Wymienniki ciepła EX mogą być zastosowane do podniesienia

advertisement
The Eureka- External Heat Exchanger, czyli wymiennik
zewnętrzny EX, jest sposobem do odzysku ciepła
odpadowego z instalacji chłodniczej w celu produkcji ciepłej
wody o niższych parametrach w stosunku do c.w.u. (ciepłej
wody użytkowej). Wykorzystywane tu ciepło w
standardowych układach chłodniczych musi być
odprowadzane z systemu kosztem dodatkowo włożonej
energii. Odzysk ciepła z EX pozwala na zminimalizowanie
kosztów wytwarzania ciepłej wody technologicznej lub
całkowitego jego wyeliminowania, a nakład inwestycyjny
zwraca się podczas użytkowania systemu.
External Heat Exchangers
Eureka EX jest zaprojektowana dla użytkowników, którzy
nie wymagają wody o wysokiej temperaturze. Produkty EX
zawierają modele 3kW, 6kW, 12kW oraz 18kW. Dzienna
produkcja ciepłej wody zawiera się w granicach 100-1600
litrów.
Uniwersalne zastosowanie
System odzysku ciepła EX znalazł szerokie zastosowanie w
różnych gałęziach przemysłu. Podczas rozwoju produktu,
firma Eureka ma na uwadze, że:
- w wielu miejscach, gdzie funkcjonują różnej wielkości
instalacje chłodnicze, produkowana jest znaczna ilość
ciepła odpadowego
Wymienniki ciepła EX mogą być zastosowane do
podniesienia wydajności istniejących systemów
odzysku ciepła. Podłącza się je bezpośrednio do
pracujących już zasobników wody. Wymienniki EX
działają bez użycia pomp.
- ponieważ nie zawsze zachodzi potrzeba produkcji c.w.u. o
wysokich parametrach temperaturowych lub dużej jej ilości,
stworzono produkt, który pozwala na wytworzenie ciepłej
wody o obniżonych parametrach temperaturowych w
stosunku do c.w.u. wykorzystywanej do różnego rodzaju
zastosowań w zakładach pracy.
W porównaniu do większego systemu Eureka-PTS, który
wykorzystuje praktycznie 100% ciepła odpadowego, Eureka
EX pozwala na odzyskanie około 70% ciepła, co w miejscach,
gdzie nie ma potrzeby produkcji dużej ilości ciepłej wody jest wystarczającą ilością ciepła pozwalającą uzyskać założone
oszczędności energii.
Ciepła woda 40°C-50°C
Odzysk ciepła Eureka EX wykorzystuje ciepło odpadowe z instalacji chłodniczej do uzyskania ciepłej wody
technologicznej o wymaganej temperaturze 40°C-50°C. Ciepła woda jest zawsze dostępna podczas pracy instalacji
chłodniczej.
Zbiornik na wodę
Ciepła woda przechowywana jest w izolowanym zasobniku, który może zostać zarówno dostarczony przez Eurekę lub
inną firmę. Zasobniki firmy Eureka dostępne są w rozmiarach 110-5000litrów. Większe zasobniki mogą być dostarczone
na specjalne zamówienie. Izolacja zasobnika wykonana jest z poliuretanu lub innej pianki wypełniającej płaszcz
zasobnika. W ten sposób czas przechowywania gorącej wody może być zmaksymalizowany bez znaczących strat
temperatury.
Unikalna konstrukcja Eureka
Projekt konstrukcji EX do odzysku ciepła Eureka poparty jest wieloletnim doświadczeniem. Działa automatycznie i nie
potrzebuje pomp. Dzięki unikalnej budowie Eureka, kiedy nastąpi zakamienienie, wymiennik może być szybko i łatwo
wyczyszczony dzięki specjalnie zapewnionym połączeniom. Nie jest konieczne odłączanie wody, ani obiegu czynnika.
5 lat gwarancji
Odzysk ciepła Eureka jest tak zaprojektowany, że praktycznie wszystkie możliwe formy korodowania zostały
wyeliminowane. Na podstawie udowodnionej długiej żywotności jednostki, Eureka daje 5 letnią gwarancję na zbiornik,
wszystkie inne elementy układu podlegają 2 letniej gwarancji.
Dane techniczne
Wymiennik ciepła
Średnica
Grubość izolacji
Wysokość wymiennika
Wysokość
Czynnik chłodniczy in/out
Zimna woda, BSP
Gorąca woda, przyłącze
Waga
kW
mm
mm
mm
mm
mm
"
mm
kg
3
280
50
750
1100
16
G1''
12
16
6
280
50
750
1100
18
G1''
15
19
12
280
50
750
1100
22
G1''
22
30
18
280
50
750
1100
22
G1''
28
32
Wymiennik ciepła- wydajność
kW
3
Ø rurociągu Cu
mm
12 15 22 28
6
9 14 22 36 42
Średnica rurociągu a
6
12 18
Średnica rurociągu b
Wymiennik ciepławydajność całkowita
Ø rurociągu Cu
kW
mm 15 18 22 28 35 42
ZASADA DZIAŁANIA
System EX Eureka wykorzystuje zbędne ciepło odpadowe z instalacji chłodniczych do produkcji ciepłej wody
technologicznej. Pary gorącego czynnika ziębniczego przepływają przez specjalnie ożebrowany rurowy wymiennik ciepła
umieszczony wewnątrz stalowego cylindra pokrytego szklaną emalią. Jednostka jest zabezpieczona przed utratą ciepła
dzięki poliuretanowej izolacji pokrytej łatwo czyszczącą się osłoną PVC. Eureka EX może być podłączona równolegle do
każdego rodzaju zasobnika wody o odpowiedniej wielkości. Alternatywnie zalecany jest dobór zasobnika ciepłej wody z
katalogu Eureka. Kiedy woda w wymienniku ciepła zostanie podgrzana, samoczynnie przepływa do zasobnika. Do
odległości 3 metrów pomiędzy zasobnikiem, a wymiennikiem ciepła Eureka EX nie ma potrzeby stosowania pompy.
Efektywność systemu to 70%, a podgrzana woda osiąga temperaturę 40-50°C.
WYMIENNIK CIEPŁA
Wymienniki ciepła zbudowane są z miedzianych, ożebrowanych rur. Wymiennik jest umieszczony na płycie kołnierzowej
oraz zamontowany w stalowym cylindrze pokrytym szklaną powłoką. Jednostka jest zabezpieczona przed utratą ciepła
poliuretanową izolacją, pokrytą łatwo czyszczącą się osłoną PVC. Przyłącza czynnika chłodniczego oznaczone są
kolorami:
Wlot czynnika- czerwony
Wylot czynnika- zielony
Przyłącza zimnej wody, gwint prosty męski. Rozmiar przyłącza wyszczególniony w tabeli. Rura instalacyjna zakończona
zaciskiem mocującym. Pod żadnym pozorem nie należy redukować tego połączenia w trakcie pracy instalacji odzysku
ciepła.
INSTALACJA
Liczba wymienników ciepła EX Eureka połączona z zasobnikiem wody jest nieograniczona. Wymienniki powinny być
montowane na ścianie jak najbliżej podłoża oraz połączone równolegle, jak pokazano na rysunku.
Rurociąg pomiędzy zasobnikiem i wymiennikami ciepła nie powinien przekraczać długości 3m. Przyłącza zimnej wody
zasobnika i wymienników ciepła powinny znajdować się na takiej samej wysokości. Rurociąg łączący poszczególne
wymienniki i zasobnik powinny być wymiarowane według wymiarów b z tabeli. Na zamówienie i za dodatkową opłatą rury
instalacyjne pionowe- a, mogą być wewnętrznie niklowane.
Pod żadnym pozorem nie zmieniać podanych średnic rurociągów, gdyż skutkuje to redukcją wydajności urządzenia.
STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
Jednostka spełnia niemieckie prawo i normy dotyczących podgrzewania wody pitnej: §31 LMBG, DIN 4753, DIN 1988.
Wymienniki ciepła EX posiadają obieg bezpieczeństwa. Wszystkie wymienniki ciepła są zatwierdzone przez TUV oraz
zarejestrowane i monitorowane przez DVGW (German Association of Gas and Water Engineers).
Oznaczenie testu: DIN-DVGW NW 9401 AR 3329.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards