W-wa, 28.07.2016 r. KOMUNIKAT Koledzy! Informuję, że

advertisement
W-wa, 28.07.2016 r.
KOMUNIKAT
Koledzy!
Informuję, że przekazany przez Was, kol. J. Guzowi, przewodniczącemu OPZZ, wniosek,
podpisany przez organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ i FZZ w sprawie powołania Zespołu
branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego Sił Zbrojnych RP został przeze mnie
przekazany sekretarzowi Prezydium Rady Dialogu Społecznego reprezentującego NSZZ “Solidarność”
w celu złożenia na tym wniosku podpisu przedstawicieli Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON
NSZZ “Solidarność”, o czym poinformowałem podczas ostatniego posiedzenia Panią A. LenartowiczŁysik, doradcę Prezydenta RP i przedstawiciela Prezydenta RP w składzie Rady Dialogu Społecznego.
W dniu dzisiejszym otrzymałem od sekretarza Prezydium Rady Dialogu Społecznego
reprezentującego NSZZ “Solidarność”, drogą mailową, informację iż ich członkowie nie widzą na
razie potrzeby powoływania ww. Zespołu branżowego – może w przyszłości.
Jednocześnie poinformował mnie, że NSZZ “Solidarność” będzie występowała z wnioskiem
o powołanie Zespołu branżowego ds. administracji publicznej w ramach, którego można by
rozwiązywać problemy “dość wąskiej grupy” pracowników cywilnych MON.
Informacja ta oznacza, że pomimo Waszej inicjatywy oraz dobrej woli i zaangażowania OPZZ
(na tyle na ile można było) – powołanie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego
Sił Zbrojnych RP nie jest możliwe.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Janusz Jerzy Gołąb
Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego (OPZZ)
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 551 55 15
tel. kom. 601 324 954
fax 22 551 55 01
e-mail: [email protected]
Download