Zabawy doskonalące umiejętności komunikacyjne dzieci w grupie

advertisement
Oferta Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach, na rok szkolny 2016/2017
Temat/Forma
Zabawy doskonalące umiejętności komunikacyjne dzieci
w grupie rówieśniczej w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Forma: warsztaty dla dzieci 5-6 letnich i uczniów klas I
szkół podstawowych.
Adresat
Dzieci w wieku przedszkolnym(5-6 latki) i
wczesnoszkolnym(uczniowie kl. I SP).
Cel i treść
Cele: Zabawy mające na celu kształtowanie wzajemnej
empatii, zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie.
Rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych
i cudzych stanów emocjonalnych, potrzeb, myśli oraz emocji
w formie werbalnej i niewerbalnej.
Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości,
indywidualności i godności.
Treści: kształtowanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa
i poczucia własnej wartości oraz pozytywnego wizerunku
własnej osoby w grupie rówieśniczej. Rozwijanie umiejętności
wyrażania własnych i cudzych stanów emocjonalnych
i interpretowania ich u innych. Kształtowanie prawidłowych
relacji w grupie rówieśniczej z zachowaniem odmienności
i poszanowaniem godności każdego dziecka, uczenie postawy
wzajemnej tolerancji i szacunku oraz współpracy w grupie.
Uwrażliwianie dzieci na wartość i piękno drugiego człowieka
we wzajemnych kontaktach i relacjach społecznych.
Trenowanie umiejętności interpersonalnych poprzez wyrażanie
własnych emocji werbalnie i niewerbalnie.
Liczba godzin
ok. 60 min.
Termin
do uzgodnienia
Miejsce realizacji
placówka zgłaszająca zajęcia
Osoba prowadząca
mgr Małgorzata Koput
Uczestnicy
dzieci 5-6 letnich i uczniów klas I szkół podstawowych.
Materiały i sprzęt
potrzebny do
przeprowadzenia
warsztatów/prelekcji
Balony, wstążki do balonów, 2-3 duże arkusze papieru
szarego, kredki emblematy chustki,/ew. szaliki, instrument
muzyczny, papier techniczny kolorowy do wykonania
kółeczek, magnesy do tablicy magnetycznej.
Prosimy ustalić telefonicznie przebieg spotkania lub skontaktować się z osobą
prowadzącą. Tel. do poradni (61) 2921564 – Szamotuły, (67) 2540353 – Wronki;
Download