Szkolny numer programu

advertisement
Szkolny zestaw programów nauczania w Gimnazjum nr 3 w roku szkolnym 2016/2017
.
przedmiot
autor programu
1.
Religia
Komisja Wychowania Katolickiego
Konferencja Episkopatu Polskiego
Radom 2001r.
2.
Fizyka
3.
Chemia
4.
Biologia
5.
Geografia
tytuł programu
Program nauczania religii katolickiej „ Życiem
odpowiadam na wezwanie Boże ”Pójść za
Jezusem Chrystusem”
Życiem odpowiadamy na wezwanie Boże.
Wierzyć Chrystusowi
Świat fizyki- program nauczania fizyki w
gimnazjum
Program nauczania chemii w gimnazjum
B. Saganowska
J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin
Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Program nauczania biologii w gimnazjum
Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan„Ciekawa biologia”
Jakubiec
Program nauczania geografii
Ewa Maria Tuz
dla gimnazjum
6.
Anna Drążek
Program nauczania „Matematyka wokół nas”
- gimnazjum
klasa w której jest
realizowany program
Wszystkie klasy pierwsze i
drugie
nauczyciele realizujący
program
Ks. Wacław Kędzierski
Alicja Szymańska
Wszystkie klasy trzecie
1a/G03
1/G03
wszystkie klasy pierwsze, drugie Krystyna Gwizdałła
i trzecie
wszystkie klasy pierwsze, drugie Kamila Bartczak
i trzecie
wszystkie klasy pierwsze, drugie Monika Senderecka
i trzecie
wszystkie klasy pierwsze, drugie
i trzecie
Szkolny numer
programu
Jarosław Wielemborek
2/GO3
3/G03
4/G03
5/G03
wszystkie klasy pierwsze i
drugie
Bożena Bartczak,
Bożena Kazimierska
Monika. Kleczyńska
6a/G03
Matematyka
M. Gaik, K. Madej
Program nauczania matematyki
w gimnazjum
Wszystkie klasy trzecie
Bożena Kazimierska
Monika. Kleczyńska
Bożena Bartczak
6/G03
G. Koba,
Program nauczania informatyki w gimnazjum
wszystkie klasy pierwsze, drugie
Beata Tim
7/G03
Wszystkie klasy pierwsze i
drugie
Małgorzata Krzak,
Monika Marks,
Katarzyna Koperek
8b/G03
wszystkie klasy trzecie
Monika Marks
Małgorzata Krzak,
Monika Marks,
Anna Koperek
8/G03
7.
Informatyka
8.
M. Chmiel, Wilga Herman, Zofia
Pomirska, Piotr Doroszewski
Język polski
Ewa Horwath,
Grażyna Kiełb
M. Chmiel, Wilga Herman, Zofia
Pomirska, Piotr Doroszewski
9.
Język niemiecki
Anna Jaroszewska
Język angielski
Barbara Tittenbrum, Ewa Piotrowska
10.
Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Słowa na czasie”
Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Bliżej słowa”
Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Słowa na czasie”
zmodyfikowany program dla klasy
kulturoznawczej
Klasa 1b, 2b, 3b
Anna Koperek,
Monika Marks
Program nauczania j. niemieckiego
w gimnazjum poziom podstawowy
Wszystkie pierwsze, drugie
i trzecie,
Ewa Laska,
Program nauczania języka angielskiego
Zgodny z nową podstawą programową dla III
etapu edukacyjnego. Poziom III.1
wszystkie klasy pierwsze, drugie Dominika Jędrzejewska
i trzecie
Magdalena Demus
Sławomir Jaraszkiewicz
8a/G03
9/G03
10/G03
Lp.
przedmiot
autor programu
tytuł programu
klasa w której jest
realizowany program
11.
nauczyciele realizujący program
wszystkie klasy pierwsze
wszystkie klasy drugie
wszystkie klasy trzecie
Góralska Beata,
Krzysztof Budźko
Łukasz Góral,
Ewa Kwasek
Agnieszka Jaczewska
Szkolny numer
programu
Wychowanie fizyczne
U. Kierczak, J. Janota
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowiesport- rekreacja. Program nauczania i
propozycja zajęć fakultatywnych.
Historia
T. Małkowski
J. Rześniowiecki
„Podróże w czasie”
Program nauczania historii w gimnazjum do
nowej podstawy programowej
wszystkie klasy pierwsze, drugie
i trzecie
Rafał Nowak
Krzysztof Wójcik
Teresa Kowalewska
„Dziś i jutro” program nauczania ogólnego
wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III
gimnazjum
Klasy drugie i trzecie
Krzysztof Wójcik,
Rafał Nowak
13/G03
wszystkie klasy pierwsze
Alicja Szymańska
14/GO3
Wszystkie klasy trzecie
Aneta Szymczak
15/G03
12.
11/G03
12/G03
13.
Wos
14.
muzyka
W. Panek, D. Nita-Komorowska, A.
Sołtysik, A. Rękus
15.
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Mieczysław Borowiecki
16.
Informatyka
G. Koba
Plastyka
E. Jezierska
Język hiszpański
A. Dudziak –Szukała,
B. P. Przystanowicz
17.
18.
19.
Wychowanie fizyczne
20.
Beata Góralska, E. Kwasek
Aniela Nowak
Zajęcia techniczne
Ewa Uljasz, Waldemar Czyżewski
21.
Zajęcia artystyczne
22.
Wychowanie do życia w
rodzinie
Etyka
23.
Alicja Szymańska
„Świat muzyki”. Program nauczania muzyki
w gimnazjum
Program nauczania przedmiotu „Edukacja
dla bezpieczeństwa”
Modyfikacja programu dla klasy
informatyczno-ekonomicznej
„ Kraina sztuki” program nauczania plastyki
w gimnazjum
Program nauczania języka hiszpańskiego w
gimnazjum
Wychowanie fizyczne- szkolenie sportowe z
lekkiej atletyki i piłki siatkowej w gimnazjum
Program nauczania zajęć technicznych
w gimnazjum. ABC konstruktora.
Program nauczania zajęć technicznych w
gimnazjum. Technika w praktyce
Program nauczania zajęć artystycznych w
zakresie sztuki muzycznej
Kl. 1a,
16/G03
Wszystkie klasy drugie
B.Tim,
M. Kaliszewska-Henczel
Pierwsze, drugie i trzecie
Ilona Śmietana
18/G03
1c, 2d,3d
Beata Góralska, E. Kwasek, K.
Budźko, Ł. Bukowski
19/G03
Klasy drugie
17/G03
20/G03
Aneta Szymczak
Klasy pierwsze
Klasy drugie i trzecie
T. Król
Wędrując ku dorosłości
Klasy I, II, III
Prof. dr hab. Magdalena Środa
Program lekcji etyki w gimnazjum
Klasy I,II,III
20a/G03
Alicja Szymańska
M. Senderecka, K. T. Wójcik
Rafał Nowak
21/G03
22/G03
23/G03
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards