Kolumbia - Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków

advertisement
Rynek turystyczny
Kolumbii
Monika Marszałek
SUM I, T2
Kolumbia
1. Ogólne informacje
Oficjalna nazwa
Oficjalna nazwa w języku lokalnym
Nazwa w języku lokalnym
Ustrój
Stolica
Używane języki
Prawo głosu
Powszechne Święta narodowe
Republika Kolumbii
República de Colombia
Colombia
republika; dominującą pozycję ma władza
wykonawcza
Bogota
hiszpański
od18 lat;
Święto Niepodległości, 20 lipca (1810)
2. Informacje polityczne
Kolumbia, obok Ekwadoru i Wenezueli, była jednym z trzech krajów
powstałych wskutek rozpadu Wielkiej Kolumbii w 1830 roku. Czterdziestoletni
konflikt pomiędzy siłami rządowymi a partyzantką i nielegalnymi grupami
paramilitarnymi, dzięki zyskom z handlu narkotykami nasilił się w latach
dziewięćdziesiątych. Buntownikom brakuje sił wojskowych i poparcia społecznego
koniecznych dla obalenia rządu, a od 2002 roku ilość aktów przemocy spada, nadal
jednak trafiają się ataki przeciwko cywilom, a znaczne obszary na prowincji są
kontrolowane przez partyzantów. Do końca 2006 roku zdemobilizowano ponad 32
tysięcy członków bojówek. Część renegatów nadal uprawia działalność przestępczą.
Rząd kolumbijski podjął wysiłki do przywrócenia kontroli nad całym krajem, i
obecnie faktyczna władza jest już obecna w każdej gminie. Sąsiednie kraje nadal
jednak obawiają się przeciekania niepokojów przez granice.
2.1. Podział administracyjny
Kolumbia podzielona jest na 32 departamenty (departamento) i dystrykt stołeczny*
(distrito capital): Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bolivar, Bogota*, Boyaca,
Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia,
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander,
Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres y Providencia, Santander, Sucre, Tolima,
Valle del Cauca, Vaupes, Vichada
2
3. Informacje geograficzne
Kolumbia leży w północnej część Ameryki Południowej, nad Morzem
Karaibskim, pomiędzy Panamą i Wenezuelą, i nad północnym Pacyfikiem, pomiędzy
Ekwadorem i Panamą jedyny kraj południowoamerykański z dostępem do Oceanu
Spokojnego i Atlantyckiego (Morze Karaibskie).
Współrzędne geograficzne
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia
Powierzchnia lądu
Powierzchnia wód
Długość granic
Linia brzegowa
4 00 N, 72 00 W
1 138 910 km2
3,5 razy większa od Polski w tym Isla de
Malpelo, Roncador Cay i Serrana Bank
1 038 700 km2
100 210 km2
6 004 km
3 208 km Morze Karaibskie 1760 km , Pacyfik
1448 km
Ryc. 1 Mapa Kolumbii
Źródło: www.przewodnik.onet.pl
3
Klimat
tropikalny na wybrzeżu i wschodnich
nizinach, wyżej chłodniejszy
płaskie niziny nadbrzeżne, w głębi kraju
wyżyny i pasma Andów, na wschodzie
niziny
Pico Cristobal Colon (pobliski Pico Simon
Bolivar ma tą samą wysokość): 5 775 m
Ocean Spokojny: 0 m
ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, rudy
żelaza, nikiel, złoto, miedź, szmaragdy,
energia wodna
ziemie uprawne 2,01%, sady i trwałe
plantacje 1,37%, inne 96,62% (2005)
aktywność wulkaniczna w Andach; od czasu
do czasu trzęsienia ziemi, okresowe susze
wycinanie lasów; zanieczyszczenie gleb i
wód pestycydami; zanieczyszczenie
powietrza spalinami, zwłaszcza w Bogocie
Ukształtowanie terenu
Najwyższy punkt
Najniższy punkt
Zasoby naturalne
Użytkowanie ziemi
Zagrożenia naturalne
Problemy ekologiczne
4. Informacje gospodarcze
W ciągu ostatnich trzech lat gospodarka Kolumbii notuje wzrost, pomimo
trwającego konfliktu zbrojnego, dzięki surowej polityce budżetowej, dążeniom do
redukcji zadłużenia sektora publicznego, rozwoju eksportu, poprawie
bezpieczeństwa i wysokim cenom towarów. Nierozwiązane przez administrację
prezydenta Uribe problemy obejmują między innymi reformę systemu
emerytalnego, redukcję wysokiego bezrobocia, reformę systemu przekazów
finansowych. Natomiast aby zapobiec spadkowi wydobycia ropy, potrzebne są
poszukiwania nowych złóż. Polityka gospodarcza rządu, strategia poprawy
bezpieczeństwa demokratycznymi środkami i podpisanie porozumienia o wolnym
handlu z USA sprawiły, że w sektorze biznesowym rośnie zaufanie do gospodarki.
PKB
Wzrost PKB
PKB na 1 mieszkańca
Struktura PKB rolnictwo
Zadłużenie
Inflacja
Bezrobocie
Produkcja energii
elektrycznej
374 mld USD
6,8%
8 600 USD
12%; przemysł 35,2%; usługi 52,7%
37,21 mld USD
4,3%
11,1%
46,93 mld kWh
4
Przemysł
Rolnictwo
Ziemie nawadniane
Eksport –
surowce i produkty
Import –
surowce i produkty
Waluta1
Eksport –
najważniejsi partnerzy
Import –
najważniejsi partnerzy
O ludności
Ludność
Struktura wiekowa
tekstylia, przetwórstwo żywności, ropa naftowa, odzież i
obuwie, napoje, chemikalia, cement, złoto, węgiel,
szmaragdy
kawa, kwiaty cięte, banany, ryż, tytoń, kukurydza, trzcina
cukrowa, kakao, rośliny oleiste, warzywa; produkty leśne;
krewetki
9000
ropa naftowa, kawa, węgiel, nikiel, szmaragdy, dodatki,
banany, kwiaty cięte
urządzenia przemysłowe, pojazdy, dobra konsumpcyjne,
chemikalia, papier, paliwa, elektryczność
peso kolumbijskie (COP) = 100 centavos
USA 41,8%, Wenezuela 9,9%, Ekwador 6,3%
USA 28,5%, Meksyk 8,3%, Chiny 7,6%, Brazylia 6,5%,
Wenezuela 5,7%
44 379 598
0-14 lat: 29,8% (mężczyźni 6696471, kobiety 6539612),
15-64 lat: 64,8% (mężczyźni 14012140, kobiety 14732874),
65 lat i więcej: 5,4% (mężczyźni 1042645, kobiety 1355856)
1,43%
Przyrost naturalny
Liczba urodzeń
na 1000 osób
20,16
Kobiety/Mężczyźni
51% / 49%
Śmiertelność niemowląt 20,13
(liczba zgonów na 1000 urodzeń)
HIV/AIDS
0,7%
Średnia życia
całej populacji
72,27 lat
Średnia życia
kobiet
76,24 lat
Średnia życia
Mężczyzn
68,44 lat
Analfabetyzm
7,2%
Analfabetyzm kobiet
7,3%
Analfabetyzm mężczyzn 7,1%
Grupy etniczne
Metysi 58%, biali 20%, Mulaci 14%, czarni 4%, mieszańcy
afrykańsko-indiańscy 3%, Indianie 1%
Grupy wyznaniowe
katolicy 90%, inne 10%
5
Komunikacja i łączność
Telefony komórkowe
Numer kierunkowy
Stacje radiowe
Stacje telewizyjne
Domena narodowa
Dostawcy Internetu
Użytkownicy Internetu
Sieć kolejowa
Sieć drogowa
Porty lotnicze
Drogi wodne
Flota handlowa
Telefony 7,678 mln
21,85 mln
57
515na falach długich i średnich 454, UKF 34, na falach
krótkich 27
60
.co
581877
4739000
3 304 km
112 988 km utwardzonych
984 w tym 101 o nawierzchni utwardzonej
18 000 km
17 (statków) 58 737 BTW
Polskie placówki dyplomatyczne w Kolumbii:
Ambasada RP
de Bogota, D.C., Columbia
Apartado Aereo 101363 Unicentro
