Instalacja doświadczalna w skali półtechnicznej do syntezy

advertisement
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
Tel.: (0-14) 637-23-20
Fax: (0-14) 637-44-95
e-mail: [email protected]
ul. E. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów
www.grupaazoty.com
Inwestor:
SYNTHOS S.A.
Nr umowy:
14/017/Z
Zadanie:
Instalacja doświadczalna w skali
półtechnicznej do syntezy
półproduktów do produkcji substancji
aktywnych środków ochrony roślin
o zdolności produkcyjnej 150 t/r
Nr zadania:
2054
Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Kod zadania:
CCSFO
Obiekt:
Nr obiektu:
Branża:
MASZYNY I URZĄDZENIA
Dokument:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
MASZYNY - POMPA
Zeszyt:
8-1
POMPA CHLORKU SURFURYLU
poz. P-211 (P-2)
P. Kiełbasa
G. Dubiel
J.J. Kania
Opracował
Sprawdził
Zatwierdził
Tarnów, lipiec 2014 r.
Nr arch.
Właścicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. Całość oraz
żaden fragment tego dokumentu nie może być zmieniany, reprodukowany lub przekazywany stronom
trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody właściciela.
Kat. dok.
A
Forma
p-M-05
Ważna od
2013.08.30
Nr dok. (NID)
2054-P211-M02-001-000
Rew.
00
Str./ z
1/4
K:\2054\!As\As_Box\Zapytania ofertowe\2054-P211-M02-001-000-00.doc
Instalacja doświadczalna w skali półtechnicznej do syntezy
półproduktów do produkcji substancji aktywnych środków
ochrony roślin o zdolności produkcyjnej 150 t/r
CCSFO
Karta Danych Technicznych Maszyny – Pompa
ZESTAWIENIE REWIZJI
ZESTAWIENIE REWIZJI
Opracował
Sprawdził
Rew.
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Zatwierdził
Data
Status
00
P. Kiełbasa
G. Dubiel
J.J. Kania
07.2014
IFI
Właścicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. Całość oraz
żaden fragment tego dokumentu nie może być zmieniany, reprodukowany lub przekazywany stronom
trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody właściciela.
Kat. dok.
A
Forma
p-M-05
Ważna od
2013.08.30
Opis
Wydanie dla zapytania
ofertowego
Nr dok. (NID)
2054-P211-M02-001-000
Rew.
00
Str./ z
2/4
K:\2054\!As\As_Box\Zapytania ofertowe\2054-P211-M02-001-000-00.doc
Instalacja doświadczalna w skali półtechnicznej do syntezy
półproduktów do produkcji substancji aktywnych środków
ochrony roślin o zdolności produkcyjnej 150 t/r
CCSFO
Karta Danych Technicznych Maszyny – Pompa
Uw Rew
Nr sekcji
Poz. sch.
Il. prac. 1
Nazwa
210
P-211 (P-2)
Il. rez.
0
Il. wym.
1
Korozyjna
Newtonowska
Temperatura [0C]
Min.
Norm.
Maks.
15
20
Synteza chlorku surfurylu
Pompa chlorku surfurylu
Wytwórca
Erozyjna
Krystalizująca
Toksyczna
1678,7
1668,3
1647,3
% wag.
-
5
mm
-
6
7
Maks. wymiar cząstki
Palna
0,77
0,73
Wybuchowa
8
9
10
Prężność par [kPa(A)] przy temp.
Min.
Norm.
Max.
0,66
11,7
14,8
23,2
NPSHa
[m]
4,0
Moc hydr.
[kW]
0,005
11
12
WARUNKI PRACY
Min.
18
Wydajność [l/h]
Nom.
Maks.
30
43
Ciś. tłoczenia
[Bar(A)]
4,96
Ciś. ssania [Bar(A)]
Norm.
Maks.
1,01
1,14
Różnica ciśnień
[Bar]
3,95
Wysokość podn.
[m]
24
10
Praca
Lokalizacja
Okresowa Okres pracy %
Pod zadaszeniem
Ciągła
Wewnątrz
Na zewnątrz
Instalacja
Higieniczna
Stacjonarna
Ręczna
Na stoliku
Na zbiorniku
In-line
Przewoźna
Przenośna
Otoczenie
Zapylenie Poziom natężenia hałasu dBA ≤80 Temp. otoczenia 0C
0
÷ 35
Wybuchowe
Żrące
Wilgoć
Odśrodkowa
Hermetyczna
Wykonanie wg
PN/EN/ISO
Wyporowa
Śrubowa
Dozująca
Śmigłowa
DIN
Typ
Kołnierze
Króćce
DN
15
Zabezpieczenia
Ogrzewanie
PN
Gwinty
Ssanie
Pow. uszcz.
Smarowanie
Położenie
DN
15
PN
Pow. uszcz.
Przed suchobiegiem
Przed przegrzaniem
Woda gorąca
Para
Olej
Czynnik grzewczy Przepływ
m3/h
Pierścień oleju
m3/h
Zanurzeniowe
Uszczelnienie
Dławnicowe
Mech. pojedyńcze
Czynnik przemywający
Materiały
Korpus
PTFE
m
Położenie
DN
Ciśnienie
PTFE
Bar(G)
Bar(G)
Rozbryzgowe
Przemywanie
Ciśnienie
ANSI
Spust
PN
Bypass
Zawór zwrotny
Elektryczne
Ciśnienie
Mgłą olejową
Mech. podwójne
Przepływ m3/h
Część hydrauliczna
ISO 7005-1
Pow. uszcz.
bar
kg
Silnik
Płyta fundamentowa
DIN/ISO
34
35
API
Temp. 0C
36
Przekładnia
kg
2
37
5
38
39
40
41
Pomiar poboru prądu
Parowy
42
Gazowy
2
Turbina
kg
Całość
kg
Kat. dok.
