Grzeczność na co dzień - jedna z cech dobrego wychowania

advertisement
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ
- JEDNA Z CECH DOBREGO WYCHOWANIA
Projekt realizowała klasa I b
Wychowawca: Katarzyna Antkowiak
Kultura osobista i dobre maniery są to cechy, które kształtujemy w wyniku
ciągłej pracy nad sobą przez całe życie.
Istotne zatem jest, aby rozpocząć tę pracę od najwcześniejszych lat. Dlatego
należy wśród uczniów propagować wzorce kulturalnego zachowania, wyrabiać
nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych oraz właściwego zachowania się
w różnych sytuacjach.
Uczniowie powinni rozumieć, że właściwe zachowanie ma wpływ na ich życie, a
osoby przestrzegające zasad savoir- vivre’u są lubiane, cenione i szanowane.
Opis projektu
Projekt realizowany był przez uczniów klasy I b. Obejmował on tematy:
- Ten tajemniczy savoir- vivre
- Zaczarowane słowa
- Sztuka prawienia komplementów
- Grzeczności nigdy za wiele
Uczniowie uczyli się zasad dobrego wychowania przy sposobności omawiania
materiału programowego a także podczas czytania, słuchania oraz omawiania
książki „Kuba i Buba”. Zadaniem uczniów było także indywidualne
zapoznawanie się z tajnikami dobrego wychowania. Na zakończenie projektu
uczniowie wykonali plakat do wybranych rozdziałów książki o Kubie i Bubie oraz
stworzyli regulamin dobrych manier.
Download