Płytowe wymienniki ciepła

advertisement
Płytowe wymienniki ciepła
Informacje ogólne
Płytowe wymienniki ciepła są stosowane wszędzie tam, gdzie energia
termiczna (ciepło) ma być przekazywana od jednej cieczy do drugiej.
Ich zaletą jest możliwość utrzymywania temperatury mediów – w zależności od
temperatury cieczy chłodzącej – na bardzo niskim i stabilnym poziomie.
Płytowe wymienniki ciepła składają się z zestawu tłoczonych płyt przenoszących
ciepło, które są ze sobą zlutowane lub zamocowane z uszczelkami na stelażu.
W szczelinach między płytami przepływa na zmianę ciepłe (do chłodzenia) i zimne
(do ogrzewania) medium. Tłoczenie płyt generuje burzliwy przepływ, wymagany do
wydajnego przenoszenia ciepła.
HYDAC HEX Sxxx
Płytowe lutowane wymienniki ciepła
HYDAC HEX Sxxx
Płytowe lutowane wymienniki ciepła są ze względu na ich konstrukcję szczególnie
kompaktowe i wydajne. Standardowo płyty przenoszące ciepło ze stali szlachetnej
są lutowane miedzią. W przypadku zastosowań z użyciem agresywnych mediów
można zastosować również lut niklowy.
Płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzią są odporne na ciśnienie do 30 bar,
a lutowane niklem na ciśnienie do 10 bar, Specjalne wersje są również przystosowane
do wyższych ciśnień.
Przykręcane płytowe wymienniki ciepła
Hxxx-LIQUID
Przykręcane płytowe wymienniki ciepła są przystosowane szczególnie do dużych
strumieni objętości i wysokich wydajności chłodzenia. Zestaw płyt, składający się z płyt
przenoszących ciepło oraz uszczelek, jest umieszczony na stelażu przy pomocy śrub
mocujących.
Dla zastosowań z wodą morską płytowe wymienniki ciepła są dostępne również w
wersji z tytanu.
Różne tłoczenia płyt umożliwiają dopasowanie do danego zastosowania. Dzięki temu
można ich używać do mediów silnie zabrudzonych lub o wysokiej lepkości, bądź jeśli
różnica temperatury ciepłego i zimnego medium jest zbyt wysoka.
Zabezpieczające płytowe wymienniki ciepła z płytami o podwójnej ściance są
stosowane w obszarach, gdzie koniecznie wymagane jest mieszanie mediów.
PL 5.815.1.0 /08.15
Hxxx-LIQUID
Dzięki temu płytowy wymiennik ciepła można demontować w celu czyszczenia i
konserwacji. Istnieje również możliwość dodawania kolejnych płyt w późniejszym
czasie, by zwiększyć wydajność.
1
Funkcja
Media przepływają przeciwprądem przez płytowy wymiennik ciepła:
Jednokierunkowy schemat przepływu:
Wszystkie przyłącza znajdują się po jednej stronie.
Wielokierunkowy schemat przepływu:
Przyłącza znajdują się na płycie przedniej i końcowej.
W przypadku zastosowania zasady prądu przeciwnego ciepłe medium jest silniej chłodzone niż w przypadku zastosowania prądu
stałego, ponieważ zimne medium przepływa w kierunku ciepłego.
°C
°C
∆ ϑm
∆ϑm
PL 5.815.1.0 /08.15
Zasada prądu stałego:
Średnia różnica temperatury ∆ϑm jest mniejsza.
2
Odcinek x
W przypadku lutowanych płytowych wymienników ciepła
istnieje możliwość zamiany przyłączy wlotu i wylotu medium
bez negatywnego wpływu na działanie. W celu zapewnienia
zastosowania zasady prądu przeciwnego należy jednak
zamienić również wlot i wylot drugiego medium. Nie zaleca się
tylko wymiany zimnej i ciepłej strony. Płytowe wymienniki ciepła
są skonstruowane w taki sposób że przez zewnętrzną płytę
zawsze przepływa ciepłe medium. W przypadku przepływu
zimnego medium po zewnętrznej stronie wymiennika ciepła
może się tworzyć kondensat.
Zasada prądu przeciwnego:
Średnia różnica temperatur ∆ ϑm pozostaje stała.
