instytut chemii organicznej

advertisement
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
WYDZIAŁ CHEMICZNY
INSTYTUT CHEMII
ORGANICZNEJ
Od Alchemii do współczesnej
chemii organicznej
Nowoczesny chemik organik - kompetencje
Chemia organiczna
Synteza organiczna
Analiza chemiczna
Metody chromatograficzne
Chemia strukturalna
Metody spektroskopowe
Chemia biologiczna
Chemia medyczna
PERSPEKTYWY PRACY

Przemysł i małe przedsiębiorstwa:
Adamed, Aflofarm, HTL Strefa i HT Lancet, LEK S.A, Polfa Łódź ,
Polpharmex Kutno, Ifotam , "Organika" S.A. Zakłady Chemiczne, TriMen
Chemicals
Delia Cosmetics , P&G Gillette

Firmy zajmujące się dystrybucją odczynników i sprzętu
laboratoryjnego: „Witko”, POCH S.A., Merck

Instytuty naukowo-badawcze i centra badawczo-rozwojowe :
Centrum Badań Molekularnych PAN, Instytut Medycyny Pracy, Instytut Europejski,
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
CO OFERUJEMY?
Ciekawą i różnorodną tematykę prac dyplomowych
Pracę w dynamicznych zespołach naukowych
Bezpośrednią opiekę promotorów
Możliwość indywidualnego rozwoju swoich pasji i
zainteresowań
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
CO OFERUJEMY?
Kierunek:
Specjalność:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
ORGANICZNA
Możliwość kontynuacji na II stopniu (studia magisterskie) w zakresie
specjalizacji :
TECHNOLOGIA LEKÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Kierunek:
Specjalności:
CHEMIA
SYNTEZA ORGANICZNA
CHEMIA BIOLOGICZNA
Możliwość kontynuacji na II stopniu (studia magisterskie) w zakresie
specjalizacji :
NOWOCZESNA SYNTEZA I ANALIZA CHEMICZNA
oraz CHEMIA MEDYCZNA
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
Kierunek:
NANOTECHNOLOGIA
Nanomateriały o budowie peptydowej
Modyfikowanie proszków
nanodiamentowych za pomocą
środków leczniczych
H2N-Cys-Phe-Phe-OH H2N-Phe-Phe-Met-OH H2N-Trp-Trp-Cys-OH
Modyfikowanie nanorurek węglowych –
nowe terapie przeciwnowotworowe
SWNT
MWNT
Dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ
III p, pokój 311
[email protected]
Synteza modyfikowanych aminokwasów, nukleozydów,
nukleotydów oraz większych biocząsteczek:
peptydów i oligonukleotydów DNA, RNA
związki o aktywności przeciwwirusowej, przeciwnowotworowej,
o działaniu przeciwbólowym, immunosupresyjnym, związki
modelowe do selekcji cząsteczek o aktywności biologicznej oraz do
badania mechanizmu procesów zachodzących w komórkach
Tematyka realizowana w zespołach:
Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński, dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ,
dr inż. Justyna Frączyk, dr inż. Krzysztof Kaczmarek, dr inż. Joanna
Katarzyńska, dr inż. Krzysztof Kierus
Prof. dr hab. Aleksandra Olma
Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka, dr inż. Grażyna Leszczyńska, dr inż.
Agnieszka Dziergowska, dr inż. Piotr Leonczak
O
O
CH3OOCCH2
NH
S
N
HO
HO
NH
N
N
S
O
HO
OH
NHCH3
O
HO
O
HO
OH
CH3NHCH2
S
N
O
HO
NH
N
N
N
HO
OH
Medycyna/Chemia medyczna:
 Leczenie
 Diagnostyka
 Badanie mechanizmów
powstawania chorób o
podłożu genetycznym
O
HO
Biochemia:
 Badanie struktury
cząsteczek RNA i
funkcji jakie pełnią w
komórce
OH
H3CCHOH
HNCONHCHCO2H
N
N
N
HO
O
HO
NH
N
N
HO
O
H3C
OH
O
O
HO
OH
 Synteza
 Badania strukturalne
 Badanie trwałości m.in.
w
warunkach
stresu
oksydacyjnego komórki
 Synteza w fazie stałej
 Poszukiwania
nowych
grup
ochronnych
i
alternatywnych protokołów
syntezy
Biotechnologia:
 Kwasy nukleinowe o
aktywności katalitycznej
(rybozymy, DNAzymy)
nienaturalne aminokwasy
R
H
R
H2N C COOH
R'
R
R'
N C COOH
H
H
H2N C C COOH
H
R' 2
R
H
H2N C C COOH
H
R'
L
i
p
i
d
L
i
p
i
d
P
e
p
t
y
d

donor

akceptor
P
e
p
t
y
d

donor

akceptor
Peptydy o zróżnicowanej aktywności:
• immunosupresyjna,
• przeciwbakteryjna, przeciwwirusowa
• przeciwbólowa
• inhibitory agregacji białek
• peptydy jako układy transportujące
inne związki (CARGO) do komórek
CARGO:
• Leki
• Peptydy/Białka
• Plasmidy
•Antysensowne
oligonukleotydy
• Związki do obrazowania
• Inne
agregaty insuliny
H2N C COOH
L
i
p
i
d
L
i
p
i
d
P
e
p
t
y
d

donor

akceptor
Nośnik
P
e
p
t
y
d

donor

akceptor
L
i
p
i
d
P
e
p
t
y
d

donor

akceptor
Receptory molekularne
•Platformy do screeningu związków
aktywnych biologicznie
•Dokowanie cząsteczek
•SAR badania
•Pomocniki chiralności
•Chiralne fazy
Diagnostyka medyczna
Chemzymy
O
HO
NH2
N
H
H
N
O
Linker
O
N
H
H
N
O
O
S
OH
Peptyd
Matryca
Przeciwciało
Enzym
Diagnostyka chorób
autoimmunologicznych
Synteza związków o interesujących właściwościach
biologicznych
synteza leków o aktywności przeciwnowotworowej,
przeciwbakteryjnej lub przeciwzakrzepowej oraz skutecznych
środków ochrony roślin
Tematyka realizowana w zespołach:
Prof. dr hab Tadeusz Gajda, dr inż. Anna Gajda; dr inż. Katarzyna
Błażewska
Prof. dr hab. Tomasz Janecki, Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, dr inż.
Jacek Koszuk, dr inż. Jacek Kędzia, dr inż. Dariusz Deredas
dr hab. Łukasz Albrecht, dr inż. Krzysztof Huben, dr inż. Barbara
Pacholczyk-Sienicka
Tematyka prac dyplomowych:
bisfosfoniany
sulforafan
fosfonokarboksylany
izotiocyjaniany
Tamiflu
Od biomolekuł
do nowych
katalizatorów
i strategii
syntetycznych
Asymetryczna
synteza
związków
biologicznie
ważnych
Tematyka prac dyplomowych:
Analiza strukturalna
Polpharma S.A.– Starogard Gdański
15
PYTANIA????
Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
II p, pokój 218;
[email protected]
dr hab. Łukasz Albrecht
IIIp, pokój 306
[email protected]
dr Anna Gajda
IIp, pokój 209
[email protected]
Download