Podstawy farmakologii dla potrzeb fizjoterapii

advertisement
Podstawy farmakologii dla potrzeb fizjoterapii
Charakterystyka: Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla osób posiadających tytuł
zawodowy magistra, specjalizujących się w fizjoterapii.
W ramach zajęć proponujemy między innymi: Poznanie zagadnień ogólnych związanych
z mechanizmami działania leków, ich oddziaływania na organizm, wchłaniania i dystrybucji
w
organizmie.
Charakterystyka
poszczególnych
leków
stosowanych
u
pacjentów
neurologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych. Przedstawienie mechanizmów
działania, farmakokinetyki, efektu farmakologicznego, wskazań do stosowania, działań
niepożądanych
oraz
nazw,
po
którymi
leki
te
się
znajdują.
Wpływ
leczenia
farmakologicznego na proces usprawniania pacjenta w poszczególnych dziedzinach
fizjoterapii. Celem kursu jest również zdobycie wiedzy na temat postaci leków do stosowania
zewnętrznego i wewnętrznego oraz sposobów wprowadzania leków do organizmu,
najważniejszych grup leków mających zastosowanie w fizjoterapii (ze szczególnym
uwzględnieniem leków przeciwbólowych, obniżających napięcie mięśni, przyspieszających
gojenie ran, leków stosowanych do jonoforezy ifonoforezy, środków stosowanych do masażu,
kąpieli leczniczych i inhalacji) oraz mechanizmów ichdziałania na organizm człowieka,
działań niepożądanych i toksycznych
Rodzaj kursu – Kierunkowy/specjalizacyjny. Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia
kursu
Czas trwania: Zajęcia prowadzone w systemie weekendowym (piątek i/lub sobota i/lub
niedziela). Liczba godzin 35 (20 godzin kontaktowych, 15 godzin bekontaktowych).
Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania
ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie
odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, w
Śląskim Centrum Kształcenia w Zakresie Fizjoterapii i Aktywności Zdrowotnej, AWF w
Katowicach, Budynek Nowej Hali, pok. 219, II piętro, (Akademickie Centrum Kształcenia).
Download