Odcinek x
W przypadku przykręcanych wymienników ciepła wymiana
przyłączy nie jest możliwa ze względu na bardziej kompleksowe
tłoczenie płyty. Przed montażem płytowego wymiennika ciepła
można tutaj określić przyłącza. Prosimy o kontakt z naszym
technicznym działem dystrybucji.
Zakres zastosowań
Konstrukcja
Płytowy wymiennik ciepła może być
stosowany tylko tam, gdzie ma odbywać
się przekazywanie ciepła między dwoma
mediami.
Typowymi aplikacjami są:
ll Systemy hydrauliczne
ll Prasy
ll Układy smarne
ll Stanowiska kontrolne
ll Silniki
Konstrukcja lutowanych płytowych wymienników ciepła
pomoże dokonać wyboru prawidłowego rozmiaru i liczby płyt.
Proszę zamówić aktualną wersję w technicznym dziale dystrybucji.
Przekrój
Przekrój lutowanego płytowego wymiennika ciepła
Wydajność chłodzenia
Maksymalna wydajność chłodzenia
wymiennika ciepła jest uzależniona od
kilku czynników:
ll temperatura na wejściu
ciepłego i zimnego medium
ll strumień objętości
ciepłego i zimnego medium
ll stosowane media.
PL 5.815.1.0 /08.15
Dla przykręcanych płytowych wymienników ciepła należy wypełnić arkusz
konstrukcyjny w niniejszym prospekcie i przesłać go do działu technicznego
dystrybucji. Pomożemy Państwu wybrać odpowiedni płytowy wymiennik ciepła dla
indywidualnego zastosowania.
3
Arkusz konstrukcyjny płytowego wymiennika ciepła
W celu dokonania prawidłowego wyboru wymagane jest podane szeregu danych.
Pomoc stanowi poniższa lista kontrolna.
Projekt:
Osoba kontaktowa
Telefon:
E-mail:
Informacje ogólne
Ciśnienie projektowane
Strona gorąca
Medium do chłodzenia:
bar
○ Olej
○ Woda
○ Woda-glikol
○ Inne medium
ISO VG
SAE
Udział
glikolu:
%
(Proszę dołączyć arkusz danych medium, jeśli dostępny).
Temperatura na wejściu:
°C
Wielkość przepływu:
l/min.
Maks. strata ciśnienia
bar
Wymagana wydajność
chłodzenia:
kW
lub
m³/h
lub
Temperatura na wyjściu:
Strona zimna
Medium chłodzące:
°C
○ Olej
○ Woda
○ Woda morska
○ Woda-glikol
○ Inne medium
ISO VG
SAE
(Tylko przykręcane PWT)
Udział glikolu:
(Proszę dołączyć arkusz danych medium, jeśli dostępny).
Temperatura na wejściu:
°C
Wielkość przepływu:
l/min.
Maks. strata ciśnienia
bar
PL 5.815.1.0 /08.15
Uwagi
4
lub
m³/h
(jeśli znane)
%
Płytowe lutowane
wymienniki ciepła
HYDAC HEX Sxxx
Symbol
Dane eksploatacyjne
Materiał płyty
stal szlachetna 1.4401 (AISI 316)
Materiał do lutowania
miedź (standard), nikiel
Ciśnienia
Lut miedziany: maks. 30 bar (ciśnienie kontrolne 45 bar)
Lut niklowy: maks. 10 bar
Inne ciśnienia na zapytanie
Media
l Olej hydrauliczny, olej smarowniczy, olej do wałów, olej silnikowy
l HFC, HFA, HFD, media hydrauliczne
l Woda, woda-glikol
l Środek chłodniczy
Zastosowanie wymienników ciepła lutowanych niklem
z korozyjnymi mediami: np. amoniak, siarczki i siarczany,
dejonizowana i demineralizowana woda
Inne media na zapytanie
Zakres temperatur
do + 200 °C (uwzględnić temperaturę zamarzania i wrzenia)
Zabrudzenie
Zawartość materiałów stałych w formie zawiesiny nie powinna
przekraczać 10 mg/l
Wielkość cząsteczek <0,6 mm (kuliste)
Nitkowate ciała stałe prowadzą szybko do zwiększenia strat
ciśnienia
Jakość wody
Następujące jony nie są korozyjne w normalnych warunkach:
fosforan, azotan, azotyn, żelazo, mangan, sód, potas
patrz tabela jakości wody
Przyłącza
Gwint wewnętrzny (standard)
opcjonalnie: gwint zewnętrzny, przyłącze lutowane, przyłącze SAE
Akcesoria
Mocowanie: taśmy mocujące HYDAC (standard), opcjonalnie:
sworznie na płycie przedniej lub końcowej
Izolacje
Informacje ogólne
W przypadku płytowych wymienników
ciepła ciepło z medium chłodzącego
jest oddawane do cieczy chłodzącej.
