(Tabela informacyjna)

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR I.3 (załącznik nr ….. do umowy)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.67.2016 pn. Zakup dodatkowego wyposażenia do zadania „Zakup średniego
samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (dla OSP
Racula) w ramach zadania „Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego”
przedstawiam/ my:
T AB EL Ę IN FO RM AC Y JN Ą
Zakup dodatkowego wyposażenia do zadania ”Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego,
ratowniczo–gaśniczego (dla OSP „Racula”) w ramach zadania ”Zakup elementów infrastruktury krytycznej
w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”.
Lp.
1
Parametr
2
1. Agregat prądotwórczy o następujących
1 parametrach;
2  regulacja napięcia elektroniczna;
3  prądnica duplex, bezszczotkowa;
4  moc ciągła 3~ 6,5kVA;
5  napięcie znamionowe 3~ 400 V;
6  moc ciagła 1~ 5,0 kVA;
7  napięcie znamionowe 1~230 V;
8  częstotliwość 50 Hz;
9  klasa ochrony IP 54;
10  silnik 2 cylindrowy 4 suwowy;
11  system rozruchu ręczny lub elektryczny;
12  paliwo benzyna.
2. Działka wodno-pianowego o
13 następujących parametrach sztuk 1:
14  wydajność przy 8 barach 2400 l/min;
15  ciśnienie robocze 16 bar;
16  zakres ruchu w poziomie 180 º;
17  zakres ruchu w pionie - od +25º do + 80º;
18  materiał anodyzowane aluminium;
19  przyłącze dla wersji 2400l/min – 2 x Ø 75 mm;
20
21
22
23
24

zakres pracy głowicy wodnej - od strumienia
zwartego do mgłowego;

oscylacja;

atest CNBOP.
3. Turbopompa AWG sztuk 2:

przenośna pompa;
Oświadczenie wykonawcy
spełnione - tak
nie spełnione - nie
3
4
25 
dwie niezależne turbiny;

rozdzielenie sekcji wody napędzającej i
26 wypompowywanej;
27  napęd wodny;

pompa wykonana ze stopu aluminium,
części wewnętrzne ze stali szlachetnej, uszczelki z
gumy odpornej na produkty ropopochodne, oringi
28 z teflonu.
4. Zakup kamery termowizyjnej z
inteligentnym fokusem o następujących
29 parametrach:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

kamera termowizyjna inteligentnym fokusem i
śledzeniem gorących i zimnych miejsc;

stopklatka; 

wskaźnik laserowy;

opcja zamrożenia obrazu;

nagrywanie na żywo materiału wideo (4
godziny) lub robienie zdjęć przy pojedynczym
naciśnięciu przycisku;

maksymalna waga 1,5 kg; 

rozdzielczość - 384 x 288 pikseli; 

częstotliwość odświeżania obrazu - 50 Hz; 

zakres dynamiki - od -40°C do 1100°C; 

przekątna ekranu - 90 mm (3.5”); 

rodzaj baterii - akumulator Litowo-Jonowy; 

czas ładowania - powyżej 2.5 godziny; 

czas pracy - ok.4 godzin; 

czas rozruchu - poniżej 10 sekund; 

optymalizacja obrazu – automatyczna; 

zoom - 2x, 4x; 

nagrywanie wideo co najmniej 180 minut; 

odporność na upadek z wysokości 2 m w
każdym kierunku; 

wodoszczelność - IP 67; 

zanurzenie na głębokość 1,0 m na 30 min.; 

detektor - wysokiej rozdzielczości
mikrobolometr lub podobny.
50
51 5. Defibrillator sztuk 1:
52  półautomatyczny defibrylator zewnętrzny;
53
54
55
56
57

energia defibrylująca dostarczana jest w
postaci dwufazowej, ściętej wykładniczo fali
kompensowanej impedancyjnie;

2 tryby RKO: 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2
wdechy, tryb ciągły;

wbudowany kolorowy ekran LCD TFT o
wymiarach nie mniejszym niż 53 mm x 70 mm
(320 x 240 pikseli) z podświetleniem dostosowany
dla osób głuchoniemych i niedosłyszących;

wyświetla film instruktażowy z instrukcją
postępowania podczas prowadzonej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej;

zdolny do zapisu informacji o zdarzeniach,
danych EKG minimum 30 min.

