rownanie-obiegu-pieniadza

advertisement
Równanie obiegu pieniądza Ilość pieniądza w obiegu określa formuła M * V = P * Q M - ilość
pieniądza w obiegu
V - prędkość obiegu pieniądza (oznacza ile razy przeciętnie, jednostka pieniężna została użyta przy
zawieraniu transakcji w roku)
P - przeciętny poziom cen dóbr i usług wchodzących w skład PNB (produkt narodowy brutto)
Q - wielkość wytwarzanych dóbr/usług, czyli realna wielkość PNB.
Zasoby pieniądza pomnożone przez prędkość jego obiegu równe są cenom dóbr i usług
pomnożonym przez wielkoś
prędkość produkcji rośnie szybciej niż produkcja
Produkcja nie rośnie a rosną zasoby pieniądza
Wielkość produkcji i zasoby pieniądza nie ulegają zmianom, a wzrośnie prędkość jego obiegu
Spadnie poziom produkcji przy niezmienionych zasobach pieniądza i prędkości jego obiegu
Makroekonomia - zagadnienia w wersji do druku
Amortyzacja - opracowanie
Makroekonomia, wiedza w pigułce
Podstawy ekonomii - Pieniądz
notatki makro
pieniądz
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download