Ich zaletą jest możliwość utrzymywania
temperatury mediów – w zależności od
temperatury cieczy chłodzącej –
na bardzo niskim i stabilnym poziomie.
Lutowane płytowe wymienniki
ciepła zapewniają zatem wydajne
przekazywanie ciepła przy małych
wymiarach i niewielkiej masie.
Lutowane wymienniki ciepła składają się
z zestawu tłoczonych płyt przenoszących
ciepło z przyłączami ze stali szlachetnej,
które są lutowane próżniowo za pomocą
miedzi lub niklu.
Krawędzie są wygładzone, a płyta
końcowa jest wyposażona dodatkowo w
ochronę krawędzi.
Specjalne tłoczenie płyt zapewnia
burzliwy przepływ, konieczny do
optymalnego przenoszenia ciepła oraz
wywołujący efekt samoczyszczenia,
dzięki czemu poprzez silne tarcie przy
ścianach unika się tworzenia osadów.
PL 5.815.1.0 /08.15
Cechy produktu
5
Zakres zastosowań
Woda
Obiegi chłodzące, które są
eksploatowane z wodą, cieczą
chłodzącą, cieczą ciśnieniową HFC lub
olejem.
Typowymi aplikacjami są:
l Obrabiarki
l Prasy
l Wtryskarki
l Silniki
l Stanowiska kontrolne
l Generatory
Zbiornik
oleju
Wielkość
HYDAC HEX S400
HYDAC HEX S610
HYDAC HEX S615
HYDAC HEX S522
HYDAC HEX S722
HYDAC HEX 7800
Pozostałe rozmiary na zamówienie
Ilość płyt
10 14 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 160 180 190
HYDAC HEX S400
●
HYDAC HEX S610
●
HYDAC HEX S615
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
HYDAC HEX S722
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
HYDAC HEX S522
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Przyłącza (standard)
HYDAC HEX S400: 4 x G¾" gwint wewnętrzny
HYDAC HEX S610 i HYDAC HEX S615: 4 x G1" gwint wewnętrzny
HYDAC HEX S722: 4 x G1½" gwint wewnętrzny
HYDAC HEX S522: 4 x G1½" gwint wewnętrzny
Chłodzenie oleju
Woda do
ogrzewania
Kompresory
Skraplacz
HYDAC HEX S400 -10 -00NI / G3/4"
Wersja z lutem niklowym (opcjonalnie)
Pompa
Chłodnica
powietrza
Oznaczenie typu
Opcjonalnie możliwe są również gwinty zewnętrzne przyłącza lutowane i SAE.
Przewody rurowe należy umieścić w taki sposób, by przyłącza były rozłożone
bez naprężeń. Wydłużenia i wibracje przewodów rurowych oddziaływujące na
wymiennik ciepła nie powinny występować.
Zawór rozprężny
Jakość wody
Pompa ciepła
Podane wartości graniczne odnoszą się do lutowania miedzianego płytowych
wymienników ciepła i temperatury wody wynoszącej maksymalnie +60 °C.
Kompresory
Parowacz
Odbiornik
Woda chłodząca
Separator
oleju
Skraplacz
Woda
chłodząca
Ekonomizery
Obejście
Środek
chłodniczy
Kolektorśrodka chłodniczego
Agregat chłodzący
Silnik
chłodzony
wodą
Wlot
powietrza
30 °C
30 °C
Pompa
25 °C
Woda
chłodząca
PL 5.815.1.0 /08.15
Pompa próżniowa
6
Woda
chłodząca
30 °C
25 °C
Wylot
powietrza
Woda
chłodząca
25 °C
Olej
przekładniowy
Stężenie (ppm)
Stal szlachetna
Miedź
<6,0
6,0 – 9,0
>9,0
0
0/+
+
0
+
0
<500 [μ S/cm]
>500 [μ S/cm]
+
+
+
0
<300
+
+
SO4-2
<50
50 – 300
>300
+
+
0
+
0
0
CaCO3
<50
>50
+
0
+
0
Żelazo
<0,3
>0,3
+
+
+
0
NH3
<2
2 – 20
>20
+
+
+
+
0
0
NO3
<100
>100
+
+
+
0
Substancje zawarte w
wodzie
Wartość pH
Przewodnictwo elektr.
