Przed egzaminem - test 2

advertisement
W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
1. W usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii i
energii uczestniczą
a) płuca, serce, żołądek.
b) nerki, płuca, skóra.
c) skóra, jajniki, nerki.
d) skóra, nerki, żołądek.
2. Miednica ochrania
a) nerki.
b) jądra.
c) pęcherz moczowy.
d) wątrobę.
3. Do funkcji komórek glejowych nie należy
a) pośredniczenie w przekazywaniu tlenu z krwi do
neuronów.
b) wypełnianie przestrzeni między neuronami.
c) przewodzenie impulsów nerwowych.
d) ochrona tkanki nerwowej.
4. Parzyste przewody męskiego układu rozrodczego to
a) moczowody.
b) nasieniowody.
c) jajowody.
d) ciała jamiste.
5. Serce człowieka składa się z
a) 2 komór i 2 przedsionków.
b) 3 komór i 1 przedsionka.
c) 1 komory i 3 przedsionków.
d) 4 komór.
6. Pręciki i czopki znajdują się w
a) tęczówce.
b) naczyniówce.
c) siatkówce.
d) rogówce.
7. Tasiemiec uzbrojony pasożytuje u człowieka w
a) jelicie cienkim.
b) przełyku.
c) żołądku.
d) trzustce.
8. Żółć produkowana jest przez
a) jelito cienkie.
b) wątrobę.
c) pęcherzyk żółciowy.
d) trzustkę.
9. Proces połączenia plemnika z komórką jajową
zachodzi w
a) macicy.
b) pochwie.
c) jajowodzie.
d) szyjce macicy.
18. Podstawową jednostką funkcjonalną nerki jest
a) nefron.
10. Miażdżyca może prowadzić do
a) zaburzenia pracy węzłów chłonnych.
b) zawału serca.
c) anemii.
d) krwotoku wewnętrznego.
11. Właściwy narząd równowagi to
a) kosteczki słuchowe.
b) ślimak.
c) kanały półkoliste.
d) błona bębenkowa.
12. Śledziona jest narządem układu
a) pokarmowego.
b) limfatycznego.
c) krwionośnego.
d) wydalniczego.
13. U osób chorych na astmę stan zapalny trwa w
a) jamie nosowej.
b) gardle.
c) tchawicy.
d) oskrzelach.
14. Pusty pęcherz moczowy ma wielkość i kształt suszonej
śliwki, może magazynować mocz, ponieważ
a) jego ściany są elastyczne i mogą zwiększać swoje
rozmiary.
b) jego ściany zbudowane są z tkanki
nabłonkowej.
c) nie namnażają się w nim chorobotwórcze
bakterie.
d) świadomie możemy zwiększać jego pojemność.
15. Funkcja móżdżku polega na
a) przekazywaniu impulsów nerwowych między
półkulami.
b) kontrolowaniu napięcia mięśni.
c) przekazywaniu informacji czuciowych.
d) rozpoznawaniu dźwięków.
16. Nadrzędną rolę w funkcjonowaniu układu
hormonalnego odgrywa
a) tarczyca.
b) szyszynka.
c) trzustka.
d) przysadka mózgowa
17. Insulina jest wytwarzana przez
a) tarczycę.
b) trzustkę.
c) nadnercza.
d) przysadkę mózgową.
26. Na wytwarzanie głosu odpowiada
a) jama nosowa.
b) neuron.
c) trombocyt.
d) miedniczka nerkowa.
b) jama ustna.
c) gardło.
d) krtań.
19. Przekazywanie impulsów między komórkami
nerwowymi odbywa się za pośrednictwem
a) synaps.
b) zastawek.
c) limfy.
d) mieliny.
27. Rola klatki piersiowej polega między innymi na
ochronie narządów wewnętrznych, czyli
a) nerek i płuc.
b) serca i płuc.
c) wątroby i serca.
d) żołądka i płuc.
20. Zewnętrzne żeńskie narządy rozrodcze to
a) wzgórek łonowy i pochwa.
b) wargi sromowe i łechtaczka.
c) jajniki i jajowody.
d) macica i pochwa.
28. Dializę wykonuje się, gdy zaburzone jest
funkcjonowanie
a) pęcherzyków nasiennych.
b) trzustki.
c) pęcherza moczowego.
d) nerek.
21. Wentylacja płuc zachodzi na skutek pracy
a) jedynie przepony.
b) mięśni międzyżebrowych i przepony.
c) jedynie mięśni międzyżebrowych.
d) mięśni gładkich.
22. Funkcja nasieniowodów i jajowodów polega na
a) transporcie gamet.
b) transporcie hormonów płciowych.
c) transporcie gonad.
d) transporcie substancji odżywczych.
23. Funkcją skóry, jako narządu zmysłu, jest
a) odbieranie wrażeń czuciowych, np. bólu, ciepła,
zimna.
b) usuwanie z organizmu nadmiaru wody.
c) wytwarzanie melaniny.
d) wpływanie na odporność organizmu.
24. Żołądek jest miejscem trawienia
a) cukrów.
b) tłuszczów.
c) białek.
d) cukrów i tłuszczów.
25. W skład ośrodkowego układu nerwowego
wchodzą
a) mózgowie i rdzeń kręgowy.
b) tylko mózg, móżdżek i pień mózgu.
c) mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwy czaszkowe i
rdzeniowe.
d) mózgowie i nerwy rdzeniowe.
29. Hormon wytwarzany przez nadnercza podczas stresu
to
a) tyroksyna.
b) hormon wzrostu.
c) adrenalina.
d) testosteron.
30. Dwunastnica to początkowy odcinek
a) przełyku.
b) odbytnicy.
c) jelita grubego.
d) jelita cienkiego.
31. Spojówka oka to
a) cienka błona pokrywająca gałkę oczną.
b) błona zawierająca liczne komórki śluzowe
produkujące łzy.
c) błona pokrywająca fragment powieki,
zapewniająca wilgotność gałce ocznej.
d) element aparatu ochronnego oka chroniący przed
silnym światłem.
32. Zatoki biorą udział w
a) oczyszczaniu powietrza wdychanego przez nos.
b) ogrzewaniu i nawilżaniu powietrza wdychanego przez
nos.
c) magazynowaniu powietrza wdychanego przez
usta.
d) ochronie narządów głowy.
Download