OPIS SZKOLENIA „ESY-FLORESY” – Stymulacja

advertisement
OPIS SZKOLENIA
„ESY-FLORESY” – Stymulacja umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
10 stycznia 2015 r., godz. 10:00-14:30
Łódź, siedziba Moje Bambino, ul. Przestrzenna 98
Prowadzący: Dorota Szwugier

pedagog terapeuta

nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

specjalista pedagogiki leczniczej i pedagogiki wspierającej

praktyk z wieloletnim doświadczeniem

autor publikacji i pomocy dydaktycznych
Czas szkolenia: 6 godzin dydaktycznych
Szkolenie skierowane jest do: nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz studentów
pedagogiki wieku dziecięcego.
Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie stymulacji umiejętności grafomotorycznych u dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
Definicja grafomotoryki i dysgrafii.
Co wpływa na poprawność pisma?
Metody i sposoby wspierania umiejętności grafomotorycznych.
Przykłady ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania.
Korzyści dla uczestników:

Nabycie umiejętności rozpoznawania uczniów z zaburzeniami rozwoju motorycznego.

Nabycie umiejętności określania skutecznej pomocy uczniom.

Poznanie różnych sposobów rozwijania umiejętności grafomotorycznych.

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie stymulacji umiejętności grafomotorycznych u dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Warunki szkolenia:

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych w godz. 10:00-14:30

Sala konferencyjna wyposażona jest w sieć bezprzewodową

Przewidziana liczba uczestników: 20-25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Koszt:

Koszt szkolenia wynosi 60 zł/os

Wpłat należy dokonywać do 3 dni przed zaplanowanym terminem warsztatu na nr konta: 15 1020
1042 0000 8302 0193 8711 Bank Polski, tytułem: „Wpłata na warsztat Moje Bambino 10 stycznia
2015 r.”

Zgłoszenia na szkolenie bez uregulowanej płatności będą anulowane.
Zgłoszenia uczestnictwa:

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adres mailowy: [email protected]
Dodatkowe informacje:

Organizator: Moje Bambino oraz Akademia Bambino

Aktualne informacje na temat oferty warsztatowej
www.akademiabambino.pl/aktualnosci-warsztaty.

Osoba kontaktowa: Urszula Krakowska, e-mail: [email protected].
zamieszczane
Zapraszamy do udziału w warsztacie!
są
na
stronie
Download