Cl- (maks. +60 °C)
S-2
niezdatny
SiO2
<30
+
+
NH4+
<0,1
+
+
Wolny chlor
<0,1
+
+
CO3-2
<0,4
+
+
0: Korozyjny
+: Zdatny
Odnośnie wersji z lutem niklowym proszę zwrócić się do technicznego działu
dystrybucji.
Wymiary
HYDAC HEX S400
80 ±2
76 ±2
L
SW32
194 ±2
154
Gwint
wewnętrzny
G¾"
l = 18 mm
190 ±2
40
27
HYDAC Nr
materiałowy
HYDAC Typ
3455621
HYDAC HEX S400-10-00/G3/4"
33
1,3
3383847
HYDAC HEX S400-14-00/G3/4"
42
1,5
3455623
HYDAC HEX S400-20-00/G3/4"
55
1,8
3399435
HYDAC HEX S400-30-00/G3/4"
78
2,3
3455655
HYDAC HEX S400-40-00/G3/4"
101
2,8
Głębokość
zabudowy L [mm]
Masa
[kg]
HYDAC HEX S610
Głębokość
zabudowy L [mm]
Masa
[kg]
106 ±2
Gwint
wewnętrzny
G1"
l = 20 mm
L
27
HYDAC Nr
materiałowy
HYDAC Typ
3366746
HYDAC HEX S610-10-00/G1"
34
2,5
3361012
HYDAC HEX S610-20-00/G1"
58
4,2
3366754
HYDAC HEX S610-30-00/G1"
82
5,5
3366759
HYDAC HEX S610-40-00/G1"
106
6,9
3366760
HYDAC HEX S610-50-00/G1"
130
8,25
3366761
HYDAC HEX S610-60-00/G1"
154
9,6
3366762
HYDAC HEX S610-70-00/G1"
178
10,9
3527300
HYDAC HEX S610-80-00/G1"
202
11,0
3366763
HYDAC HEX S610-100-00/G1"
250
14,2
3366764
HYDAC HEX S610-120-00/G1"
298
16,6
PL 5.815.1.0 /08.15
SW41
306 ±2
250
302 ±2
102 ±2
50
7
466
518 ±2
522 ±2
106 ±2
102 ±2
50
HYDAC HEX S615
Gwint
wewnętrzny
G1"
l = 20 mm
SW41
L
27
HYDAC Nr
materiałowy
HYDAC Typ
3366787
HYDAC HEX S615-10-00/G1"
34
5,3
3366788
HYDAC HEX S615-20-00/G1"
58
7,5
3366790
HYDAC HEX S615-30-00/G1"
82
9,7
3366792
HYDAC HEX S615-40-00/G1"
106
11,9
3366793
HYDAC HEX S615-50-00/G1"
130
14,1
3366794
HYDAC HEX S615-60-00/G1"
154
16,3
3366815
HYDAC HEX S615-80-00/G1"
202
20,7
3383853
HYDAC HEX S615-100-00/G1"
250
25,7
Głębokość
zabudowy L [mm]
Masa
[kg]
Głębokość
zabudowy L [mm]
Masa
[kg]
519
609 ±2
613 ±2
186 ±2
182 ±2
92
HYDAC HEX S722
Gwint
wewnętrzny
G1½"
l = 25 mm
PL 5.815.1.0 /08.15
SW66
8
L
27
HYDAC Nr
materiałowy
HYDAC Typ
3457465
HYDAC HEX S722-20-00/G1 1/2"
62
15,3
3457473
HYDAC HEX S722-30-00/G1 1/2"
86
19,4
3457474
HYDAC HEX S722-40-00/G1 1/2"
110
23,5
3457486
HYDAC HEX S722-50-00/G1 1/2"
134
27,6
3457489
HYDAC HEX S722-60-00/G1 1/2"
158
31,7
3457490
HYDAC HEX S722-70-00/G1 1/2"
182
35,8
3457491
HYDAC HEX S722-80-00/G1 1/2"
206
40,0
3457493
HYDAC HEX S722-90-00/G1 1/2"
230
44,0
3457494
HYDAC HEX S722-100-00/G1 1/2"
254
48,0
3457495
HYDAC HEX S722-120-00/G1 1/2"
302
53,4
3457496
HYDAC HEX S722-150-00/G1 1/2"
374
69,0
3673112
HYDAC HEX S722-160-00/G1 1/2"
394
72,7
3463069
HYDAC HEX S722-190-00/G1 1/2"
470
84,8
HYDAC HEX S522
456
523 ±2
528 ±2
246 ±2
241 ±2
174
Gwint
wewnętrzny
G1½"
l = 25 mm
SW55
27
L
HYDAC Nr
