400 mln zł na likwidację niskiej emisji 22.lutego Narodowy Fundusz

advertisement
400 mln zł na likwidację niskiej emisji
22.lutego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w
ramach programu KAWKA, którego wdrożenie umożliwi szybkie pozyskiwanie środków
finansowych na likwidację niskiej emisji w obszarze komunalnym. Na jego realizację
przeznaczonych jest blisko 400 mln zł.
KAWKA dotyczy likwidacji niskiej emisji poprzez wzrost efektywności energetycznej i rozwój
odnawialnych źródeł energii. W Polsce niska emisja ma największy udział w zanieczyszczeniach
powietrza atmosferycznego. Rozumiemy przez nią emisję komunikacyjną oraz emisję pyłów i
szkodliwych gazów pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych oraz domowych pieców grzewczych,
gdzie spalanie węgla odbywa się nieefektywnie, najczęściej tanim surowcem o złej charakterystyce i
niskich parametrach grzewczych. Co więcej w piecach palone są oprócz węgla także śmieci, papier,
plastik, butelki po napojach, folie, czy stare meble, które mogą być źródłem wielu toksycznych i
rakotwórczych substancji.
Szacuje się, że w Polsce jest około 4 mln gospodarstw domowych indywidualnie ogrzewanych, gdzie
spalane jest co najmniej 12 mln ton węgla. Biorąc pod uwagę, iż sprawności tych instalacji jest
znacznie poniżej 50%, przyjmuje się iż około 6 mln ton węgla jest marnotrawione. Urządzenia te
produkują około 140 000 TJ ciepła, emitując do otoczenia: 1 800 tys. ton popiołu, w tym 60 tys. ton
popiołu lotnego (pyłu), 19 500 tys. ton dwutlenku węgla (CO2), 90 tys. ton tlenku węgla (CO), 110 tys.
ton dwutlenku siarki (SO2) – (dane URE).
Dla porównania w ciepłowniach i elektrociepłowniach spalanie węgla odbywa się ze średnią
sprawnością 85,3%, a przesył ciepła na poziomie 87,3%, co w efekcie daje łączną sprawność
wytwarzania i przesyłu ciepła systemowego do odbiorców 74,5%. Oznacza to, że do wytworzenia tej
samej ilości ciepła, jakie otrzymuje się podczas ogrzewania z wykorzystaniem pieców domowych,
potrzeba byłoby ok. 8 mln ton węgla, czyli zaoszczędzilibyśmy blisko 4 mln ton. Przechodząc z pieców
na ciepło systemowe moglibyśmy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń nie tylko z powodu zmniejszenia
ilości paliwa. Ciepłownie i elektrociepłownie w większości posiadają urządzenia ograniczające emisję
szkodliwych związków do otoczenia. Wskaźniki emisji w ciepłownictwie koncesjonowanym w 2010 r.
wyniosły (dane URE): CO2 = 100,5 t/TJ; SO2 = 0,37 t/TJ; pyły 0,05 t/TJ, co po przeliczeniu daje rocznie
(dla wytworzenia 140 000 TJ ciepła): 14 000 tys. ton CO2; 52 tys. ton SO2; 7 tys. ton pyłów. Natomiast
ilość emitowanego rocznie przez ciepłownie i elektrociepłownie tlenku węgla szacowana jest na
poziomie 4 tys. ton.
Zamiana ogrzewania piecowego na ciepło systemowe spowodowałaby zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery:
 popiołu lotnego o 53 tys. ton,
 dwutlenku węgla o 5 500 tys. ton,
 tlenku węgla o 86 tys. ton,
 dwutlenku siarki o 58 tys. ton
Download