A
Forma
p-M-05
Ważna od
2013.08.30
Nr dok. (NID)
2054-P211-M02-001-000
43
44
45
UWAGI
1. Dostawca winien podać dopuszczalne siły i momenty działające na króćce, wartość NPSHR (pompy), sprawność w punkcie nominalnym,
minimalny przepływ ciągły oraz poziom natężenia hałasu!
2. Uzupełni Dostawca.
3. Określi Dostawca.
4. Pompa musi być wyposażona w zawór bezpieczeństwa o nastawie 6,0 bar(G) dla ochrony rurociągu tłocznego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
W przypadku pompy generującej pulsacje w rurociągu tłocznym, w zakresie oferty musi zostać uwzględniony tłumik pulsacji.
5. Konstrukcja silnika elektrycznego zgodna z IEC.
Właścicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. Całość oraz
żaden fragment tego dokumentu nie może być zmieniany, reprodukowany lub przekazywany stronom
trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody właściciela.
28
29
30
31
32
33
Osłona sprzęgła
Mocowanie kołnierzowe
Termiczne zabezpieczenie uzwojenia
Zapotrz. powietrza spręż. m3/h
Turbinowy
kg
4
Stały poziom oleju
Smarem stałym
Kod wg
Bar(G)
MASY
Pompa
26
27
0C
Różnica temperatur
Ruroc. wody chł. wg API Plan
0C
Różnica temperatur
NAPĘ D
Sprzęgło elastyczne
Ciś. powietrza spręż.
23
24
25
Zawór
Korek
Położenie
Tłumik pulsacji
Zawór bezp.
19
20
21
22
Elektryczny
Ex
Typ obudowy
Silnik wymagany
Tak
Nie Wykonanie silnika
Standard
Fazy
3 Napięcie
V 230 / 400 Częstotliwość
Hz
50
Prędkość obr. min-1
3)
Moc
kW
3)
Stopień ochrony / Klasa izolacji IP 54 / F Strefa zagrożenia wybuchem
Klasa temperaturowa
Grupa wybuchowości
Falownik
Pneumatyczny
18
Wymiary wg
Do węży
EN 1092-1
Tłoczenie
Spawane
Woda
Glikol
Czynnik chłodzący Przepływ
Chłodzenie
Zatapialna - głębokość
Do beczek
Pozioma
Pionowa
Głębinowa
Perystaltyczna
Membranowa
API
13
14
15
16
17
2
KONSTRUKCJA
Typ
pompy
1
2
3
4
Wtrącenia stałe
Nienewtonowska
Żrąca
Gęstość [kg/m3] przy temp.
Lepkość [mPa s] przy temp.
Min.
Norm.
Max.
Min.
Norm.
Max.
30
2
MEDIUM POMPOWANE
Skład Chlorek surfurylu 100 %
[% wag]
Chlorek surfurylu
Charakterystyka
Nazwa sekcji
Wyposażenie
Typ/Wielkość
Rew.
00
46
47
48
49
50
51
52
53
Str./ z
3/4
K:\2054\!As\As_Box\Zapytania ofertowe\2054-P211-M02-001-000-00.doc
Instalacja doświadczalna w skali półtechnicznej do syntezy
półproduktów do produkcji substancji aktywnych środków
ochrony roślin o zdolności produkcyjnej 150 t/r
CCSFO
Karta Danych Technicznych Maszyny – Pompa
Uw Rew
Nr sekcji
Poz. sch.
210
P-211 (P-2)
Nazwa sekcji
Wyposażenie
Synteza chlorku surfurylu
Pompa chlorku surfurylu
1
2
3
U W A G I (C.D.)
6. Dostarczane urządzenie winno spełniać wymagania objęte Dyrektywą 2006/42/EC, a także 97/23/EC i 2004/108/EC (o ile mają one zastosowanie)
oraz norm zharmonizowanych z ww. Dyrektywami, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa (i być tym znakiem oznaczone) oraz Deklarację
4
5
Zgodności wyrobu z obowiązującymi normami, wymaganiami i przepisami.
7. Zakres dostawy:
6
7
- kompletny agregat pompowy (pompa silnikiem elektrycznym, płyta fundamentowa, śruby fundamentowe, zawór bezpieczeństwa, tłumik pulsacji oraz
pozostałe niezbędne wyposażenie, zgodnie ze standardem, wiedzą i doświadczeniem Dostawcy),
- pełna dokumentacja techniczna,
8
9
10
- instrukcja montażu, obsługi i remontów,
- certyfikaty,
- materiały eksploatacyjne oraz części zamienne i zapasowe na rozruch oraz 2 letni okres pracy.
11
12
13
- narzędzia specjalne (o ile występują),
- usługi techniczne (udział w montażu / uruchomieniu).
14
15
8. Zakres oferty:
- parametry i karta charakterystyki urządzenia,
- wymiary gabarytowe i masa,
16
17
18
- parametry napędu (moc i obroty silnika),
- lista referencyjna,
9. Pompę należy dobrać na punkt pracy Q = 43 l/h, H = 24 m.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Właścicielem dokumentu jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. Całość oraz
żaden fragment tego dokumentu nie może być zmieniany, reprodukowany lub przekazywany stronom
trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody właściciela.
Kat. dok.
A
Forma
p-M-05
Ważna od
2013.08.30
Nr dok. (NID)
2054-P211-M02-001-000
Rew.
00
Str./ z
4/4
K:\2054\!As\As_Box\Zapytania ofertowe\2054-P211-M02-001-000-00.doc
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards