Polacy odkryli białko chroniące przed rakotwórczymi wirusami

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polacy odkryli białko chroniące przed rakotwórczymi wirusami
Nieznany dotąd naturalny mechanizm obrony przed wirusami powodującymi m.in. raka szyjki macicy odkrył
zespół dr. Macieja Łazarczyka podczas badań prowadzonych dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
Instytucie Pasteura. Artykuł na ten temat opublikowano na łamach "Journal of Experimental Medicine".
W ramach badań w paryskim Instytucie Pasteura naukowcy badali pacjentów z bardzo rzadką chorobą o
łacińskiej nazwie Epidermodysplasia Verruciformis(EV). Okazało się, że występuje u nich mutacja w genie
kodującym białka EVER1 i EVER2, które wchodzą w skład naturalnej bariery przed atakującymi komórkę
wirusami.
Chorzy z taką mutacją są niezwykle podatni na infekcje onkogennymi (rakotwórczymi) wirusami ludzkiego
brodawczaka HPV (tak zwane wirusy EV-HPV). Choć wirusy te są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, nie
powodują zazwyczaj żadnych problemów u osób z prawidłowym, nie zmutowanym genem EVER. Natomiast u
podatnych na zachorowanie pacjentów cierpiących na EV pojawiają się utrzymujące się przez cale życie zmiany
skórne, w obrębie których rozwija się rak skóry.
Zespół dr. Łazarczyka odkrył, że białka EVER uczestniczą w kontroli gospodarki cynkiem wewnątrz komórki i
zaburzenie tej równowagi jest kluczowe dla rozwoju infekcji HPV. Mechanizm ten nie dotyczy jednak tylko
rzadkiej choroby jaką jest EV. Ma również istotne znaczenie w zakażeniach genitalną odmianą wirusa HPV.
Zakażenia tą odmianą HPV należą do najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową, a niektóre wirusy HPV
powodują raka szyjki macicy - drugi co do częstości nowotwór złośliwy u kobiet.
Naukowcy wykazali, że wirusy wywołujące raka szyjki macicy, w przeciwieństwie do niegroźnych skórnych
wirusów EV-HPV, w drodze ewolucji wykształciły mechanizm blokujący działanie białek EVER, umożliwiający im
naśladowanie efektu, jaki wywołuje mutacja w genie EVER. Wskazuje to, że zaburzenie gospodarki cynkowej
wewnątrz komórki stanowi kluczowy etap w infekcji wirusami HPV, a przejęcie kontroli przez wirusa nad
równowagą cynkową w komórce umożliwia ujawnienie jego pełnego potencjału onkogennego.
Choć odkrycie ma na razie znaczenie przede wszystkim poznawcze, identyfikuje ono zupełnie nowy, nieznany
dotąd naturalny mechanizm ochronny, którego blokada jest kluczowym elementem w cyklu życiowym tych
niezwykle ważnych w patologii człowieka wirusów. Wytycza ono również nowe szlaki w poszukiwaniu
eksperymentalnych terapii zakażeń onkogennymi wirusami HPV.
PAP - Nauka w Polsce, Paweł Wernicki
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download