Uploaded by User1239

RIRS otyłość

advertisement
Kamica nerki
„Duży” pacjent to duży problem?

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej SPSW im.
Jana Bożego w Lublinie
Lek. Przemysław Lasota, lek. Tomasz Wiśniowski
Kierownik Oddziału dr n.med Adam Jędzura
Przypadek kliniczny

Pacjentka, lat –

Waga – 125 kg

Wzrost – 164 cm

Wskaźnik BMI – 46.48 = Otyłość III stopnia wg WHO

Bez obciążeń dodatkowych

Wywiad rodzinny nieistotny klinicznie.
KUB
TK j.brzusznej
Złóg o
wymiarach
:
2,35 cm x
3,93 cm
W opisie Tomografii Komputerowej:
Nerki wielkości i budowy prawidłowej, wydzielniczo czynne.
Owalny kamień o wym. ok. 38x24mm w miedniczce
nerki prawej z okołomiedniczkowymi, odczynowymi
zwłóknieniami.
Torbiel korowa średnicy ok. 44mm w kielichu dolnym nerki prawej. Dwie
mniejsze torbiele (ok. 33 i 23mm) w nerce lewej.
Układ kielichowo-miedniczkowy nerki prawej
poszerzony.
Jaką formę leczenia wybrać?
EAU Guidelines
Długość
robocza
nefroskopu:
220 mm
Pacjentka została zakwalifikowana do
zabiegu RIRS (Retrograde intrarenal surgery)
Szczególne wskazania do RIRS
RIRS

Z uwagi na znaczą masę złogu zdecydowano, aby w
pierwszym etapie założyć cewnik dj do prawego
moczowodu (prestenting)

W kolejnej hospitalizacji wykonano RIRS (posiew moczu
jałowy)

Z założenia miałbyć to zabieg II etapowy, nie mniej jednak
ze względu na dużą podatność złogu, oraz szybki i
efektywny dusting uzyskano kompletną dezintegrację
złogu w trakcie jednego zabiegu (czas dustingu 1h 5 min)
Pacjentkę wypisano do domu w pierwszej
dobie po zabiegu w stanie ogólnym
dobrym z cewnikem DJ i terminem
kontrolnej TK za 4 tyg.
Wnioski
„Duży pacjent to duży problem?
Leczenie kamicy u pacjentów otyłych dzięki
procedurze RIRS wydaje się bezpieczne oraz
efektywne.

Zalety RIRS:

- większe bezpieczeństwo u obciążonych pacjentów (wysoki wskaźnik BMI,
pojedyncza nerka, nerka podkowiasta, zaburzenia krzepnięcia, liczne choroby
współistniejące, populacja pediatryczna)

- mniejszy odsetek powikłań niż w przypadku PCNL (przede wszystkim
krwawienie, powikłania infekcyjne)

- krótsza hospitalizacja

Minusy RIRS:

- dostępność metody

- koszty

- nieznacznie niższy wskaźnik SFR
Dziękuje za uwagę
Download