zasada-przyrodzonej-godnosci-czlowieka

advertisement
Zasada przyrodzonej godności człowieka
Zasada godności człowieka wyznacza nie tylko treść konstytucyjnych przepisów o wolnościach i
prawach jednostki, ale stanowi też uniwersalną wartość, której winien podporządkować się cały
system unormowań konstytucyjnych oraz proces ich wykładni i stosowania.
Cechy zasady godności człowieka-opracowanie
Najważniejsze zasady składające się na tożsamość konstytucyjną RP
Godność człowieka-opracowanie
Znaczenie konstytucyjnej kwalifikacji godności
Pojęcie praw człowieka
Prawo konstytucyjne - wykład 6
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download