Calle 104a, No 23-48, Bogota, Republica de Colombia
tel. (0-057 1) 214-04 00, 214-01-43
fax. 214 08 54
e-mail: [email protected]
www.embpolonia.com
Wydział Konsularny - tel. 213 9269 e-mail: [email protected]
System Informatyczno - Gospodarczy - e-mail: [email protected]
Konsulat RP w Medellin
Konsul Honorowy: Gabriel Restrepo Santa Maria
Parcelacion Hacienda Los Arrayanes, Lote 19
Envigado, Antioquia, Colombia
tel. 57 4 386 09 36, 386 09 37, 386 09 38
fax. 57 4 386 07 46
e-mail: [email protected]
5. Regiony turystyczne
Na terenie Kolumbii wydzielić można cztery podstawowe regiony
turystyczne: Andyjski, Karaibski, Pacyficzny oraz Wschodni (Lianos del Orinoco
i Amazonia).
6
5.1. Region Andyjski
Andy na terenie Kolumbii rozgałęziają się na trzy łańcuchy górskie,
oddzielone od siebie głębokimi, tektonicznymi dolinami rzek: Magdalena, Cauca i
Patia. Kordyliera Wschodnia zwana także Cordillera de Bogota, jest najdłuższym
łańcuchem górskim kraju. Jednak z wyjątkiem niewielkiego masywu Sierra Nevada
del Cocuy (5493 m n.p.m.), wysokości rzadko przekraczają tu 4000 m n.p.m. Masyw
ten mający zaledwie 15 km długości pokrywy jest blisko półkilometrową czaszą
lodowcową, ponad którą wznosi się pięć szczytów, w tym najwyższy Ritacuva (park
narodowy Sierra Nevada de Cocuy). Grzbiet Kordyliery Wschodniej, wąski na
południu (140 km), rozszerza się znacznie w jego części środkowej (270 km), gdzie
tworzy wiele wysokogórskich płaskowyżów: Sogamoso, Tunja, Bogota, Ubate,
Providencia. Liczne jeziora wysokogórskie (Ubite, Neusa, Sięga, Tota,
Guatavita),bogactwo dolin rzecznych i wód mineralnych (Paipa) oraz dostatek wody
i słońca sprawiły, że ta część Andów dzięki swojej żyzności była ośrodkiem życia
Indian Czibczów. Stworzyli oni tutaj stosunkowo silny organizm państwowy ze
stolicą położoną w kotlinie Sabana de Bogota na wysokości ok. 2650 m n.p.m.
Wysoki poziom sztuki złotniczej miejscowych Indian i związana z tym legenda o
Eldorado, przyciągnęły tu hiszpańskich najeźdźców. W 1538 r. Jimenez de Quesada
założył miasti Santa Fe de Bogota, które od 1717r. było stolicą wicekrólestwa Nowej
Grenady, stając się jednocześnie aktywnym ośrodkiem kulturalnym całego obszaru
północnoandyjskiego (cztery uniwersytety, w tym pierwszy założony w 1572r.).
Kolonialne centrum Bogoty, współcześnie największego miasta w Andach, tworzy
Plac Bolivara z barokową katedrą (1572 – 1847r.) i neoklasycznym gmachem
Capitolio Nacional. W wąskich uliczkach starego miasta wznoszą się godne uwagi
kościoły: San Francisco, Santa Clara, Vera Cruz, mennica Casa de la Moneda z XVIII
w. oraz rezydencja prezydentów republiki – pałac San Carlom. Dużą atrakcją stolicy
są jej muzea, a szczególnie Museo de Oro (Muzeum Złota), założone w 1939r. przez
Banco de la Republica. Gromadzi ono ponad 25 tys. złotych przedmiotó1) sztuki
prekolumbijskiej o wadze ponad 200 kg. Część kolekcji eksponowana była w 1979r.
w Warszawie. Najwyżej położonym punktem w mieście jest Cerro de Monserrate
(3020 m n.p.m.), gdzie w miejscu dawnej pustelni wzniesiono kościół i klasztor
poświęcony Cudownemu Chrystusowi. Statua upadającego pod krzyżem Chrystusa,
dzieło XVII-wiecznego rzeźbiarza, jest miejscem licznych pielgrzymek, których
kulminacja przypada na okres Zielonych Świąt. Na wzgórze, obok trudno dostępnej,
urwistej drogi, prowadzi kolej liniowa. Obok Bogoty, w średniogórskich kotlinach
środkowej części Kordyliery Wschodniej , Hiszpanie wznieśli liczne miasta i osady,
w których zachowała się kolonialna zabudowa z licznymi kościołami, klasztorami i
domami o charakterystycznych balkonach, okiennicach, paiach – Facatativa, Tenno,
Chia, Zipaquira, Tuja, Villa de Leiva, Duitama, Puente Boyach, Ecce Homo. Z
wymienionych na szczególne wyróżnienie zasługuje, istniejąca już w czasach
prekolumbijskich, niewielka osada górnicza Zipaquira. Na głębokości ok. 200 m pod
ziemią znajduje się tam wykuta w soli katedra, z którą konkurować może jedynie
kaplica Św. Kingi w Wieliczce. W południowej części Kordyliery Wschodniej, na
wulkanicznym płaskowyżu porośniętym eukaliptusem i agawami, leży niewielka
miejscowość San Austin. Między VI w. p.n.e. a V w n.e. rozwijała się tam kultura
7
Indian, po której zachowały się tajemnicze posągi ukryte w podziemnych kopcach.
Przeszło trzysta kamiennych kopcach. Przeszło trzysta kamiennych figur
kilkumetrowej wysokości występuje na obszarze ok. 500 km2, z tego 100 km2 tworzy
Parque Arquelogico San Austin. Kordyliera Środkowa, leżąca na przedłużeniu
Andów Ekwadorskich, jest najkrótszym i najwyższym pasmem Andów
Kolumbijskich. Na przestrzeni ponad 700 km są to nieprzerwanie wysokie góry,
gdzie żadna przełęcz nie schodzi poniżej 3000 m n.p.m. Na cokole utworzonym z
gnejsów i łupków krystalicznych, pokrytych utworami wulkanicznymi, wznoszą się
wulkany. Na północy pas czynnych wulkanów wulkanów rozpoczyna Nevado de
Hervero (4900 m n.p.m.), a następnie trzy ośnieżone stożki: Nevado del Ruiz (5400
m) o zboczach pokrytych masą pumeksu, z licznymi cieplicami i terenami
narciarskimi (park narodowy Los Nevados), Nedado de Tolima (5215 m) i Nevado
Santa Isabel (5110 m n.p.m.) W południowej części pasma wznosi się ponadto
trzystożkowy wulkan Hula (5750 m) oraz wulkany Purace (4970 m) i Sotara (4435 m
n.p.m.). Szczególnie urozmaicony krajobrazowo jest źródłowy obszar czterech rzek:
