CHEMIA LEKÓW ORGANICZNYCH – SEMINARIUM

advertisement
CHEMIA LEKÓW ORGANICZNYCH – SEMINARIUM
1) Ibuprofen – działanie, synteza chemiczna aktywnego izomeru leku.
2) Paracetamol – synteza, mechanizm działania (bioaktywacja), metabolizm, skutki uboczne
stosowania leku).
3) Kaptopryl i Enalapryl - Inhibitory konwertazy angiotensyny – historia odkrycia, mechanizm
działania, synteza chemiczna.
4) Niesteroidowe środki przeciwzapalne – mechanizm działania, grupy związków chemicznych,
przykłady leków, synteza przykładowego leku, selektywne inhibitory COX-2.
5) Środki przeciwbólowe – mechanizm działania, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki
przeciwgorączkowe, miejscowe środki znieczulające, przykłady leków, synteza fentanylu i
nefopamu.
6) Wirus HIV – mechanizm działania, terapia (inhibitory nukleozydazy, inhibitory proteazy HIV,
nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy), przykłady leków, synteza
azydotymidyny.
7) Leki przeciwnowotworowe – 5-fluorouracyl, fluksurydyna, 5-fluoro-2’-deoksyurydylan –
choroby nowotworowe, podstawy aktywności związków, mechanizm działania, metabolizm
5-fluorouracylu, syntaza tymidylanowa i jej inaktywacja przez 5-fluoro-2’-deoksyurydylan.
8) Cyklosporyna A – budowa, rola biologiczna, mechanizm działania, metody oznaczania
ilościowego w próbkach krwi.
9) Naproxen – działanie, synteza enancjoselektywna aktywnego izomeru.
10) Enzymatyczna terapia zastępcza (enzyme replacement therapy) – idea, wybrane przykłady
zastosowań.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards