ustalony i obowiązujący sposób zachowania się w pewnych

advertisement
Kultura zachowania i słowa
Co to kultura osobista?
Kultura osobista jest powiązaniem
cech, umiejętności i zachowań
danego człowieka .Jest również
efektem jego pracy nad sobą oraz
cechą trwałą charakteryzującą
zachowanie człowieka. Zdobywa się
ją w ciągu całego życia.
Savoir Vivre, Bon Ton – po prostu
dobre maniery
Savoir-vivre – zasady dobrego
wychowania, formy towarzyskie,
znajomość tych form.
Bon Ton – umiejętność zachowania się
według przyjętych reguł
towarzyskich, nienaganny sposób
bycia, dobry ton.
Dobre maniery - sposób bycia,
zachowania się, synonim ogłady
Savoir Vivre to:

UŚMIECH

UPRZEJMOŚĆ

ŻYCZLIWOŚĆ

PUKNKTUALNOŚĆ

LOJALNOŚĆ

GRZECZNOŚĆ
Kultura zachowania

Kultura zachowania-zbiór norm pożądanych
zachowań w życiu codziennym. Osoba nie
posiadająca dobrych manier może stać się
pośmiewiskiem, narazić się na przykre żarty i
docinki. Lekceważenie zasad, które obowiązują
wszystkich, obraca się przeciwko niemu.
Kultura słowa

Kultura słowa oraz wyrażania swojej opinii to
kolejny bardzo ważny czynnik. Jest to w tym
układzie jeden z rodzajów ogólnej kultury.
Jednak bardzo ważny i na co dzień zauważany.
Brak tej kultury od razu rzuca nam się w oczy, a
raczej w tym mniemaniu w uszy. Ciągłe
przeklinanie lub wyrażanie swojej opinii w
sposób wulgarny to na pewno bardzo przykry
czynnik, który od razu informuje nss, że dana
osoba nie wie, co to kultura słowa. Jednak
kultura słowa to nie tyko przekleństwa. To także
przerywanie podczas wywodu dla danej osoby,
Główne dziedziny kultury:

Kultura materialna

Kultura duchowa

Kultura społeczna

Kultura języka

Kultura polityczna

Kultura fizyczna
Cytaty o kulturze :
„Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo
kultura.”- Johann Herder
„Kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość,
która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę,
moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i
nawyki nabyte przez ludzi jako członków
społeczeństwa.”-Edward Tylor
„Kultura jest pewnym zespołem dyspozycji
psychicznych przekazywanych w łonie danej
zbiorowości przez kontakt społeczny i uzależniony
od całego systemu stosunków międzyludzkich.”-
Magiczne słowa
Najważniejsze magiczne słowa to:
PROSZĘ
 PRZEPRASZAM
 DZIĘKUJĘ

PODSUMOWANIE:




Zachowania eleganckie ,wytworne bez
wątpienia pomagają w życiu.
Kultura ważna jest na co dzień a nie tylko od
święta.
Dobrego zachowania można się nauczyć.
Złe maniery ,niewłaściwe słowa, wulgaryzmy są
zdecydowanie brakiem szacunku do drugiej
osoby.
PODSUMOWANIE:




Dobre zachowanie i kultura były i są
przedmiotem krytyki ze strony zbuntowanej
młodzieży.
Wzorowy lub bliski wzorowi sposób bycia jest
niezbędnym warunkiem życia z ludźmi i kariery
zawodowej.
Sposób bycia to także język ,którym się
posługujemy, ubiór i stosowane formy
grzecznościowe.
Wysiłek włożony w dobre maniery i styl bycia to
inwestycja bardzo ważna i niezwykle przyjemna
KONIEC!
PAMIĘTAJCIE O DOBRYM ZACHOWANIU!!!
Wykonała: Zuzia Błazik kl. 6a
Download