Magdalena, Cauca, Patia i Cauqueta, położony u podnóża wulkanu Prace. Pokryte
wiecznym śniegiem szczytowe partie wulkanu, liczne cieplice, gejzery i jeziora
sprawiły, żee utworzono tu park narodowy Prace. Obok niepowtarzalnych walorów
przyrodniczych tego pasma, w południowej jego części unikatowe znaczenie mają
podziemne grobowce (V w n.e.) w Tierradentro. Są to jedyne podziemne cmentarze
w Ameryce Południowej, których wnętrza wypełniają urny ze zwłokami, a ściany i
filary pokryte są geometrycznymi deko0racjami w kolorach biłym, czarnym i
czerwonym. W północnej części Kordyliery Środkowej, w kotlinie Aburra, na
wysokości 1400-1500 m n.p.m. lezy drugie co do wielkości miasto Kolumbii –
Medellin. Założone w 1675r., pozbawione liczących się zabytków architektonicznych,
jest wielkim ośrodkiem przemysłowym i komunikacyjnym w kraju. W dolinie rzeki
Cauca położone jest jedno z najpiękniejszych miast kolonialnych Kolumbii –
Popayan. Założone w 1536r., w XVII i XVIII w. było jednym z głównych ośrodków
gospodarczych i kulturalnych kraju. Z okresu kolonialnej świetności w mieście tym
zachowało się bardzo wiele zabytków, w tym m.in. kościoły: Santo Domingo (XVI –
XVIIw.), San Jose (XVII w.) San Francisco (XVIIIw.) liczne klasztory z XVII – XVIII
w., katedra (XVIw.) kaplice: Belen i Jesus de Plaza (XVIIw.) oraz wieża Torre de Reloj
(XVIIw.). Wielką atrakcją miasta są procesje wielkanocne, wzorowane na
uroczystościach „Semana Santa” w hiszpańskiej Sewilli. Przecinając południkowo
Kolumbię pasma andyjskie łączą się ze sobą w pobliżu granicy z Ekwadorem, gdzie
tworzą węzeł Nudo de Pasto. Od tego miejsca stanowią one zwarty masyw górski o
szerokości ok. 200 km uwieńczony kilkoma stożkami wulkanów – m.in. Bordoncillo
(3700 m) i Campanero (3800 m n.p.m.) u których podnóży wody spływające z
roztopionych lodowców tworzą jeziora La Cocha (ważny obszar wypoczynkowy
południowo-zachodniej Kolumbii) oraz Azufral (4200 m n.p.m.) którego głęboki
krater wypełnia piękne jezioro szmaragdowe. Głównym centrum turystycznym
południowej części Andów jest stare kolonialne miasto Pasto oraz leżący w jego
pobliżu wielki neogotycki kościół Las Lajas.
8
5.2. Region Karaibski
Obejmuje pas wybrzeża karaibskiego oraz przylegającą do niego stepowobagienną nizinę nadbrzeżną z masywem Sierra Nevada de Santa Marta. Panuje tu
klimat zwrotnikowy, suchy w części wschodniej i wilgotny na zachodzie (pora
deszczowa kwiecień-wrzesień).
Znajdujący się w części wschodniej niziny masyw Sierra Nevada de Santa Marta jest
granitowym batolitem, w kształcie gigantycznego stożka wznoszącego się do
wysokości 5775 m n.p.m. Swoją nazwę zawdzięcza wiecznym śniegom i lodowcom,
które zalegają na wysokości 5000-5150m n.p.m. Północne, nadbrzeżne skłony
masywu, tworzą park narodowy Tairona, gdzie obok barwnego i zróżnicowanego
krajobrazu znajdują się ruiny Pueblito – dawnego centrum indiańskiej kultury
Tairona. Drugim parkiem narodowym tego regionu jest Isla de Salamanca –
utworzony na bagnach i rozlewiskach Nienaga Grande de Santa Marta (wielkie
nagromadzenie ptactwa wodnego, krokodyli, kajmanów, ryb, krabów itp.)
Hiszpanie zakładając pierwsze miasta na kontynencie amerykańskim, cenili
militarne walory ich położenia. Tak było również w przypadku najstarszych miast
kolumbijskich położonych na wybrzeżu Morza Karaibskiego, a szczególnie
Cartageny i Santa Marta. Miasta, rozbudowywane przez kolejne stulecia, były
jednocześnie niszczone przez najazdy piratów. Bogata ich historia sprawiła, że
gromadzą wiele wartościowych zabytków, z których najcenniejsze są mury obronne
(1536 – 1797r.) z zamkiem San Felipe (1536 – 1657r.) w Cartagenie i fortyfikacje w
Santa Marta (XVI – XVIII w.). Ponadto w Cartagenie zachowały się piękne XVII –
wieczne domy kolonialne (m.in. Bodegon de la Nandelaria, Casa delMargques de
Valdehoyos), pałac La Inquisicion (1776 r.) oraz lizcbe kościoły i klasztory.
Wybrzeże karaibskie liczące blisko 1600 km długości jest najważniejszym terenem
wypoczynkowym Kolumbii. Największym i najnowocześniejszym kąpieliskiem
morskim jest El Rodadero, położone 15 km na zachód od Santa Marta. Stanowi ono
wielki kompleks wypoczynkowy gdzie obok luksusowych hoteli wznoszą się liczne
wieżowce, wille, apartamenty, stanowiące drugie mieszkania zamożnych obywateli.
Do innych dużych kąpielisk należą: Santa Marta (plaża Bahia Punta Betin), Puerto
Colombia koło Barranquilli (salina del Rey, Nienaga del Totumo), Cartagena
(Bochica, Boca Grede, Marcella), Rioacha. Kąpieliska morskie znajdują się ponadto na
przybrzeżnych wyspach Morza Karaibskiego – San Andre, Providencia i Islam del
Rosario.
5.3. Region Pacyficzny
Obejmuje nizinne tereny w zachodniej części kraju, ograniczone od wschodu
górami Serrania de Baudo (Buey 1810 m n.p.m.) i masywem Kordyliery Zachodniej.
Pokryte wilgotnymi lasami równikowymi odznaczają się one bardzo dużą
wilgotnością powietrza. Prawie wszędzie opady przekraczają 5000 mm rocznie, a
najwyższe występują w departamencie Choco (10500 mm w Quibdo, w dolinie rzeki
Atrato). Wybrzeże (1300 km długości) jest bądź skaliste, z zatokami, bądź też są to
delty, jak przy ujściu San Juan czy Patia. W przeciwieństwie do wybrzeża
9
karaibskiego brak tu dużych kąpielisk morskich, a pewne znaczenie mają jedynie
Tumach, Buenaventura oraz na półdzikie plaże Choco (Bahia Solano).
5.4. Region Wschodni
Obejmuje zachodnią część Niziny Orinoko oraz kolumbijską część dorzecza
Amazonii, łącznie ok. 57% powierzchni kraju. Północną część regionu zajmują
sawanny z rozrzuconymi gdzieniegdzie kępami drzew i pasami lasów galeriowych
w dolinach rzek. Część południową stanowi natomiast wielkie skupisko lasów
równikowych poprzecinanych dopływami Amazonki. Zarówno Amazonię, jak i
Nizinę Orinoko zamieszkują liczne i różnorodne gatunki zwierząt, ptaków, ryb, co
stwarza idealne warunki do rozwoju myślistwa i wędkarstwa. Ponadto walory tego
regionu doskonale nadają się do odbywania pieszych, konnych, wodnych wycieczek.
Znikoma dostępność tych obszarów ogranicza rozwój turystyki. . Nieliczne
miejscowości dysponują bazą noclegową (m.in. Leticia, Mitu, Puerto Carreno)
osiągalne są prawie wyłącznie drogą powietrzną.
