Fizjoterapia dzieci i niemowląt

advertisement
foru*
Forum Media Polska Sp. z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań,
tel. 61 66 55 800, faks 61 66 55 888,
[email protected],
www.forum-media.pl
Fizjoterapia
dzieci i niemowląt
W niniejszej aktualizacji
znajdą Państwo tematy:
✓ wady postawy u dzieci z Trisomią 21
-te sty diagnostyczne (Matthiasa,
Krausa-Webera), postępowanie
fizjoterapeutyczne - plecy płaskie,
Szanowni Państwo!
wklęsłe, leczenie skolioz;
Z przyjemnością przekazujemy Państwu
egzemplarz aktualizacyjny publikacji Fizjoterapia
dzieci i niemowląt. Znajdą w niej Państwo
szereg ćwiczeń, wytycznych od specjalistów
✓ Trisomia 21 - postępowanie
w nadmiernej ruchliwości stawów
-te sty diagnostyczne, przykłady
oraz praktycznych porad i uwag z zakresu
ćwiczeń stabilizacyjnych;
fizjoterapii i rehabilitacji najmłodszych.
Katarzyna Zaborowska
Forum Media Polska
✓ fizjoterapia niemowląt i dzieci
z zespołem Cri du chat - diagnostyka,
badania, sposoby dziedziczenia,
objawy choroby i rozwój dziecka
oraz przykłady ćwiczeń;
/
rehabilitacja oddechowa u dzieci
- czynniki wpływające na rozwój
W następnej aktualizacji, która ukaże
się 7 grudnia 2015 r., znajdą Państwo
m.in. następujące tematy:
z chorobami płuc, przykłady ćwiczeń
/ Zespół Ehlersa-Danlosa - objawy
oddechowych.
chorób płuc, zasady prawidłowego
oddechu, metody fizjoterapii dzieci
zespołu, testy diagnostyczne, przykłady
ćwiczeń;
/ przykłady ćwiczeń z dziećmi
z problemami neurologicznymi;
/ płyta CD - ćwiczenia fizjoterapeutycz­
ne stosowane u dzieci z zespołem Cri
du chat i Zespołem Turnera.
Wrzesień 2015 r.
ISBN: 978-83-260-2044-5
Art. nr 6154006
FIZJOTERAPIA DZIECI
I NIEMOWLĄT
Zestaw aktualizujący
wrzesień 2015
ISBN 978-83-260-2044-5
Art. nr 154006
UWAGA! Wraz z aktualizacją otrzymali Państwo kolejną przekładkę
(INNE SCHORZENIA) - przed rozpoczęciem wsortowywania proszę
umieścić ją na końcu segregatora.
Instrukcja aktualizacji edycji podstawowej
UWAGA! Przed przystąpieniem do aktualizowania prosimy o sprawdzenie,
czy została wsortowana poprzednia aktualizacja (czerwiec 2015 r.).
Strony do usunięcia
z edycji bazowej
Liczba
kartek
Strony do wstawienia
do edycji bazowej
Liczba
kartek
Uwagi
Strony informacyjne
Strony 1-2
1
Strony 1-2
1
Strona tytułowa
i redakcyjna
Noty autorskie
- strony 3-4
1
Noty autorskie
- strony 3-4
1
Wstawić po Noty
autorskie - strona 2
Strony 1-6
3
Strony 1-8
4
Spis treści
-
1/7 - strona 1 do
Piśmiennictwo po 1/8.1
- strona 2
18
Wstawić
po Piśmiennictwo
po rozdziale 1/6
- strona 2
-
3 - strona 1 do
Piśmiennictwo po 3/4
- strona 2
10
Wstawić
po Piśmiennictwo
po rozdziale 2/4.2
- strona 2
-
1 - strona 1 do 1/1
- strona 28
15
Wstawić po
przekładce INNE
SCHORZENIA
[V CHOROBY GENETYCZNE
-
-
INNE SCHORZENIA
-
W następnej aktualizacji, która ukaże się 7 grudnia 2015 r., znajdą Państwo
m.in. następujące tematy:
- Zespół Ehlersa-Danlosa - objawy zespołu, testy diagnostyczne, przykłady
ćwiczeń;
- przykłady ćwiczeń z dziećmi z problemami neurologicznymi;
- płyta CD - ćwiczenia fizjoterapeutyczne stosowane u dzieci z zespołem
Cri du chat i Zespołem Turnera.
Szanowni Państwo!
Intencją Forum Media Polska jest jak najlepsze służenie Państwu kompetentną informacją
i radą w przypadkach wątpliwości merytorycznych związanych z tematyką fizjoterapii
dzieci i niemowląt. Przedstawiciel Forum Media Polska chętnie odpowie na uwagi, sugestie
i pytania związane z publikacją pod numerem telefonu: 61 66 55 828 lub pod adresem
poczty elektronicznej: [email protected]
Zachęcamy do kontaktowania się z nami!
Zapraszamy na stronę internetową: www.forum-media.pl,
gdzie znajdą Państwo pełną ofertę
oraz aktualny regulamin sprzedaży
Forum Media Polska
Download