Chemia leków

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
Chemia leków
Farmakokinetyka leków
Receptory-typy i podtypy receptorów związanych z błoną
Synteza peptoidów i tworzenie wiązania pseudopeptydowego na fazie stałej
Synteza homo i hetero dimerów peptydowych na fazie stałej. Hydrofobowe
analogi peptydowe
6. Hormon przytarczyczek i jego terapeutycznie użyteczne analogi
7. Bradykinina – projektowanie jej antagonistycznych i agonistycznych
analogów
8. Konwertazy probialkowe i projektowanie ich inhibitorów
9. Wybrane reakcje współczesnej syntezy organicznej: reakcja Hecka, reakcja
Suzuki, reakcja Mitsunobu, reakcja Huisgena („click”)
10. Praktyczne metody identyfikacji i określania czystości chromatograficznej
syntezowanych peptydów (MALDI, HPLC)
11. Fluorescencyjne znakowanie peptydów (konfokalna mikroskopia, cytometria
przepływowa)
12. Synteza chlorometylo ketonów peptydowych i C-końcowych podstawionych
amidow
13. Diagnostyka wczesnonowotworowa bazująca na detekcji aktywności MMP
enzymów przez fluorescencję i obrazy NMR
14. Chemiczne modyfikacje chityny/chitosanu
15. Inhibicja białek ras – blokada pewnych typów nowotworów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards