Forma zaliczenia Fst 22-02

advertisement
INSTYTUT FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne
pierwszego stopnia
semestr letni rok I
2015/2016
Przedmiot
Forma zajęć
Seminarium
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Forma
zaliczenia
Z/O
Z/O
Z
E
Z
E
Z
Z
Z/O
E
Z
Z
Ćwiczenia
Z/O
mgr Marek Kucharski
Wykład
Seminarium
Wykład
Ćwiczenia
E
Z
Z
Z/O
Fizykoterapia
Fizykoterapia
Wykład
Ćwiczenia
Z
Z/O
Masaż leczniczy
Masaż leczniczy
Wykład
Ćwiczenia
Z
Z/O
dr Joanna Rajfur
mgr Beata Fras – Łabanc
prof. Tadeusz Skolimowski
mgr Martyna Franecka/ mgr Justyna Kata
– Podkańska/ dr hab. Magdalena Wiącek –
Zubrzycka
mgr Beata Fras – Łabanc
dr Anna Kołcz – Trzęsicka/ mgr Ewa
Drygas
dr Krzysztof Kassolik
dr Krzysztof Kassolik/ dr hab. Waldemar
Andrzejewski
Wykład
Wykład
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Język angielski
Język niemiecki
Wychowanie fizyczne
Anatomia prawidłowa człowieka
Anatomia prawidłowa człowieka
Fizjologia
Fizjologia
Biochemia
Biochemia
Biomechanika
Biomechanika
Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
Fizjoterapia ogólna
Fizjoterapia ogólna
Kinezyterapia
Kinezyterapia
Koordynator/Prowadzący/Egzaminator
mgr Anna Trojan
mgr Edward Stach
mgr Weronika Filipczak
dr hab. Grzegorz Żurek
dr hab. Grzegorz Żurek
prof. Wiesław Pilis
prof. Wiesław Pilis
mgr Agnieszka Fujarczuk
mgr Agnieszka Fujarczuk
dr Paweł Dolibog/dr Tomasz Halski
dr Paweł Dolibog
mgr Marek Kucharski
Przedmioty do wyboru
Edukacja i promocja zdrowia
Profilaktyka zdrowotna
Praktyka kliniczna
Praktyka z zakresu fizykoterapii
Praktyka z zakresu kinezyterapii
mgr Agnieszka Fujarczuk
mgr Agnieszka Fujarczuk
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
INSTYTUT FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne
pierwszego stopnia
semestr letni rok II
2015/2016
Przedmiot
Język angielski
Język niemiecki
Kinezyterapia
Kinezyterapia
Fizykoterapia
Fizykoterapia
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
ortopedii, traumatologii i
reumatologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
ortopedii, traumatologii i
reumatologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
neurologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
neurologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
kardiologii i pulmonologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
kardiologii i pulmonologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
pediatrii i neurologii dziecięcej
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
pediatrii i neurologii dziecięcej
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
chirurgii, ginekologii i
położnictwie
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
chirurgii, ginekologii i
położnictwie
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
geriatrii i psychiatrii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
geriatrii i psychiatrii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
intensywnej terapii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
intensywnej terapii
Forma zajęć
Koordynator/Prowadzący/Egzaminator
Seminarium
Seminarium
Wykład
Ćwiczenia
Forma
zaliczenia
Z/O
Z/O
E
Z
Wykład
Ćwiczenia
E
Z
Wykład
E
Ćwiczenia
Z
lek med. Katarzyna Suchoń/mgr Leszek
Czakiert
Wykład
Z
lek. med. Maciej Szcześniak
Ćwiczenia
Z/O
dr Antonina Kaczorowska
