Instalacja krok po kroku

advertisement
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
Instalacja krok po kroku
/instalacja programu, serwera bazy danych/
Wymagania:
Maszyna wirtualna JAVA wersja 1.6
Partycja dysku NTFS
W przypadku partycji FAT32 należy
przekonwertować wybraną partycje . robimy to w
następujący sposób z menu start systemu Windows wybieramy uruchom, a następnie
wpisujemy cmd uruchomi się konsola w której wpisujemy następującą komendę
CONVERT C: /FS:NTFS
W podanym przykładzie powyżej nastąpi konwersja dysku c
1.Uruchomić plik ScalSystSTD_windows_3_3.exe
2. Zaznaczyć dalej
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-1-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
3. Wybrać lokalizację instalacji następnie dalej
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-2-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
4. Wybrać menu start następnie dale
5. Jeżeli nie chcemy tworzyć skrótów odznaczyć wybrane opcje następnie dalej
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-3-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
6. Proces instalacji
7. Wybieramy Uruchom ScaleSystemSTD następnie zakończ, instalator przejdzie do instalacji
serwera. Serwer instalujemy z domyślnymi opcjami.
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-4-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
8. Wybieramy język następnie dalej
9. Zamykamy wszystkie aktywne okna Windows następnie przechodzimy dalej
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-5-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
10. Informacje o instalowanym produkcie, wybieramy dalej.
11.Wybieramy narzędzia do zainstalowania oraz lokalizację instalacji serwera następnie dalej
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-6-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
12. Konfiguracja usługi systemu Windows nie wpisujemy hasła wybieramy dalej. Hasło do
usługi zostanie wygenerowane automatycznie.
13. Utworzenie nowego użytkownika wybieramy tak
14. Wygenerowanie hasła usługi systemowej, wybieramy ok.
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-7-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
15. Instalacja bazy danych, zaznaczmy akceptowanie połączeń z zewnątrz jeżeli serwer
będzie zainstalowany na innym komputerze w sieci, wybieramy lokalizację Polska, kodowanie
bazy danych UTF-8 nazwa super użytkownika (administratora systemu), wpisujemy hasło
przez które będziemy się logować do programu jako administrator
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-8-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
16. Wybór języka procedur, dalej
17. Wybór modułów wybieramy Admin81… , dalej
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
-9-
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
18. Dalej
19. Instalacja serwera
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
- 10 -
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
20. Zakończenie instalacji
Po zakończeniu instalacji należy się zalogować do programu logiem oraz hasłem podanym w
czasie instalacji pkt.15
Instalator przejdzie do utworzenia bazy
Następnie należy wprowadzić dane firmowe, system gotowy do pracy
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
- 11 -
ScaleSystem Przemysław Migacz
ul. Partyzantów 41 b 33-340 Stary Sącz
http://www.scalesystem.pl e-mail: [email protected]
mob: 692120860
ScaleSystem system rejestracji ważeń wersja podstawowa
www.scalesystem.pl
- 12 -
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards