Wystąpienia publiczne

advertisement
Wystąpienia publiczne
Akcja Masz Głos, Masz Wybór
4 lutego 2017
Falenty
Komunikacja niewerbalna,
czyli tzw. „mowa ciała”
38% informacji
38%głosu
informacji
- ton
- ton głosu
7% informacji
- słowa
55% informacji
- język ciała
Pod warunkiem, że…
Spójność przekazu
sygnały niewerbalne ≠ słowa
kwestionowaniu szczerości przekazu słownego
Umiejętność komunikacji
Identyfikacja z wypowiedzią
+
Naturalność zachowań
=
Spójność przekazu
Postawa
Twoja równowaga zaczyna
się od postawy!
•Stań twardo na obu stopach
38% informacji
- ton głosu
•Stopy na szerokość kości
biodrowych
•W stronę publiczności
•Ręce swobodnie
•Przy powitaniu gest otwarcia
7% informacji
- słowa
55% informacji
- język ciała
Kontakt wzrokowy
• Niewielka publiczność,
mała sala – staraj się
nawiązać kontakt wzrokowy
ze wszystkimi, bez
natarczywości
• Liczna publiczność, duża
55% informacji
sala – podziel salę na
- język ciała
sektory, zwracaj się „do
nich”
Przygotowanie wystąpienia
Woodrow Wilson zapytany, ile
czasu zajmuje mu
przygotowanie przemówienia,
odpowiedział:
Jeśli mam mówić
przez 10 minut,
potrzebuję tygodnia,
jeśli mam mówić
godzinę, mogę zacząć
natychmiast.
Przygotowanie wystąpienia
Do
kogo
Kiedy
Po co
Kto
Gdzie
Wystąpienie
Ile
czasu
6 ważnych umiejętności dla wystąpień
publicznych wg Berta Deckera
Czynniki wzrokowe:
• Kontakt wzrokowy
• Postawa i ruchy
• Ubiór i wygląd
• Gesty i uśmiech
Czynniki zwiększające energię komunikatu:
• Głos i jego dynamika
• Słowa, niesłowa i pauzy
9
Skuteczny przekaz powinien być
•
•
•
•
•
•
Przygotowany
Jasny
Prosty
„Pełen życia”
Naturalny
Zwięzły
Dziękuję za uwagę!
Magdalena Kołodziejczyk
Kometa. Projekty i szkolenia.
[email protected]
Download