Program konferencji

advertisement
Program konferencji
Godzina
8.30 – 9.00
Prelegent
Temat wykładu
Rejestracja uczestników
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 – 10.00
Skrining raka szyjki macicy
prof. dr hab.
Marek Spaczyński
Realizacja Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
Cytologia i test HPV w dobie szczepionki HPV DNA
Zasady pobierania wymazów cytologicznych
10.00 – 10.20
Ministerstwo Zdrowia
Centralny Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
Postępowanie w przypadku zakażenia HPV 16 i 18
prof. dr hab. Agata Karowicz Bilińska
11.00 – 11.20
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
na Konferencję Naukowo-Szkoleniową
12.20 – 12.40
„Rak szyjki macicy – problem społeczny”
12.40– 13.00
przerwa
Diagnostyka DNA HPV a skrining cytologiczny
prof. dr hab.
Witold Kędzia
we wtorek, 3 listopada 2009 r. o godz. oraz
w piątek dnia 13 listopada (data do wyboru) o godz. 9.00
w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37
prof. dr hab.
Ewa Nowak - Markwitz
14.00 – 14.20
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
Stopnie klinicznego zaawansowania raka szyjki macicy
Leczenie stanów przedrakowych i wczesnych postaci raka
szyjki macicy
Współczesne leczenie raka szyjki macicy
14.20 – 14.40
14.40 – 15.00
Rejestracja uczestników odbywa się na stronie internetowej
pod adresem: www.gpsk.centrumpromo.eu
Epidemiologia i etiologia zakażeń HPV
Postępowanie w przypadku uzyskania nieprawidłowych
wyników badania cytologicznego
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
Współczesne kierunki rozwoju diagnostyki zakażeń HPV
Właściwości onkogenne poszczególnych typów HPV a
progresja CIN
13.00 – 13.20
która odbędzie się
Mechanizm i efekty zakażenia typami onkogennymi HPV w
ciąży
Zakażenie HPV a zespół ograniczonego wzrastania płodu
11.20 – 11.40
mają zaszczyt zaprosić
Czynniki ryzyka zakażenia HPV. Zakażenie HPV a
ciąża
przerwa
15.00 – 15.20
mgr Lucyna
Januszek-Michalecka
15.20 – 15.40
mgr Joanna Uchlik
15.40 – 16.00
Marcin Kaniewski
Rola położnej w skriningu raka szyjki macicy
Zasady organizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce
System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki
Download