Mechanizmy reakcji – całość

advertisement
Schematy reakcji obowiązujące do pierwszego kolokwium z chemii organicznej
Mechanizmy reakcji – całość
Stereochemia – całość
Alkohole i fenole
synteza z alkenów przez bezpośrednią hydratację alkenów
otrzymywanie
hydroliza halogenków alkilowych
reakcje ze związkami magnezoorganicznymi
Reakcje alkoholi
wymiana jonu wodorowego na inny podstawnik
synteza alkenów z alkoholi
tworzenie acetali i ketali
przegrupowanie pinakolinowe
Reakcje fenoli
alkilowanie
Grupa karbonylowa
główne mechanizmy reakcji – slajdy od 6 do 15
addycja nukleofilowa
tworzenie acetali i ketali
reakcje ze związkami Grignarda
kondensacja aldolowa
tworzenie pochodnych azotowych
synteza malonowa
reakcja Hunsdieckera
atak nukleofilowy na acylowy atom węgla
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards