Modelowy kurs prowadzenia szkoleń średniego personelu

advertisement
Centralny Kurs Dokształcający dla Położnych i Położnych Rodzinnych
w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy
Program wykładów
godzina
prelegent
temat wykładu
czas trwania
wykładu
9.00 – 9.20
Prowadzący sesję: prof. dr hab. Marek Spaczyński, prof. dr hab. Agata Karowicz-Bilińska
prof. dr hab. Marek Spaczyński
Skrining raka szyjki macicy
20 min.
9.20 – 9.40
prof. dr hab. Marek Spaczyński
Realizacja Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
20 min.
9.40 – 10.00
prof. dr hab. Marek Spaczyński
Cytologia i test HPV w dobie szczepionki p-ko wirusowi brodawczaka ludzkiego
20 min.
10.00 – 10.20
prof. dr hab. Marek Spaczyński
Zasady pobierania wymazów cytologicznych
20 min.
10.20 – 10.40
prof. dr hab. Agata Karowicz - Bilińska
Postępowanie w przypadku zakażenia HPV 16 i 18
20 min.
10.40 – 11.00
prof. dr hab. Agata Karowicz - Bilińska
Czynniki ryzyka zakażenia HPV. Zakażenie HPV a ciąża
20 min.
11.00 – 11.20
prof. dr hab. Agata Karowicz - Bilińska
Mechanizm i efekty zakażenia typami onkogennymi HPV w ciąży
20 min.
11.20 – 11.40
prof. dr hab. Agata Karowicz - Bilińska
HPV a hypotrofia płodu
20 min.
11.40 – 12.00
przerwa
Prowadzący sesję: prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz, prof. dr hab. Witold Kędzia
12.00 – 12.20
prof. dr hab. Witold Kędzia
Diagnostyka DNA HPV a skrining cytologiczny
20 min.
12.20 – 12.40
prof. dr hab. Witold Kędzia
Współczesne kierunki rozwoju diagnostyki zakażeń HPV
20 min.
12.40– 13.00
prof. dr hab. Witold Kędzia
Epidemiologia i etiologia zakażeń HPV
20 min.
13.00 – 13.20
prof. dr hab. Witold Kędzia
Właściwości onkogenne poszczególnych typów HPV a progresja CIN
20 min.
13.20 – 13.40
prof. dr hab. Ewa Nowak - Markwitz
Budowa anatomiczna i właściwości fizjologiczne szyjki macicy
20 min.
13.40 – 14.00
prof. dr hab. Ewa Nowak - Markwitz
Zasady postępowania w nieprawidłowym wyniku badania cytologicznego
20 min.
14.00 – 13.20
prof. dr hab. Ewa Nowak - Markwitz
Zasady leczenia stanów przedrakowych
20 min.
14.20 – 14.40
prof. dr hab. Ewa Nowak - Markwitz
Leczenie raka szyjki macicy
20 min.
14.40 – 15.00
przerwa
Prowadzący sesję: mgr Lucyna Januszek-Michalecka, mgr Joanna Uchlik
15.00 – 15.20
mgr Lucyna Januszek-Michalecka
Rola położnej w skriningu raka szyjki macicy
20 min.
15.20 – 15.40
mgr Joanna Uchlik
20 min.
15.40 – 16.00
Marcin Kaniewski
Zasady organizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce
System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki
20 min.
Download