stanowisko nr 6 - Solidarność Katowice

advertisement
STANOWISKO NR 6
XXV KZD
ws. oświaty
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w trosce o byt i przyszłość naszej
Ojczyzny wyraża kategoryczny sprzeciw wobec:

prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkodliwej polityki oświatowej,
krytykowanej przez wiele środowisk, a przede wszystkim nauczycieli, pracowników
oświaty i rodziców,

dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych – łamaniu przez MEN ustawy
o związkach zawodowych i nieuwzględnianiu opinii odmiennych niż stanowisko
rządowe,

wprowadzaniu niekorzystnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela.
KZD uważa, że w Polsce potrzebna jest rzeczowa debata o systemie edukacji.
Wprowadzenie nowych idei i koncepcji modernizacji polskiej oświaty powinno uwzględniać
system wartości i tożsamość Polaków oraz być poparte rzetelną wiedzą i badaniami
naukowymi.
Wrocław, 22 października 2010 r.
XXV Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Stanisław Szwed
Download