5.5. Miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym
Ryc. 2 Cartagena, stare miasto, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,8,0,0,kolumbia,galeria.html
10
Ryc. 3 Cartagena, stare miasto, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,9,0,0,kolumbia,galeria.html
Ryc. 4 Cartagena, stare miasto, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,10,0,0,kolumbia,galeria.html
11
Ryc 5. Park Narodowy Tayrona, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,11,0,0,kolumbia,galeria.html
Ryc. 6 Park Narodowy Tayrona, Arrecifes, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,12,0,0,kolumbia,galeria.html
12
Ryc. 7 Park Narodowy Tayrona, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,12,0,0,kolumbia,galeria.html
Ryc. 8 Park Narodowy Tayrona, plaża El Cabo, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,12,0,0,kolumbia,galeria.html
13
Ryc. 9 Park Narodowy Tayrona, plaża El Cabo, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,4,0,0,kolumbia,galeria.html
Ryc. 10 Wyspy Rosario, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,4,0,0,kolumbia,galeria.html
14
Ryc. 11 Oceanarium na Wyspach Rosario, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,4,0,0,kolumbia,galeria.html
Ryc. 12 Oceanarium na Wyspach Rosario, fot. Przemysław Skibiński
Źródło: http://pejzaze.onet.pl/41587,gr,4,0,0,kolumbia,galeria.html
15
6. Analiza rynku turystycznego
6.1. Turystyka przyjazdowa
Jak wynika z poniższego wykresu w roku 2005 największa liczba turystów
przyjeżdżających do Kolumbii to mieszkańcy USA, natomiast najrzadziej
odwiedzający Kolumbię to turyści z Francji. W roku 2005 do Kolumbii przyjechali
także turyści z Wenezueli, Ekwadoru, Hiszpanii, Peru, Meksyku, Argentyny,
Panamy, Brazylii oraz Kostaryki.
International tourism arrivals (2005)
Ecuador
Venezule
11%
USA
22%
12%
2%
3%
3%
3%
4%
5%
Spain
Peru
Mexico
Argentina
Panama
24%
6%
Brazil
Costa Rica
6%
France
Other
Ryc. 13 Kolumbia - turystyka przyjazdowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Security Departament
Administration
Natomiast na przestrzeni lat 2002-2006 obserwujemy wzrost liczby turystów
zagranicznych przyjeżdżających do Kolumbii.
W roku 2002 przyjechało około 550 000 turystów, w 2003 roku - około 650 000
turystów, w 2004 – około 800 000 turystów, w 2005 – około 950 000 turystów oraz w
2006 – około 1 000 000 turystów zagranicznych, co przedstawia ryc. 13.
16
Ryc. 13. Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Kolumbii
Źródło: www.proexport.com.co/inversion
Ryc. 14 Liczba turystów przyjeżdżających do Ameryki Łacińskiej z uwzględnieniem
Kolumbii
Źródło: www.proexport.com.co/inversion
17
Jak wynika z powyższego wykresu Kolumbia jest, w kolejności po Meksyku,
Kostaryce i Peru, czwartym krajem Ameryki Łacińskiej pod względem liczby
turystów przyjeżdżających, gdyż w 2006 roku Kolumbię odwiedziło 1050 turystów.
7. Baza noclegowa
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Colombina Hotel Association
(Cotelco) w latach 2002 – 2006 nastąpił wzrost wykorzystania bazy hotelowej.
Ponieważ w 2002 roku wynosił 43,4%, a w roku 2006 wzrósł do 56,4%. Obiekty
hotelarskie w Kolumbii skupiają się w dużych miastach, takich jak: Cartagena, Norte
de Santander, Antioquia oraz przede wszystkim w stolicy, sytuację tą obrazuje
ryc. 15.
Ryc. 15 Wykorzystanie bazy hotelarskie w Kolumbii
Źródło: www.cotelco.org
18
Natomiast ryc. 16 przedstawia inwestycje poczynione w Kolumbii od roku
2004 do roku 2006. Z przeprowadzonych badań przez Industry and Tourism
(DITUR) wynika, iż w nastąpił ogromny wzrost inwestycji w branży hotelarskiej. W
2004 roku zainwestowano 4 349 tys. $ natomiast w 2006 roku była to inwestycja o
ponad 42 tys. $ większa.
