POMPA CIEPŁA-BUDOWA I ZASTOSOWANIA

advertisement
WPROWADZENIE

Zasada działania pompy ciepła
znana jest od ponad wieku.
Lodówki bowiem działają na
podobnej zasadzie, co pompy
ciepła - pompują ciepło z komory
chłodniczej do pomieszczenia.
W przypadku pompy ciepła sytuacja
jest taka sama z tą różnicą, że
pompa ciepła wyposażona jest
w większą sprężarkę i tłoczy ciepło
z otoczenia do budynku. Można
sobie wyobrazić, że pompa ciepła
spręża energię zgromadzoną
w jednym miejscu np. w gruncie
i pompuje ją w drugie miejsce.
W ten sposób ogrzewa się dowolny
budynek wykorzystując ciepło,
nawet rzędu tylko kilku st. C
i spręża je do temperatury
potrzebnej w systemie centralnego
ogrzewania.
Schemat działania lodówki



Lodówka to pompa
ciepła w funkcji
chłodzenia
Pompa ciepła to nic
innego jak zwykła
lodówka z tą różnicą
Że grzeje zamiast
chłodzić ponieważ
nie posiada
sprężarki
WYGLĄD INSTALACJI
ZASADA DZIAŁANIA

W wymienniku ciepła
zwanym parownikiem czynnik roboczy
w postaci mieszaniny cieczy i gazu
ulega procesowi odparowania.
Odbiera w ten sposób energię cieplną
z dolnego źródła . Następnie czynnik
zassany zostaje w postaci pary
o niskim ciśnieniu do sprężarki gdzie
wzrasta jego ciśnienie oraz
temperatura. Kolejnym elementem
obiegu, do którego trafia czynnik
w postaci gazowej jest wymiennik
ciepła zwany skraplaczem. Gorący
i sprężony czynnik oddaje tu energię
cieplną do źródła górnego co
powoduje jego skroplenie. Na drodze
do parownika czynnik
napotyka zawór rozprężny. Jest to
ostatni z elementów zamykający obieg
termodynamiczny, który racjonuje ilość
czynnika trafiającą do parownika.
Procesowi temu towarzyszy obniżenie
ciśnienia oraz temperatury czynnika.
CO JEST W RURACH?

W RURACH KTÓRE POBIERAJĄ CIEPŁO
ZNAJDUJE SIĘ ROZCIEŃCZONY GLIKOL,
DENATURAT LUB SPIRYTUS. INACZEJ
„ZIĘBNIK”

CZYLI JEST TO NIEMARZNĄCY PŁYN KTÓRY
ODBIERA CIEPŁO JEGO ŹRÓDŁU
Pobieranie energii





Pompa ciepła ma za
Zadanie wykorzystanie
energii: gruntowej,
powietrza, słonecznej,
Wody gruntowej
Z otaczającego nas
środowiska naturalnego.
Temperatura
zewnętrzne jest z reguły
za niska aby ogrzać
budynek do temp.
20 st.C

Dlatego potrzebna
jest pompa ciepła.
PAROWNIK
Pompa ciepła
pobiera tę
zmagazynowaną
energię.
Temperatura -2st.C
 Wystarcza, aby
ziębnik zaczął się
gotować


Pompa ciepłą używa
do tego celu
parownika.
SPRĘŻARKA


W procesie tym para
ziębnika zostaje
sprężona do małej
objętości przez co
podnosi się jej
temperatura . Para,
która na ssaniu
w sprężarce miała
-2st.C osiąga
temperaturę +75st.C
SKRAPLACZ
W wymienniku
zwanym
skraplaczem, woda
grzewcza zostaje
nagrzana przez
gorącą parę
ziębnika.
Tu
następuje oddanie
ciepła


Woda podgrzana
przez pompę ciepła
służy do np.
ogrzewania domu
w zimie lub
dostarczania ciepłej
wody do łazienki.
ZAWÓR ROZPRĘŻAJĄCY

W zaworze
rozprężającym
następuje gwałtowne
zmniejszenie
ciśnienia, co chłodzi
ziębnik bardzo
szybko. Zimny czynnik
w postaci cieczy
wpływa do parownika
gdzie pobiera
naturalną darmową
energię

Tu proces zaczyna się
od początku.
POBÓR CIEPŁA POZIOMY
POBÓR CIEPŁA PIONOWY
POBÓR CIEPŁA Z WODY
GRUNTOWEJ
POBÓR CIEPŁA
POWIETRZA
Z
KOSZTY

KOSZTY POMPY CIEPŁA WRAZ
Z MONTAŻEM I WSZYSTKIMI
INSTALACJAMI DLA DOMU
JEDNORODZINNEGO ZACZYNAJĄ
SIĘ OD 40 000 ZŁ.
DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE
PREZENTACJI
Damian Grabowski
 Maksymilian Jarząb


konsultacje: mgr inż. Stanisław Toton
Download