INSTYTUT POŁOŻNICTWA

advertisement
WYDZIAŁ FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia niestacjonarne
pierwszego stopnia
semestr zimowy rok I
2016/2017
Przedmiot
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Anatomia prawidłowa człowieka
Anatomia prawidłowa człowieka
Biologia medyczna
Biologia medyczna
Fizjologia
Fizjologia
Biofizyka
Biofizyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc
medyczna
Kwalifikowana pierwsza pomoc
medyczna
Psychologia
Psychologia
Pedagogika
Pedagogika
Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
Fizjoterapia ogólna
Fizjoterapia ogólna
Przedmiot do wyboru:
Zagadnienia filozofii i etyki
Etyka w zawodzie fizjoterapeuty/
Filozofia w medycynie
Zagadnienia ekonomiczno – prawne
w medycynie
Prawo w zawodzie
fizjoterapeuty/Prawa pacjenta
Zarządzanie placówkami służby
zdrowia/ Marketing usług medycznych
Forma zajęć
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Forma
zaliczenia
Z/O
Z
Z
Z/O
E
Z
Z
Z/O
E
Z
Z
Koordynator - egzaminator
mgr Krzysztof Kozłowki
mgr Weronika Filipczak
dr hab. Grzegorz Żurek
dr hab. Grzegorz Żurek
lek med. Marcin Trombala
lek med. Marcin Trombala
prof. dr hab. Wiesław Pilis
prof. dr hab. Wiesław Pilis
dr Paweł Dolibog
dr Paweł Dolibog
mgr Jakub Zalewski
Seminarium
Z/O
mgr Jakub Zalewski
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
E
Z
E
Z
Z
mgr Jan Golis
mgr Jan Golis
dr Agata Mroczek
dr Agata Mroczek
mgr Marek Kucharski
Ćwiczenia
Z/O
mgr Marek Kucharski
Wykład
Seminarium
Z
Z/O
mgr Beata Fras – Łabanc
mgr Beata Fras – Łabanc
Wykład
Seminarium
Z/O
Z/O
dr Anna Czerner
dr Anna Czerner
Wykład
Z/O
mgr Jolanta Żurakowska
Seminarium
Z/O
mgr Jolanta Żurakowska
Seminarium
Z/O
mgr Jolanta Żurakowska
WYDZIAŁ FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia niestacjonarne
pierwszego stopnia
semestr zimowy rok II
2016/2017
Przedmiot
Język angielski
Kinezjologia
Kinezjologia
Patologia ogólna
Patologia ogólna
Kinezyterapia
Kinezyterapia
Fizykoterapia
Fizykoterapia
Masaż leczniczy
Masaż leczniczy
Terapia manualna
Terapia manualna
Przedmiot do wyboru:
Podstawy logopedii w fizjoterapii
Fizjoterapia w afazji
Podstawy pedagogiki specjalnej
w fizjoterapii
Zaburzenia intelektualne/
Oligofrenopedagogika
Muzykoterapia
Choreoterapia/ Muzykoterapia
dziecięca
Turystyka i rekreacja osób
niepełnosprawnych
Turystyka osób niepełnosprawnych/
Rekreacja osób niepełnosprawnych
Anatomia rentgenowska
Forma zajęć
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Seminarium
Wykład
Forma zaliczenia
Z/O
E
Z
E
Z
Z
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Z/O
Z
Z/O
E
Z
Z
Z/O
Koordynator - egzaminator
mgr Anna Trojan
dr Magdalena Warzecha
dr Magdalena Warzecha
dr hab. n. med. Jakub Taradaj
dr hab. n. med. Jakub Taradaj
dr hab. Ewa Demczuk –
Włodarczyk
mgr Tomasz Matusz
mgr Martyna Kasper
mgr Piotr Tkocz
dr hab Krzysztof Kassolik
dr Iwona Wilk
mgr Grzegorz Skiba
mgr Grzegorz Skiba
Wykład
Seminarium
Wykład
ZO
Z/O
Z/O
mgr Joanna Chmura
mgr Małgorzata Gac
dr Mariusz Garbiec
Seminarium
Z/O
dr Mariusz Garbiec
Wykład
Seminarium
Z/O
Z/O
mgr Aneta Knopp
mgr Aneta Knopp
Wykład
Z/O
dr Bogumiła Duber
Seminarium
Z/O
dr Bogumiła Duber
Seminarium
Z/O
dr Agata Mroczek
WYDZIAŁ FIZJOTERAPII
Formy zaliczenia przedmiotów – studia niestacjonarne
pierwszego stopnia
semestr zimowy rok III
2016/2017
Przedmiot
Technologia informacyjna
Technologia informacyjna
Fizjoterapia kliniczna
w dysfunkcjach narządu ruchu
– neurologia i neurologia dziecięca
Fizjoterapia kliniczna
w dysfunkcjach narządu ruchu
– neurologia i neurologia dziecięca
Fizjoterapia kliniczna
w dysfunkcjach narządu ruchu
– ortopedia i traumatologia
Fizjoterapia kliniczna
w dysfunkcjach narządu ruchu
– ortopedia i traumatologia
Fizjoterapia kliniczna
w dysfunkcjach narządu ruchu
– reumatologia
Fizjoterapia kliniczna
w dysfunkcjach narządu ruchu
– reumatologia
Fizjoterapia kliniczna w kardiologii
i pulmonologii
Fizjoterapia kliniczna w kardiologii
i pulmonologii
Fizjoterapia kliniczna w pediatrii
Fizjoterapia kliniczna w pediatrii
Fizjoterapia kliniczna w chirurgii,
ginekologii i położnictwie
Fizjoterapia kliniczna w chirurgii,
ginekologii i położnictwie
Zaopatrzenie ortopedyczne
Zaopatrzenie ortopedyczne
Metodologia badań naukowych
Forma zajęć
W
Ćwiczenia
Wykład
Forma zaliczenia Koordynator - egzaminator
Z
mgr Andrzej Drygas
Z/O
mgr Andrzej Drygas
Z
dr hab. Małgorzata Mraz
Ćwiczenia
Z/O
Wykład
Z
Ćwiczenia
Z/O
Wykład
E
Ćwiczenia
Z
dr Jacek Łuniewski/
mgr Tomasz Matusz
Wykład
E
dr Grzegorz Biliński
Ćwiczenia
Z
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
E
Z
E
mgr Piotr Tkocz/
mgr Karolina Kafka-Kopka
mgr Katarzyna Błaszków
mgr Katarzyna Błaszków
mgr Urszula Halska
Ćwiczenia
Z
mgr Urszula Halska
Wykład
Seminarium
Wykład
Z
Z/O
Z
mgr Hanna Piekarska
mgr Hanna Piekarska
dr hab. Ewa Demczuk
– Włodarczyk
Wykład
Ćwiczenia
Z/O
Z/O
dr Grzegorz Biliński
mgr Łukasz Kossowski
Wykład
Z/O
mgr Radosław Rogoziński
mgr Bartosz Nazimek/
mgr Tomasz Bochenek/
mgr Matyna Franecka
mgr Grzegorz Skiba
mgr Łukasz Kosowski/
mgr Justyna Kata
– Podkańska/
dr Jacek Łuniewski
Przedmiot do wyboru:
Terapeutyczne metody w fizjoterapii
Metody fizjoterapii ruchowej/
Funkcjonalna terapia wzorców
ruchowych
Wczesna interwencja
Terapia zajęciowa
Gry i zabawy ruchowe/ Gry zespołowe
Anatomia palpacyjna
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Z/O
Z/O
Z/O
mgr Wioletta Kuźniar
mgr Weronika Filipczak
mgr Wojciech Wolański
Download