urządzenie ma być wyposażone we wskaźniki
58 wizualne informujące o:
o gotowości urządzenia do pracy lub o braku
59 sprawności;
60 o nieprawidłowym podłączeniu elektrod;
o zbliżającym się upływie daty ważności elektrod
61 do użycia;
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

wbudowany metronom wspomagający
akustycznie tempo prowadzonego masażu serca
podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

urządzenie ma być wyposażone w jedną parę
elektrod samoprzylepnych. Na opakowaniu każdej
z dwóch elektrod powinien być dokładny rysunek,
pokazujący, w którym miejscu na ciele powinny
być naklejone;

możliwość przechowywania defibrylatora z
podłączonymi elektrodami;

obudowa urządzenia ma posiadać
wbudowaną na stałe w konstrukcję specjalny
przedział/kieszeń na elektrody;

zewnętrzna obudowa urządzenia ma
posiadać trwałe elementy wbudowane w
konstrukcję wykonane z gumy antypoślizgowej
chroniące dodatkowo urządzenie przed
przypadkowym upadkiem.;

waga defibrylatora max 2 kg.;

urządzenie musi mieć możliwość
przeprowadzania automatycznych testów
obwodów elektrycznych w cyklu codziennym,
tygodniowym i miesięcznym;

możliwość podglądu statusu aed na ekranie
defibrylatora z informacjami: stan urządzenia, stan
naładowania baterii, status elektrod;

baterie zapewniające czas pracy urządzenia
przez min. 84 miesiące, nie wymagające
formatowania; 

czas ładowania impulsu elektrycznego od
momentu zalecenia wstrząsu do 7 sekund;

wymagania dotyczące warunków
środowiskowych pracy urządzenia:
o temperatura pracy i czuwania: 0-50°C;
o wilgotność względna: 5%-95%;
o odporność na wibracje;

wodoodporność/szczelność: minimum IP55,

urządzenie wyposażone w uchwyt
transportowy;

możliwość natychmiastowej aktualizacji
wytycznych w przypadku zmiany wytycznych na
zasadzie wgrania nowego oprogramowania bez
konieczności wymiany całego urządzenia lub
odsyłania do producenta;
78
79 6. Torba PSP R1 z zestawem szyn sztuk 1
7. Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1
80 komplet:
 Wymagane parametry techniczne dla
81 pojedynczej poduszki:
82
83
84
85
86
87
88
o siła podnoszenia minimum 6 t
o wysokość podnoszenia minimum 60 cm
o wysokość spoczynkowa maksymalnie 4 cm
o ciśnienie robocze maksymalnie 1 bar
o zapotrzebowanie powietrza maksymalnie 1100 l
o czas napełniania maksymalnie 90 sekund
o wymiary maksymalne 90 x 90 cm
o masa poduszki gotowej do pracy: maksymalnie
89 7 kg
90  Wymagany skład zestawu: 
91 o poduszka podnosząca - 2 szt.
92 o wąż napełniający o dł. 5 m - 2 szt.
93
94
95
96
97
98
99
100
101
o podwójny sterownik w obudowie z tworzywa - 1
szt.
o reduktor butlowy 200/300 bar - 1 szt.
o zestaw naprawczy - 1 kpl.
o torba transportowa - 1 szt.
o atest CNBOP
8. Zestaw poduszek wysokociśnieniowych 1
komplet:

wysokociśnieniowa o sile podnoszenia min 9
ton max 11ton, przy 8 bar;

wysokociśnieniowa o sile podnoszenia min17
ton max 19 ton, przy 8 bar;

wysokociśnieniowa o sile podnoszenia min 23
ton max 25 ton, przy 8 bar,

wysokociśnieniowa o sile podnoszenia min 39
ton max 42 ton, przy 8 bar;

wąż do napełniania 10 m sztuk 2

reduktor butlowy 200/300 bar;

sterownik podwójny prosty

butla stalowa 6/300 bar.

atest CNBOP
102
103
104
105
106
107
108 9. Hydrauliczne narzędzia hydrauliczne:
109 a. Nożyce hydrauliczne w ilości 1 sztuki
110
111
112
113
114
115
116
117

maksymalne rozwarcie ostrzy minimum 180
mm;

siła cięcia min 140 tony;

waga urządzenia nie więcej niż 17 kg;

uchwyt z wbudowanym oświetleniem;
 zakres temperatury pracy od -20 do +55
stopni C;
 kształt ostrza „U” umożliwiający głęboką
penetrację profili przestrzennych karoserii; 
 maksymalna średnica przecinanego pręta
stalowego minimum 40 mm.

atest CNBOP
b. Rozpieracz hydrauliczny ramieniowy w
118 ilości sztuk 2
119  maksymalne ciśnienie robocze – 720 bar;
120  rozstaw ramion rozpieracza min 720 mm;
121 
122 
123 
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
maksymalna siła rozpierania 26 ton;
minimalna siła rozpierania 4 ton;
minimalna siła ściskania 6 ton;

minimalna siła ciągnięcia w miejscu
zamontowania łańcuchów 4 ton;

waga urządzenia gotowa do pracy max 16 kg; 

uchwyt z wbudowanym oświetleniem;

zakres temperatury pracy od -20 do +55
stopni C;

atest CNBOP
c. Rozpieracz teleskopowy w ilości 1
sztuki

maksymalne ciśnienie robocze 720 bar; 

siła rozpierania pierwszego tłoka min 22 tony;

siła rozpierania drugiego tłoka min 8,0 ton;
· maksymalna długość zsuniętego rozpieracza
(wraz z głowicami): 540 mm
· długość maksymalna rozłożonego rozpieracza
minimum: 1270 mm

typ tłoka teleskopowy;

waga urządzenia gotowa do pracy
maksymalnie 18 kg;

zakres temperatury pracy od -20 do +55
stopni C;

atest CNBOP
d. Pompa hydrauliczna spalinowa sztuk 1
139 z 2 wężami i zwijadłem
140  silnik benzynowy 4 suwowy;
141  moc silnika co najmniej 3 KM;

praca na co najmniej dwa narzędzi
142 hydrauliczne jednocześnie;
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

pojemność zbiornika oleju hydraulicznego
minimum 4000 cm3

pompa hydrauliczna trzystopniowa
· czas pracy ciągłej minimum 3,5 h
· masa pompy gotowej do pracy: max 70 kg
· pompa umieszczona w ramie dwoma
zwijadłami wężowymi mocowanymi z jednej strony
· zwijadła wężowe wyposażone w hamulec
zapobiegający samowolnemu rozwianiu węży
· zwijadła wężowe wyposażone w składane
korby do zwijania węży
· długość pojedynczego węża na zwijadle 20 m
· węże zakończone szybkozłączami
pozwalającymi na rozłączanie i podłączanie
narzędzi bez konieczności zamykania przepływu
oleju hydraulicznego na pompie
· wymagana płaska powierzchnia czołowa
złączy umożliwiająca łatwe czyszczenie
· rama pompy wyposażona w uchwyty do
narzędzi umieszczone w górnej części
· wymagane składane uchwyty do przenoszenia
pompy

zakres temperatury pracy od -20 do +55
stopni C;
156  węże w dwóch różnych kolorach;
e. Pompa hydrauliczna ręczna w ilości 1
157 sztuki i wężem
158  układ hydrauliczny pojedynczy wąż;

możliwość zasilania jednego narzędzia
159 jednokierunkowo;
160  pompa hydrauliczna dwustopniowa;

pojemność zbiornika oleju co najmniej 400
161 cm sześciennych;
162  napęd ręczny lub nożny;

masa pompy gotowej do pracy nie więcej niż
163 4 kg;

wąż o długości co najmniej 2 m.
164 przystosowany do pracy z pompą;
f. Pompa hydrauliczna spalinowa w ilości
165 1 sztuki i z 2 wężami
166  silnik benzynowy 4 suwowy;

praca na co najmniej dwa narzędzi
167 hydrauliczne jednocześnie;

pojemność zbiornika paliwa co najmniej
168 1500 cm sześciennych;

pojemność zbiornika oleju hydraulicznego
169 minimum 4000 cm3;
170  moc silnika co najmniej 3 KM;

masa pompy gotowej do pracy maksymalnej
171 wadze 42 kg;
172
173
174
175

zakres temperatury pracy – od -20 do +55
stopni C;

dwa węże o długości co najmniej 10 m; 

węże w dwóch różnych kolorach;
g. Nożyce hydrauliczne w ilości 1 sztuki

maksymalne rozwarcie ostrzy co najmniej 200
176 mm;
 kształt ostrza „U” umożliwiający głęboką
177 penetrację profili przestrzennych karoserii;
178  maksymalna siła cięcia minimum 100 ton;

waga urządzenia gotowego do pracy nie
179 więcej niż 21 kg;
180  zakres temperatur od -20 d0 + 55 stopni C;
181  oświetlenie LED.
 maksymalna średnica przecinanego pręta
182 stalowego minimum 40 mm.
183  atest CNBOP.
dnia ..........................
……...............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
Download