Szablon-pismo firmowe

advertisement
Politechnika Warszawska – Biuro Karier
pl. Politechniki 1, Gmach Główny, pok. 148
tel: (22) 234 63 67, tel/fax: (22) 234 58 03
00-661 Warszawa
e-mail: [email protected]
Imię i Nazwisko
Aktualny adres zamieszkania
Data urodzenia/wiek
Telefon
e-mail
Wykształcenie:
od-do
od-do
pełna nazwa uczelni, wydział, kierunek, specjalizacja, tytuł/rok studiów, Ew. tytuł racy
magisterskiej/wiodące przedmioty
pełna nazwa szkoły średniej, profil klasy
Doświadczenie (zawodowe):
od-do
pełna nazwa firmy lub instytucji, oddział/pion/departament/wydział/sekcja, stanowisko,
zakres obowiązków/zadań/lub praca w charakterze…
Projekty (wykonane w ramach studiów):
od-do
nazwa projektu rola w nim (np. zaprojektowani, implementacja, itp.) użyte technologie,
narzędzia itp.
Kursy, szkolenia:
od-do
nazwa instytucji prowadzącej kurs, tytuł kursu, nazwa uzyskanego certyfikatu
Znajomość technik komputerowych (obsługa komputera):
konkretne programy, systemy operacyjne, języki programowania, etc., stopień znajomości
(np. zaawansowany, bardzo dobry, dobry, podstawowy)
Języki obce:
język, certyfikat językowy/lub „na poziomie…”, (kontynuacja nauki) znajomość słownictwa
specjalistycznego (branżowego),
od-do
Osiągnięcia:
data
pełna nazwa szkoły językowej/instytucji organizującej kurs, tytuł kursu, certyfikat
konkurs (nazwa instytucji organizującej konkurs, tytuł konkursu, otrzymane
wyróżnienie/nagroda/miejsce)
olimpiady
publikacje
Działalność pozazawodowa (działalność studencka):
od-do
pełna nazwa instytucji, fundacji, stowarzyszenia, stanowisko, zakres obowiązków/charakter
działalności
Dodatkowe umiejętności lub uprawnienia:
prawo jazdy kat. … od … roku
Zainteresowania:
konkretne zainteresowania pozazawodowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych, z dn. 29.08.1997r., Dz. Nr 133, poz. 883
www.bk.pw.edu.pl
Download