materiałowy
HYDAC Typ
3383854
HYDAC HEX S522-20-00/G1 1/2"
3383906
3383908
Głębokość
zabudowy L [mm]
Masa
[kg]
60
17,6
HYDAC HEX S522-30-00/G1 1/2"
84
22,8
HYDAC HEX S522-40-00/G1 1/2"
108
28,0
3383909
HYDAC HEX S522-50-00/G1 1/2"
132
31,2
3383910
HYDAC HEX S522-60-00/G1 1/2"
156
38,4
3383911
HYDAC HEX S522-70-00/G1 1/2"
180
43,6
3383913
HYDAC HEX S522-80-00/G1 1/2"
204
48,8
3383914
HYDAC HEX S522-100-00/G1 1/2"
252
59,2
3651724
HYDAC HEX S522-110-00/G1 1/2"
276
60,8
3383925
HYDAC HEX S522-120-00/G1 1/2"
300
69,6
3383926
HYDAC HEX S522-150-00/G1 1/2"
372
85,2
3738950
HYDAC HEX S522-160-00/G1 1/2"
396
84,8
3383927
HYDAC HEX S522-190-00/G1 1/2"
468
106,0
HYDAC HEX Z800
321
316
220
Ø30
(650)
746
751
650
a
a
70
180
270
50
L
50
Rozmiary specjalne dla wysokich wydajności chłodzenia
i dużych strumieni przepływu:
l Ukośne prowadzenie mediów
l Przyłącza: sworzeń gwintowany z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym,
kołnierz, przyłącza lutowane lub SAE
PL 5.815.1.0 /08.15
a
9
Mocowanie
Guma profilowana
Chłodnica nie jest objęta zakresem dostawy
Taśma mocująca
Śruba
cylindryczna
Płyta mocująca
Rolka
prowadząca
Nakrętka
ośmiokątna
Guma profilowana
M8
C ±2
(10)
B
PL 5.815.1.0 /08.15
L
10
HYDAC Nr
materiałowy
HYDAC Typ
3092917
HYDAC HEX S400
c [mm]
d [mm]
l [mm]
b [mm]
194
80
239
219
3014028
HYDAC HEX S610
306
106
351
331
3014029
HYDAC HEX S615
522
106
566
546
3343306
HYDAC HEX S522
528
246
573
553
3013884
HYDAC HEX S722
613
186
658
638
Przykręcane
płytowe wymienniki ciepła
Hxxx-LIQUID
Dane eksploatacyjne
Materiał płyty
Stal szlachetna 1.4401 (AISI 316), 1.4306 (AISI 304)
SMO
Tytan
Grubość płyty
0,4 – 0,6 mm
Uszczelki
NBR (HT)
EPDM
Viton
Przyłącza
Króciec gwintowany z gwintem zewnętrznym
Kołnierz (do DN300)
Wskazówka: Obłożenie przyłączy można zmienić tylko przed
montażem.
Lakierowanie
RAL 5010
Klasa korozji: C2L
Inne lakierowanie na zapytanie
Media
Olej hydrauliczny, olej smarowniczy, olej do wałów, olej silnikowy
HFC, HFA, HFD, media hydrauliczne
woda, woda-glikol, woda morska (z płytami tytanowymi)
możliwe warunkowo: aplikacje pary
Temperatura robocza
do 140 °C
Poziomy ciśnienia
10 bar, 16 bar, 25 bar
Uwaga: Unikać obciążeń wymiennika ciepła
przez wysokie ciśnienia
Strumień objętości
do 2 000 m³/h
Wydajność chłodzenia
do 30 000 kW
(w zależności od temperatury mediów na wejściu
i objętości strumienia)
Zabrudzenie
Zawartość materiałów stałych w formie zawiesiny nie powinna
przekraczać 10 mg/l.
Wielkość cząsteczek < 0,6 mm (kuliste)
Nitkowate ciała stałe prowadzą szybko do zwiększenia strat
ciśnienia.
Jakość wody
Patrz tabela jakości wody
Opcje
Zabezpieczające płytowe wymienniki ciepła
Podwójna chłodnica (Dual-Unit) z armaturą przełączającą
Izolacje
Informacje ogólne
W przypadku płytowych wymienników
ciepła, ciepło z medium chłodzącego
jest oddawane do cieczy chłodzącej.
Ich zaletą jest możliwość utrzymywania
temperatury mediów – w zależności
od temperatury cieczy chłodzącej – na
bardzo niskim i stabilnym poziomie.
Przykręcane płytowe wymienniki ciepła
są przystosowane szczególnie do
dużych strumieni objętości i wysokich
wydajności chłodzenia oraz stanowią
doskonałe uzupełnienie wersji lutowanej.
Cechy produktu
Przykręcane wymienniki płytowe
składają się z zestawu pojedynczych,
tłoczonych płyt przenoszących ciepło
oraz uszczelek. Zestaw płyt jest
zamocowany na stelażu z płyty stałej i
docikowej przy użyciu śrub mocujących.
Płytowy wymiennik ciepła można dzięki
temu zdemontować do czyszczenia i
konserwacji. Istnieje również możliwość
dodawania kolejnych płyt w późniejszym
czasie, by zwiększyć wydajność.
W celu zapewnienia pokrycia dużego
zakresu mocy dostępne są różne
rozmiary z różną liczbą płyt i wytłoczeń.
Dzięki temu można ich używać do
mediów silnie zabrudzonych lub o
wysokiej lepkości, bądź jeśli istnieją
nawet najmniejsze różnice temperstury
między mediami.
W zależności od indywidualnego
przypadku zastosowania dostępne są
wersje specjalne z wysokiej jakości
materiałami np. do zastosowań w wodzie
morskiej używa się płyt tytanowych.
PL 5.815.1.0 /08.15
Symbol
11
Zakres zastosowań
Obiegi wymiany ciepła w przeciwprądzie,
które są napędzane wodą, cieczą
chłodzącą, medium hydraulicznym HFC
lub olejem. Przy aplikacjach z innymi
mediami, proszę zwrócić się do działu
specjalistycznego.
Typowymi aplikacjami są:
ll Systemy hydrauliczne
ll Prasy
ll Układy smarne
ll Stanowiska kontrolne
ll Silniki
Oznaczenie typu
H-38 - IG 10 - 12 - TKTM33 - LIQUID
Wielkość
Typ stelaża
Poziom ciśnienia
Ilość płyt
Kształt płyt
Ciecz
Jakość wody
Substancje zawarte w
wodzie
Stężenie substancji w mg/l
Uwagi do 1.4401
<0,2
>0,2
A
A
<2
2 – 20
>20
A
A
A
Aluminium Al – rozpuszczone
Amoniak NH3
<250
A
>250
B
<10 μ S/cm
10 – 500 μ S/cm
>500 μ S/cm
A
A
A
Żelazo Fe – rozpuszczone
<0,2
>0,2
A
A
Swobodny żrący dwutlenek
węgla (CO2)
<5
5 – 20
>20
A
A
A
4,0 – 8,5 °dH
A
<20 %
20 – 50 %
>50 %
A
A
A
<1,0
>1,0
A
A
<70
70 – 300
>300
A
A
A
Mangan (Mn) –
rozpuszczony
<0,1
>0,1
A
A
Azotany – rozpuszczone
NO3
<100
>100
A
A
Wartość pH
<6
6,0 – 7,5
7,5 – 9,0
>9
B
A/B
A
A
Siarczany SO4-2
<70
70 – 300
>300
A
A
C
Siarczyn SO3 /
swobodny chlor Cl2
<1
1–5
>5
A
A
A/B
Siarkowodór H2S
<0,05
>0,05
A
A
Chlorki Cl- (maks. 60 °C)
Przewodnictwo elektr.
Twardość całkowita
Zawartość glikolu
HCO3- SO4-2
Wodorowęglan HCO3-
A = dobra odporność w normalnych warunkach
B = zagrożenie korozją, w szczególności, gdy występuje kilka materiałów B
C =niezdatny
PL 5.815.1.0 /08.15
Zawartość
chlorków
12
≤10 ppm
≤25 ppm
≤50 ppm
≤80 ppm
≤150 ppm
≤300 ppm
>300 ppm
60 °C
W 1.4301
W 1.4301
W 1.4301
W 1.4401
W 1.4401
W 1.4401
Ti
Maks. temperatura powierzchni ścian
80 °C
120 °C
W 1.4301
W 1.4301
W 1.4301
W 1.4401
W 1.4401
W 1.4401
W 1.4401
W 1.4401
W 1.4401
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
130 °C
W 1.4401
W 1.4401
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Wskazówka: Ta tabela nie jest kompletna i stanowi jedynie pomoc orientacyjną.
