Forma_zaliczenia_Fst_20-02

advertisement
WYDZIAŁ FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne
pierwszego stopnia
semestr letni rok I
2016/2017
Przedmiot
Język angielski
Język niemiecki
Wychowanie fizyczne
Anatomia prawidłowa człowieka
Anatomia prawidłowa człowieka
Fizjologia
Fizjologia
Biochemia
Biochemia
Biomechanika
Biomechanika
Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
Fizjoterapia ogólna
Fizjoterapia ogólna
Kinezyterapia
Kinezyterapia
Fizykoterapia
Fizykoterapia
Masaż leczniczy
Masaż leczniczy
Forma zajęć
Seminarium
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Forma
zaliczenia
Z/O
Z/O
Z
E
Z
E
Z
Z
Z/O
E
Z
Z
Koordynator/Prowadzący/Egzaminator
Ćwiczenia
Z/O
mgr Marek Kucharski
Wykład
Seminarium
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
E
Z
Z
Z/O
Z
Z/O
Z
Z/O
dr Joanna Rajfur
mgr Beata Fras – Łabanc
dr hab. Ewa Demczuk - Włodarczyk
mgr Beata Fras – Łabanc/ mgr Piotr Tkocz
mgr Martyna Kasper
Mgr Tomasz Matusz/mgr Piotr Tkocz
dr Krzysztof Kassolik
dr Krzysztof Kassolik/ dr hab. Waldemar
Andrzejewski
Wykład
Wykład
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
mgr Martyna Kasper
mgr Martyna Kasper
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Krzysztof Kozłowski
mgr Edward Stach
mgr Marek Kucharski
dr hab. Renata Szyguła
dr hab. Renata Szyguła
prof. Wiesław Pilis
prof. Wiesław Pilis
lek. med. Aleksandra Jania
lek. med. Aleksandra Jania
dr Paweł Dolibog
dr Paweł Dolibog
mgr Marek Kucharski
Przedmioty do wyboru
Edukacja i promocja zdrowia
Profilaktyka zdrowotna
Praktyka kliniczna
Praktyka z zakresu fizykoterapii
Praktyka z zakresu kinezyterapii
WYDZIAŁ FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne
pierwszego stopnia
semestr letni rok II
2016/2017
Przedmiot
Język angielski
Język niemiecki
Kinezyterapia
Kinezyterapia
Fizykoterapia
Fizykoterapia
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
ortopedii, traumatologii i
reumatologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
ortopedii, traumatologii i
reumatologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
neurologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
neurologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
kardiologii i pulmonologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
kardiologii i pulmonologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
pediatrii i neurologii dziecięcej
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
pediatrii i neurologii dziecięcej
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
chirurgii, ginekologii i
położnictwie
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
chirurgii, ginekologii i
położnictwie
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
geriatrii i psychiatrii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
geriatrii i psychiatrii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
intensywnej terapii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w
intensywnej terapii
Terapia manualna
Forma zajęć
Koordynator/Prowadzący/Egzaminator
Seminarium
Seminarium
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Forma
zaliczenia
Z/O
Z/O
E
Z
E
Z
Wykład
E
Ćwiczenia
Z
lek med. Katarzyna Suchoń/mgr Łukasz
Kosowski
Wykład
Z
lek. med. Maciej Szcześniak
Ćwiczenia
Z/O
dr Antonina Kaczorowska
Wykład
Z
dr hab. Jarosław Drobnik
Ćwiczenia
Z/O
Wykład
Z
Ćwiczenia
Z/O
mgr Violetta Sznajder
Wykład
Z
dr hab. Marian Gryboś
Ćwiczenia
Z/O
Wykład
Z
mgr Martyna Kasper
Ćwiczenia
Z/O
mgr Matryna Kasper
Wykład
Z
mgr Wojciech Wolański
Ćwiczenia
Z/O
mgr Wojciech Wolański
Wykład
E
mgr Anna Trojan
mgr Edward Stach
dr hab. Ewa Demczuk –Włodarczyk
mgr Katarzyna Rajfur/mgr Tomasz Matusz
mgr Martyna Kasper
dr Joanna Rajfur/mgr Tomasz Matusz/mgr
Katarzyna Rajfur
lek med. Katarzyna Suchoń
dr Grzegorz Biliński
dr n. med. Alina Kowalczykiewicz – Kuta
dr hab. Marian Gryboś/mgr Łukasz
Kosowski
mgr Grzegorz Skiba
Ćwiczenia
Z
Rozwój sensoryczny człowieka
Terapia zajęciowa
Fizjoterapia w okresie
okołoporodowym
Fizjoterapia w leczeniu ran
Wykład
Wykład
Wykład
Z/O
Z/O
Z/O
mgr Radosław Rogoziński
mgr Radosław Rogoziński
mgr Łukasz Kosowski
Wykład
Z/O
prof. Jerzy Rudnicki
Praktyka z zakresu fizykoterapii
Praktyka z zakresu kinezyterapii
Praktyka w zakresie fizjoterapii
klinicznej
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Z/O
Z/O
Z/O
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
Terapia manualna
mgr Grzegorz Skiba/mgr Dariusz
Kowalski
Przedmioty do wyboru:
WYDZIAŁ FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne
pierwszego stopnia
semestr letni rok III
2016/2017
Przedmiot
Forma zajęć
Fizjoterapia kliniczna w
dysfunkcjach narządu ruchu –
neurologia i neurologia dziecięca
Fizjoterapia kliniczna w
dysfunkcjach narządu ruchu –
neurologia i neurologia dziecięca
Fizjoterapia kliniczna w
dysfunkcjach narządu ruchu –
ortopedia i traumatologia
Fizjoterapia kliniczna w
dysfunkcjach narządu ruchu –
ortopedia i traumatologia
Fizjoterapia kliniczna w
onkologii i medycynie
paliatywnej
Fizjoterapia kliniczna w
onkologii i medycynie
paliatywnej
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
i psychiatrii
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
i psychiatrii
Przedmiot do wyboru:
Wykład
Forma
zaliczenia
E
Ćwiczenia
Z
Wykład
E
mgr Tomasz Bochenek/mgr Bartosz
Nazimek/mgr Katarzyna Błaszków/mgr
Grzegorz Skiba
mgr Grzegorz Skiba
Ćwiczenia
Z
mgr Łukasz Kosowski/mgr Grzegorz Skiba
Wykład
E
dr Małgorzata Pasternok
Ćwiczenia
Z
mgr Łukasz Kosowski
Wykład
E
mgr Urszula Halska
Ćwiczenia
Z
mgr Urszula Halska
Wykład
Wykład
Z/O
Z/O
prof. Jerzy Jabłecki
dr Mariusz Garbiec
Wykład
Z/O
dr Mariusz Garbiec
Ćwiczenia
Z/O
prof. Jakub Taradaj
Ćwiczenia
Z/O
mgr Tomasz Matusz
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Z/O
Z/O
Z/O
mgr Michał Malisz
dr Grzegorz Biliński
dr Grzegorz Biliński
dr Grzegorz Biliński
dr hab. Ewa Demczuk – Włodarczyk/
promotorzy
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
mgr Elżbieta Komuszyńska
Fizjoterapia po transplantologii
Profilaktyka i terapia zaburzeń
emocjonalnych
Współpraca z rodziną osób
chorych
Nowoczesne metody
fizykoterapii
Klimatoterapia i leczenie
uzdrowiskowe
Osteopatia
Metody kinezyterapeutyczne
Podstawy Bobath
Podstawy PNF
Metodologia badań naukowych i
seminarium licencjackie
Praktyka z zakresu fizykoterapii
Praktyka z zakresu kinezyterapii
Praktyka w zakresie fizjot.klin.
Koordynator/Prowadzący/Egzaminator
dr hab. Małgorzata Mraz
Download