Pompy ciepła (34/53)

advertisement
Pompy ciepła (34/53)
Instalacje cieplne (odc. 34 - 37 )
Częstym problemem jest różnica temperatur w różnych pomieszczeniach domu. Dzięki zastosowaniu
pompy ciepła będziesz w stanie utrzymać stałą temperaturę w całym domu.
Ciepło z natury
Jednym z najnowocześniejszych
urządzeń grzewczych jest pompa ciepła,
która do wytwarzania energii cieplnej nie
potrzebuje żadnego paliwa. Ciepło,
którym urządzenie ogrzewa dom
czerpane jest z otoczenia: gruntu, wody
lub powietrza.
Zasilanie pompy ciepła
Pompa ciepła musi być zasilana energią
elektryczną. W porównaniu do typowego
grzejnika elektrycznego zużywa do 3-4
razy mniej energii.
Ekologiczne źródło ciepła
Pompa ciepła jest urządzeniem
ekologicznym. Nie spala paliwa, więc
nie emituje żadnych zanieczyszczeń.
Jedyny skutek jej działania to obniżenie
temperatury otoczenia, z którego
czerpie ciepło.
Strona 1/2
Instalacja c.o.
Najczęściej pompa ciepła współpracuje
z niskotemperaturowym źródłem
ogrzewania budynku, czyli ogrzewaniem
podłogowym. W praktyce oznacza to, że
temperatura wody potrzebna do
zasilania instalacji powinna wynosić
30-35°C.
Montaż pompy
Pompa ciepła może być zamontowana
na zewnątrz budynku. Ciepło jest
dostarczane do budynku układem rur.
Strona 2/2
Download