Wymiary
W zależności od typu stelaża wymiary mogą się różnić. Przykręcane płytowe wymienniki ciepła są zaprojektowane indywidualnie do
zastosowania. Długość stelaża L jest podana na arkuszu danych odpowiedniej wersji.
40
H8 / H16
F1
Ø18
70 F2
20
L
H
C
16
200 0
L+
60
L+
100
Mocowanie
F4
30
200
F3
12
L
30
200
Rama
Poziomy ciśnienia: 16 bar, 25 bar
Wielkość
Wymiar H
Wymiar C
H8
621 mm
381 mm
H16
896 mm
656 mm
H + 50
H14 / H28 / H40
F1
F2
126
F2
C
C
126
H
H
F1
F3
F3
L
300
L
Ø18
26
300 0
300
Rama 16 bar
Rama 25 bar
Poziomy ciśnienia: 16 bar, 25 bar
20
L
L+
60
00
1
L+
Mocowanie
Wielkość
Wymiar H
Wymiar C
H14
694 mm
394 mm
H28
994 mm
694 mm
H40
1 194 mm
894 mm
PL 5.815.1.0 /08.15
160
F4
160
F4
13
H18 / H38 / H62
F1
F1
192
192
F2
C
C
H
H
F2
344
351
F4
132
132
F4
F3
F3
L
L
395
395
Rama 10 bar
Rama 25 bar
Ø18
20
Poziomy ciśnienia: 10 bar, 16 bar
Ø14
Ø18
30
275
17
Wielkość
02
1
L+
Mocowanie
Wymiar H
Wymiar C
H18
626 mm
380 mm
H38
946 mm
700 mm
H62
1 296 mm
1 050 mm
H42 / H44 / H94 / H128
140
H + 70
35
Ø18
20
B
B-
100
L
Ø18
225
C
55
Mocowanie
F1
H
L+
F2
Rama
205
F4
F3
L
B
PL 5.815.1.0 /08.15
Poziomy ciśnienia: 10 bar, 16 bar, 25 bar
14
Wielkość
Wymiar H
Wymiar C
Wymiar C
H42 / H44
1 238 mm
719 mm
495 mm
H94
1 884 mm
1 365 mm
480 mm
H128
2 291 mm
1 771 mm
480 mm
H74 / H102
140
H + 70
35
Ø18
20
480
380
L
Ø18
F1
L+
55
Mocowanie
C
H
238 F2
200
F4
F3
L
Poziomy ciśnienia: 10 bar, 16 bar
480
Wielkość
Rama
Wymiar H
Wymiar C
H74
1 441 mm
1 070 mm
H102
1 855 mm
1 484 mm
H + 300
H82 / H84 / H124 / H172 / H220
Ø18
20
BB
296
Ø18
L+
50
Mocowanie
F2
C
H
F1
100
Rama
275
F4
F3
L
B
Wielkość
H82 / H84
Wymiar H
1 450 mm
Wymiar C
Wymiar B
10, 16 bar
Wymiar B
25 bar
890 mm
608 mm
640 mm
H124
1 852 mm
1 292 mm
608 mm
640 mm
H172
2 254 mm
1 694 mm
608 mm
640 mm
H220
2 654 mm
2 094 mm
608 mm
640 mm
PL 5.815.1.0 /08.15
Poziomy ciśnienia: 10 bar, 16 bar, 25 bar
15
Uwaga
Dane zawarte w niniejszym prospekcie
odnoszą się do opisanych warunków
eksploatacji i zastosowań.
W przypadku innego zastosowania i/
lub innych warunków pracy, należy
zwrócić się do odpowiedniego działu
specjalistycznego.
Zastrzega się prawo do wprowadzania
zmian technicznych i korekty.
PL 5.815.1.0 /08.15
HYDAC COOLING GMBH
16
Industriegebiet
66280 Sulzbach /Saar
Niemcy
Tel.: +49 6897 509-01
Faks: +49 6897 509-454
E-mail: [email protected]
Internet: www.hydac.com
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards