Specyfikacja techniczna systemu B2B Do zapytania ofertowego 2

advertisement
Specyfikacja techniczna
systemu B2B
Do zapytania ofertowego 2-POIG-14
2014-05-30
1
Spis treści
1.
2.
Opis architektury systemu .............................................................................................. 3
1.1.
Lokalizacje serwerów oraz terminali dostępu........................................................... 4
1.2.
Połączenie sieciowe ................................................................................................ 5
1.3.
Miejsce instalacji oprogramowania oraz składowania danych ................................. 5
1.4.
Techniki dostępu do oprogramowania ..................................................................... 5
1.5.
Lokalizacja uczestników poszczególnych procesów biznesowych ........................... 6
Specyfikacja techniczna platformy operacyjnej ............................................................... 7
2.1.
Charakterystyka i parametry techniczne serwerów .................................................. 7
2.2.
Charakterystyka i parametry techniczne terminali dostępu: ..................................... 9
2.2.1.
Stacji roboczych ............................................................................................... 9
2.2.2.
Urządzeń mobilnych ........................................................................................10
2.2.3.
Terminali przemysłowych ................................................................................11
2
1. Opis architektury systemu
Rozwiązanie zakłada istnienie osobnych serwerów z przeznaczeniem na bazę
danych, dedykowany serwer terminali oraz serwer Domenowy z funkcjonalnością serwera
Aplikacji Sieciowych. W założeniu każdy z oddziałów posiada własny serwer plikowodomenowy. Oddziały firmy połączone są ze sobą za pomocą bezpiecznych tuneli VPN.
Działanie systemu oparte jest na usługach terminalowych. Pracownicy stacjonarni w
lokalizacji w Niepołomicach pracują jak w sieci lokalnej. Rozwiązanie planowane jest dla
zakładanej liczby stanowisk w przedziale około 60 użytkowników. Rozwiązanie zakłada, że
funkcjonalności systemu takie jak serwer terminali, serwer baz danych, plików oraz backupu
działają na dedykowanych komputerach. Elementami kluczowymi dla architektury systemu
są: platforma serwerowa, szkielet sieci wraz z tunelami VPN, stacje robocze, terminale
produkcyjne oraz stanowiska mobilne (laptopy).
Sieć LAN Niepołomice
Serwer Bazy Danych
Microsoft SQL
Laptop
Serwis Klucza Comarch
Browser
Storage
Możliwa praca zdalna
RDP / VPN
Serwer Terminali
Comarch ERP Optima
Stacja Robocza
Aplikacje MEGA SYSTEMS
Klient ERP Optima
Serwer B2B
Serwer Aplikacji WEB
Terminal Produkcyjny
(ECOD, Pulpit kontrahenta)
Browser
Serwer Active Directory
Storage
Serwer Kopi Zapasowych
Microsoft SQL
Serwer RCP
Storage
Płace i Kadry
Sieć LAN Al. Pokoju
Sieć LAN Mackiewicza
Serwer Domenowy
VPN
Serwer Active Directory
Firewall
Serwer Domenowy
VPN
Storage
Serwer Active Directory
Storage
Serwer licencji
Serwer licencji
INTERNET
Laptop
Laptop
Browser
Browser
Możliwa praca zdalna
Możliwa praca zdalna
RDP / VPN
RDP / VPN
Firewall
Firewall
Stacja Robocza
Stacja Robocza
Browser
Partner
Browser
RDP
MEGA ECOD
RDP
Pulpit Kontrahenta
Rysunek 1: Schemat planowanej architektury
3
1.1. Lokalizacje serwerów oraz terminali dostępu
Kluczową lokalizacją dla wdrożenia systemu B2B będzie zakład produkcyjny w
Niepołomicach, w którym ma być umiejscowiona główna serwerownia zawierająca:
1.1.1. Serwer Terminali
Serwer terminali jest rozwiązaniem stosowanym wszędzie tam, gdzie liczba zdalnych
użytkowników pracujących równocześnie z systemem B2B za pośrednictwem usług
terminalowych wynosi powyżej 5. Serwer terminali stosuje się zawsze, kiedy obciążenie
serwera głównego (serwera SQL) jest na tyle duże, że uruchamianie na nim dodatkowych
procesów w postaci innych aplikacji może pogorszyć wydajność całego systemu.
1.1.2. Serwer bazy danych
Dedykowana maszyna z zainstalowanym oprogramowaniem relacyjnej bazy danych
MS SQL Server (2008R2/2012), która zapewnia transakcyjność wykonywanych operacji oraz
przechowuje spójne dane generowane za pośrednictwem systemu B2B. Dodatkową funkcją
serwera jest przechowywanie repliki danych kontrolera domeny. Zaleca się, aby serwer ten
nie pełnił dodatkowych funkcji (np. serwera aplikacji, serwera plików, itp.), wówczas
wydajność silnika baz danych będzie najwyższa.
1.1.3. Serwer B2B
Na serwerze zainstalowane będą moduły tworzone na miarę umożliwiające m.in.
obsługę produkcji oraz zdalną obsługę procesów sprzedażowych przez Internet. Wymienione
moduły będą działać w oparciu o Internetowe Usługi Informacyjne (IIS) dostępne w
systemach Microsoft Windows Server lub serwer WWW Apache w wirtualnym środowisku
opartym o system Linux. Będzie to także dedykowany serwer Active Directory Windows z
możliwością pełnienia funkcji serwera plików.
4
1.2. Połączenie sieciowe
Sieć Firmowa
Sieć firmowa łączy trzy fizyczne lokalizacje, które dysponują prekonfigurowanymi
sieciami lokalnymi. Wszystkie lokalizacje połączone będą ze sobą szyfrowanymi tunelami
VPN opartymi o technologię IPSEC. Nominalne aktualne parametry łączy wynoszą 4/4
Mbit/s. Sieci lokalne w każdym z oddziałów powinny pracować w standardzie Gigabit
Ethernet.
Wszystkie urządzenia sieciowe oraz elementy okablowania powinny być zgodne ze
standardem Gigabit Ethernet oraz w przypadku punktów dostępowych WiFi ze standardem
802.11n. Kluczową lokalizacją będzie zakład produkcyjny w Niepołomicach, który dodatkowo
powinien posiadać redundantne łącze internetowe na wypadek awarii łącza głównego.
Użytkownicy mobilni będą korzystać z połączeń RDP nawiązywanych z serwerami za
pośrednictwem bezpiecznych tuneli VPN. Klienci zewnętrzni będą korzystać z systemu za
pośrednictwem usług WWW oraz platformy ECOD.
1.3. Miejsce instalacji oprogramowania oraz składowania danych
Planowane miejsce instalacji systemu B2B to:
Niepołomice:






Serwer Teminali – dla użytkowników mobilnych, a także użytkowników w dziale usług na
Al. Pokoju oraz w dziale Handlowym na ul. Mackiewicza.
Stacje robocze w Niepołomicach.
Bazy danych SQL systemu B2B na dedykowanym serwerze bazodanowym.
Storage oraz usługi webowe (w tym moduły na miarę) na dedykowanym serwerze B2B.
Wersje elektroniczne dokumentów będą przechowywane w bazie danych SQL lub będą
linkowane i przechowywane na lokalnych serwerach storage oddziałów.
Dane użytkowników systemu przechowywane będą na serwerze storage.
Kraków:
 Dane użytkowników systemu przechowywane będą na serwerach storage zarówno w
dziale usług jak i w dziale handlowym.
1.4. Techniki dostępu do oprogramowania

System B2B będzie korzystać z mechanizmów komunikacji Microsoft SQL Server. Do
prawidłowej pracy konieczna jest sprawna sieć LAN. Zalecany standard Gigabit Ethernet.
5





Usługi Terminalowe - Użytkownicy mobilni będą korzystać z systemu B2B za
pośrednictwem pulpitów zdalnych RDP lub technologii Microsoft RemoteApps.
Dostęp przez WWW - Terminale Przemysłowe będą się łączyć z systemem B2B za
pośrednictwem usług sieci web.
Aplikacja B2B wymaga aktywnego połączenia z serwerem bazy danych.
Mega ECOD – dostęp zdalny przez WWW i Usługi sieciowe w technologii Web Service
(łączniki).
Mega Pulpit Kontrahenta – portal WWW odpowiedzialny za komunikację B2B pomiędzy
Elektrotermią, a jej partnerami handlowymi.
1.5. Lokalizacja uczestników poszczególnych procesów
biznesowych
Struktura firmy obejmuje:





Biuro i Dział Sprzedaży w Krakowie ul. Mackiewicza
Zakład Produkcyjny wraz z zapleczem administracyjnym w Niepołomicach
Biuro Projektowe i Dział Usług Instalacyjnych w Krakowie Al. Pokoju
Oddział we Wrocławiu ELMIX
Sieć firm partnerskich na terenie Polski
Poszczególni użytkownicy zlokalizowani są w następujących lokalizacjach:
Kraków, Aleja Pokoju:
 Usługi Instalacyjne
 Projektowanie instalacji elektrycznych
Kraków ul. Mackiewicza
 Dział Handlowy
 Księgowość
 Serwis
 Zarządzanie i administracja
Niepołomice ul. Fabryczna:
 Produkcja
 Projektowanie na potrzeby produkcji.
6
2. Specyfikacja techniczna platformy operacyjnej
2.1. Charakterystyka i parametry techniczne serwerów
2.1.1. Serwer bazy danych – 1 szt.
Zalecane minimalne parametry serwera bazy danych:
Elementy
CPU
RAM
HDD
Kontroler SCSI
Konfiguracja
RAID
NIC
USB
Zalecenia
dotyczące kopii
zapasowych
Oprogramowanie
Zalecane
2 x Intel Xeon Six-Core 2.66 GHz
24 GB
4 x SAS 300GB 10k rpm, 8 x SAS 600 GB 15k rpm
Dedykowany kontroler z obsługą RAID 0, 1, 5, 10 z
pamięcią podręczną cache podtrzymywaną bateryjnie.
2xRAID1(2xHDD 10K), RAID10 (8 x HDD 15K) – z
macierzami przeznaczonymi dla systemu operacyjnego,
bazy danych oraz loga bazy danych.
Interfejs sieciowy 1 Gbit/s
Interfejs jest wymagany
Zewnętrzny lub wewnętrzny napęd dedykowany do
wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i logów.
Microsoft Windows Standard 2012 R2 lub nowsze
Microsoft SQL 2012 Standard lub nowsze
Nośnik SQL 2012 Runtime
Microsoft SQL 2012 CAL per User (60 użytkowników)
2.1.2. Serwer Terminali Przemysłowych – 1 szt.
Zalecane minimalne parametry serwera Terminali Przemysłowych:
Elementy
CPU
RAM
HDD
RAID
NIC
Inne
Zalecane
2 x Intel Xeon Quad-Core 2.13 GHz
24 GB
2Xsas 600 GB 15k rpm
RAID1(2xSAS)
Interfejs sieciowy 1 Gbit/s
DVD-RW
Oprogramowanie
Microsoft Windows Standard 2012 R2 lub nowsze
Windows 2012 Remote Desktop Services CAL per User
(45 użytkowników)
7
2.1.3. Serwer komunikacyjny B2B – 1 szt.
Zalecane minimalne parametry serwera B2B:
Elementy
CPU
RAM
HDD
Konfiguracja
RAID
NIC
Inne
Oprogramowanie
Zalecane
1 x Intel Xeon Quad-Core 2.13 GHz
12 GB
2 x SAS 300 GB 10k rpm, 4x2TB SATA 7200RPM
RAID1 (2xSAS), RAID10 (4xSATA)
Interfejs sieciowy 1Gbit/s
DVD-RW
Microsoft Windows Standard 2012 R2 lub nowsze
Oprogramowanie komunikacyjne Internet Information
Services Server
Microsoft Windows 2012 Server CAL per User (60
użytkowników)
Uwaga:
- Serwery mają być dostarczone z zasilaczem awaryjnym.
- Serwery mają mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe dyski.
- Serwery mają być wyposażone w dedykowany port do zarządzania.
2.1.4. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.
Pokrywający zapotrzebowanie serwerów oraz urządzeń umieszczonych w szafie
serwerowej.
Sposób i zakres działania:
-podtrzymanie serwerów i switchy
-zasilacz pracujący w trybie Online
-Możliwość podłączenia dodatkowego pakietu bateryjnego
-Obsługa SNMP
Minimalne parametry techniczne (lub lepsze):
Moc pozorna: 10000VA, Moc skuteczna 8000W, Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny,
Czas przełączenia na UPS 0ms, Czas powrotu na pracę z sieci 0ms, Czas ładowania 4h,
Interfejs: Port rozszerzeń na opcjonalną kartę do zarządzania SNMP/HTTP , Złącza do
podłączenia dodatkowych modułów baterii, aby wydłużyć czas pracy systemu, 1x złącze
EPO, awaryjne wyłączenie zasilania, 1x IEC OUT, 1x Terminal Outlet, RJ11/RJ45, USB, RS232
8
2.2.
Charakterystyka i parametry techniczne terminali dostępu:
2.2.1. Stacje robocze
2.2.1.1.
Stacje Robocze o wymaganiach ogólnych – 13 szt.
Wymagania zalecane:









Procesor:
Intel i5 - 4 rdzenie 2 GHz
Pamięć RAM:
Minimum 4 GB
Przestrzeń dyskowa:
Minimum 500 GB
Sieć:
LAN 1000 Mb/s
System operacyjny :
Minimum MS Windows 7 Professional 64 bit lub nowsze
Napęd DVD-RW
Mysz i klawiatura w zestawie
Oprogramowanie biurowe MS Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
Monitor LCD 19’’-21’’
2.2.1.2.
Stacje robocze o wymaganiach wyższych: 8 szt.
Wymagania dla Działu Projektowego:










Procesor:
Czterordzeniowy Intel Xeon 1230V2 3,3GHZ
Pamięć RAM:
Minimum 16 GB
Przestrzeń dyskowa:
Minimum 500 GB
Sieć:
LAN 1000 Mb/s
System operacyjny :
Minimum MS Windows 7 Professional 64 bit lub nowsze
Dedykowana karta graficzna: 2GB
Napęd DVD-RW
Mysz i klawiatura w zestawie
Oprogramowanie biurowe MS Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
Monitor LED 22’’ – 23’’
Stacje robocze powinny być produktem jednego producenta.
Prosimy o podanie cen oddzielnie dla: monitora, stacji roboczej i Oprogramowania
biurowego MS Office.
9
2.2.2. Urządzenia mobilne
2.2.2.1.
Laptopy o wymaganiach ogólnych: 4 szt.
Zalecana specyfikacja laptopów ogólnych:










Procesor:
Intel i5 - 4 rdzenie 2 GHz
Pamięć RAM:
Minimum 4 GB
Przestrzeń dyskowa:
Minimum 500 GB
Komunikacja:
LAN 1000 Mb/s , WLAN 802.11n , bluetooth
System operacyjny :
Minimum MS Windows 7 Professional 64 bit
Ekran:
Minimum 15,6” (zalecany matowy)
Możliwość zastosowania stacji dokującej, i podłączenia dodatkowego monitora
Zgodność:
MS RDP, MS RemoteApp
Napęd DVD-RW
Oprogramowanie biurowe MS Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
2.2.2.2.
Laptopy o wymaganiach wyższych: 2 szt.
Zalecana specyfikacja laptopów dla Działu Projektowego:












Procesor:
Intel i7 - 4 rdzenie 2 GHz
Pamięć RAM:
Minimum 8 GB
Przestrzeń dyskowa:
Minimum 500 GB
Komunikacja:
LAN 1000 Mb/s , WLAN 802.11n , bluetooth
System operacyjny :
Minimum MS Windows 7 Professional 64 bit lub nowsze
Ekran:
15,6” (zalecany matowy)
Możliwość zastosowania stacji dokującej i podłączenia dodatkowego monitora
Zgodność:
MS RDP, MS RemoteApp
Napęd DVD-RW
Wbudowana klawiatura numeryczna
Dedykowana karta graficzna 2GB
Oprogramowanie Ms Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
2.2.2.3.
Laptopy o wymaganiach wyższych: 5 szt.
Zalecana specyfikacja laptopów dla Działu Projektowego:











Procesor:
Intel i7 - 4 rdzenie 2 GHz
Pamięć RAM:
Minimum 8 GB
Przestrzeń dyskowa:
Minimum 500 GB
Komunikacja:
LAN 1000 Mb/s , WLAN 802.11n , bluetooth
System operacyjny :
Minimum MS Windows 7 Professional 64 bit lub nowsze
Ekran:
17” (zalecany matowy)
Możliwość zastosowania stacji dokującej i podłączenia dodatkowego monitora
Zgodność:
MS RDP, MS RemoteApp
Napęd DVD-RW
Wbudowana klawiatura numeryczna
Dedykowana karta graficzna 2GB
10

Oprogramowanie Ms Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
Prosimy o podanie cen oddzielnie dla: laptopa, oprogramowania biurowego Office,
stacji dokującej.
2.2.3. Terminale przemysłowe - 7 szt.
I wariant - o wymaganiach:








Procesor:
x86-64, taktowanie 1,5 GHz lub wyższe, minimum dwa rdzenie
Pamięć RAM:
Minimum 2 GB
Przestrzeń dyskowa:
60 GB lub więcej, preferowane SSD
Sieć:
Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet
System operacyjny:
Linux lub MS Windows 7 Professional
Zgodność:
MS RDP, Przeglądarka WWW wspierająca HTML5
Mysz i klawiatura w zestawie
monitor 17’’ LCD, rozdzielczość minimalna 1280/1024, aspekt ekranu 5/4 lub 4/3
II wariant– o wymaganiach:








Procesor:
i5-2400
Pamięć RAM:
4GB
DVD-RW
Dysk twardy:
500GB
System operacyjny:
MS Windows 7 Professional 64 lub nowsze
Sieć:
Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet
Mysz i klawiatura w zestawie
monitor 17’’ LCD, rozdzielczość minimalna 1280/1024, aspekt ekranu 5/4 lub 4/3
Prosimy o wycenę terminali w dwóch wariantach.
11
Download