Ryc. 16 Inwestycje dot. Branży hotelarskiej
Źródło: www.proexport.com.co/inversion
Z kolei wśród hotelarzy cieszących się największym zaufaniem w Kolumbii
wymienia się: Intercontinental Hotels Group, Las Americas, Decameron, Holidy Inn,
Hotels Rogal oraz Hilton. Na ryc. 17 przedstawiono znaki firmowe wymienionych
firm.
Ryc. 17 Firmy hotelarskie w Kolumbii
Źródło: www.cotelco.org
19
8. Transport
Zdecydowania większość turystów zagranicznych przybywa do Kolumbii
drogą lotniczą a w ich przewozach dużą rolę odgrywają kolumbijskie linie lotnicze
„Avianca” istniejące od 1919 roku. Istotą rolę odgrywają także rejsy statków Royal
Caribbean do Kolumbii. Liczbę rejsów do Kolumbii przedstawia ryc. 18. Jak widzimy
w 2002 roku liczba statków przypływających do Kolumbii była największa i
wyniosła 84, natomiast w 2003 roku spadła do 55, potem w 2004 roku wzrosła do 59,
w 2005 spadła do 45 oraz w 2006 roku wzrosła do 52.
Ryc. 18 Liczba statków przypływających do Kolumbii
Źródło: www.proexport.com.co
Z kolii ryc. 19 przedstawia liczbę pasażerów przypływających do Kolumbii w
latach 2002 – 2006. Zatem w roku 2002 wraz z największa liczbą przypływających
statków, przybyło najwięcej pasażerów w liczbie około 94 tys. W następnych latach
była to liczba pasażerów wahająca się od 42 tys. w 2003 roku do 50 w 2006 roku.
20
Ryc. 19 Liczba pasażerów przypływająca do Kolumbii w latach 2002-2006
Źródło: www.proexport.com.co
9. Wnioski
Podsumowując powyższą analizę rynku turystycznego Kolumbii można
stwierdzić, iż kraj ten rozwija się pod względem turystycznym. Kolumbię
odwiedzają turyści głównie z USA oraz Wenezueli, przyjeżdżają także turyści z
krajów sąsiadujących, natomiast wśród turystów z Europy są to mieszkańcy Francji
i Hiszpanii.
Wzrasta także wykorzystanie bazy hotelarskiej w Kolumbii, co nie wątpliwie
związane jest z dużymi nakładami na inwestycje związane z wymienioną bazą.
Turyści skupiają się głównie w stolicy kraju gdzie mają największy wybór bazy
noclegowej.
Kolumbia to jedyny kraj Ameryki Południowej, który ma bezpośredni dostęp
do Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Spokojnego. Natomiast najbardziej
charakterystyczną cechę rzeźby terenu są potężne łańcuchy górskie, gdyż Andy
zajmują około 20% powierzchni kraju.
21
Spis treści
1. ogólne informacje……………………………………………………………………2
2. Informacje polityczne……………………………………………………………….2
2.1.
Podział polityczny………………………………………………..................2
3. Informacje geograficzne…………………………………………………………….3
4. Informacje gospodarcze…………………………………………………………….4
5. Regiony turystyczne………………………………………………………………...6
5.1.
Region Andyjski……………………………………………………………..7
5.2.
Region Karaibski…………………………………………………………….8
5.3.
Region Pacyficzny…………………………………………………………...9
5.4.
Region Wschodni……………………………………………………………9
5.5.
Miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym………………………10
6. Analiza rynku turystycznego……………………………………………………..16
6.1.
Turystyka przyjazdowa………………………………………….………...16
7. Baza noclegowa……………………………………………………………….……18
8. Transport……………………………………………………………………………20
9. Wnioski…………………………………………………………………………...…21
Bibliografia
„Geografia turystyczna świata”, część 2, J. Warszyńska, PWN, W-wa 1997 r.
www.proexport.com.co
www. cotelco.org
www.tuismocolombia.com
www.mincomercio.gov.co
www.senco.edu.co
www.przewodnik.pl
22
Download