ROZWIĄZANIE UMOWY Z T

advertisement
ROZWIĄZANIE UMOWY
HASŁO SOLIDARNOŚĆ
Niniejszym na podstawie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozwiązuję
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polską Telefonią Cyfrową SA . dla
Numeru telefonu: …795-564-564………………………………
FIRMA : ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ SWEDWOOD POLAND
ODDZIAŁ WIELBARK NIP 745-179-88-83
, R 280268694
Imię i nazwisko ……ADAM TUCHOLSKI …………………………
Adres (ulica) ...CZARNIECKIEGO…8A …………………………………
Kod pocztowy i miasto …12-160 WIELBARK ……………………
Telefon kontaktowy …795-564-564 ……………………………………
Powodem rezygnacji jest …NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ T-MOBILE . PODNIESIENIE KWOTY ABONAMENTU PRZEZ
ZABRANIE RABATU BEZ STOSOWNYCH ZMIAN W OFERCIE KONSUMENCKIEJ I
NIEPOINFORMOWANIU O MOŻLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ KONSUMENTA.
PROSZĘ O PRZENIESIENIE DO SYSTEMU TAK-TAK MOBILE W/W NUMERU TELEFONU
…………………………………..
Data
…………………………………..
Podpis Abonenta
…………………………………..
Data przyjęcia rezygnacji
…………………………………..
Podpis i pieczątka
przedstawiciela PTC Sp. z o.o.
Download