FOTOSYNTEZA: 6H2O + 6CO2 + energia świetlna

advertisement
FOTOSYNTEZA: 6H2O + 6CO2 + energia świetlna -> C6H12O6 + 6O2
Pierwstastki biogenne: C- wegiel, H- wodór, O – tlen, N – azot, P –
fosfor, S – siarka
Cukry dzielimy na proste(monosacharydy): np. triozy C3, tetrozy C4 i
złożone (dwucukry- disacharydy, wielocukry – polisacharydy)
Ściana komórkowa
Błona komórkowa
Cytoplazma
Jądro
Centriole
Mitochondriom
Chloroplasty
Rybosomy
Aparat golgiego
Lizosomy
Wodniczka
Celuloza, martwa
Mozaikowa budowa błony, żywa
koloid
Jąderko, pory, błona, chromatyna(białka)
Cylinder (putsy w śr.)
Białkowo-lipdowa błona, matriks,
Błona, chlorofil, stroma(białko+DNA)
m-RNA
Stos cystern
bąbelki
Otoczona poj. błoną
Siateczka
śródplazmatyczna
System błon biał.-lip.
a)
bez rybosomów
b) z rybosomami
Metabolizm:
- anaboliczny (reakcje syntezy asymilacji)
A+B+energia  AB – reacja endoenergetyczna (fotosynteza)
- katabolizm (reakcja rozpadu – asymilacja)
CD  C+D+energia – reakcja egzoenergetyczna (oddychanie)
Przepuszczalna, ochronna, usztywniająca
Selektywna, decyduje o treści kom.
W niej znajdują się organella
Rola nadrzędna, kieruje metabol., dziedzicz.
Udział w podz. Kom.
Siłownia komórki, oddychanie
Fotosynteza
Biosynteza białek
Wydzielanie, synteza
trawienie
Rośliny – sok komórkowy z róż. Związkami
Zwierzęta- wodniczka pokarmowa, wydalnicza
Umożliwa równocz. Przeb. róż. Reakcji
a) synteza
b) biosynteza białka
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Download