Zagadnienia egzaminacyjne Podstawowe pojęcia w pedagogice

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Podstawowe pojęcia w pedagogice: edukacja, wychowanie, nauczanie, uczenie się.
Koncepcja kształcenia Jerome Brunera.
Pedagogiczne wzory uczenia się.
Związek edukacji z przemianami cywilizacyjnymi – postmodernizm.
Współczesne rozumienie praktyki edukacyjnej.
Procesy edukacyjne jako przedmiot badań współczesnej pedagogiki: procesy naturalnego
wzrastania i wrastania jednostki w grupę rodzinną i jej ofertę kulturową.
Procesy edukacyjne jako przedmiot badań współczesnej pedagogiki: procesy celowościowe.
Procesy edukacyjne jako przedmiot badań współczesnej pedagogiki: procesy uspołecznienia.
Procesy edukacyjne jako przedmiot badań współczesnej pedagogiki: procesy hominizacji.
Styl potocznego myślenia i mówienia o praktyce edukacyjnej.
Styl naukowego myślenia i mówienia o praktyce edukacyjnej.
Wymiary „traumy kulturowej” związanej z przejściem od kultury realnego socjalizmu do
kultury rynkowej.
Dwie tradycje badań humanistycznych.
Debata na temat ewolucji tożsamości pedagogiki w Polsce.
Co z pedagogiką ogólną w warunkach ewolucji tożsamości pedagogiki.
Obrazek do interpretacji.
Obrazek do interpretacji.
Obrazek do interpretacji.
Obrazek do interpretacji.
Obrazek do interpretacji.
Powodzenia!
Download