Wykład
Z
dr hab. Jarosław Drobnik
Ćwiczenia
Z/O
Wykład
Z
Ćwiczenia
Z/O
mgr Violetta Sznajder
Wykład
Z
dr hab. Marian Gryboś
Ćwiczenia
Z/O
Wykład
Z
dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha
Ćwiczenia
Z/O
dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha
Wykład
Z
mgr Wojciech Wolański
Ćwiczenia
Z/O
mgr Wojciech Wolański
mgr Krzysztof Kozłowski
mgr Edward Stach
dr hab. Ewa Demczuk –Włodarczyk
mgr Katarzyna Rajfur/mgr Karolina
Walewicz/mgr Krzysztof Gibki
dr Joanna Rajfur
mgr Ewa Drygas/mgr Katarzyna
Rajfur/mgr Karolina Walewicz
lek med. Katarzyna Suchoń
dr hab. Joanna Szczepańska – Gieracha/dr
Grzegorz Biliński
dr n. med. Alina Kowalczykiewicz – Kuta
dr hab. Marian Gryboś/mgr Łukasz
Kosowski
Wykład
Ćwiczenia
E
Z
Rozwój sensoryczny człowieka
Terapia zajęciowa
Fizjoterapia w okresie
okołoporodowym
Fizjoterapia w leczeniu ran
Wykład
Wykład
Wykład
Z/O
Z/O
Z/O
mgr Radosław Rogoziński
mgr Radosław Rogoziński
mgr Łukasz Kosowski
Wykład
Z/O
prof. Jerzy Rudnicki
Praktyka z zakresu fizykoterapii
Praktyka z zakresu kinezyterapii
Praktyka w zakresie fizjoterapii
klinicznej
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Z/O
Z/O
Z/O
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
Terapia manualna
Terapia manualna
Przedmioty do wyboru:
mgr Grzegorz Skiba
mgr Grzegorz Skiba/mgr Michał Malisz
INSTYTUT FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne
pierwszego stopnia
semestr letni rok III
2015/2016
Przedmiot
Forma zajęć
Fizjoterapia kliniczna w
dysfunkcjach narządu ruchu –
neurologia i neurologia dziecięca
Fizjoterapia kliniczna w
dysfunkcjach narządu ruchu –
neurologia i neurologia dziecięca
Fizjoterapia kliniczna w
dysfunkcjach narządu ruchu –
ortopedia i traumatologia
Fizjoterapia kliniczna w
dysfunkcjach narządu ruchu –
ortopedia i traumatologia
Fizjoterapia kliniczna w
onkologii i medycynie
paliatywnej
Fizjoterapia kliniczna w
onkologii i medycynie
paliatywnej
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
i psychiatrii
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
i psychiatrii
Przedmiot do wyboru:
Wykład
Forma
zaliczenia
E
Ćwiczenia
Z
Wykład
E
mgr Tomasz Bochenek/mgr Bartosz
Nazimek/mgr Katarzyna Błaszków/mgr
Magdalena Skiba
mgr Grzegorz Skiba
Ćwiczenia
Z
mgr Justyna Kata – Podkańska
Wykład
E
dr Małgorzata Pasternok
Ćwiczenia
Z
dr Małgorzata Pasternok/mgr Łukasz
Kosowski
Wykład
E
mgr Urszula Halska
Ćwiczenia
Z
mgr Urszula Halska/mgr Ewa Drygas
Wykład
Wykład
Z/O
Z/O
prof. Jerzy Jabłecki
mgr Agnieszka Fujarczuk
Wykład
Z/O
mgr Agnieszka Fujarczuk
Ćwiczenia
Z/O
dr hab. Jakub Taradaj
Ćwiczenia
Z/O
mgr Ewa Drygas
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Z/O
Z/O
Z/O
mgr Michał Malisz
dr Grzegorz Biliński
dr Grzegorz Biliński
dr Grzegorz Biliński
dr hab. Ewa Demczuk – Włodarczyk/
promotorzy
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
Fizjoterapia po transplantologii
Biologiczne podstawy zachowań
ludzkich
Biologiczne czynniki rozwoju
człowieka
Nowoczesne metody
fizykoterapii
Klimatoterapia i leczenie
uzdrowiskowe
Osteopatia
Metody kinezyterapeutyczne
Podstawy Bobath
Podstawy PNF
Metodologia badań naukowych i
seminarium licencjackie
Praktyka z zakresu fizykoterapii
Praktyka z zakresu kinezyterapii
Praktyka w zakresie fizjot.klin.
Koordynator/Prowadzący/Egzaminator
dr hab. Małgorzata Mraz
Download