Uploaded by User6836

test-sprawdzajacy-z-rozdzialu-i-wspolrzedne-geograficzne-grupa-a

advertisement
Współrzędne geograficzne
Test sprawdzający – rozdział 1
Grupa A
1. Uzupełnij zdania tak, aby wyjaśniały, czym jest szerokość geograficzna. Wykorzystaj poniższe określenia
i wpisz je w odpowiedniej formie. Niektóre określenia mogą zostać użyte kilka razy, a inne mogą pozostać
niewykorzystane.
0–3 p.
▪ N ▪ S ▪ E ▪ W ▪ południk 0° ▪ południk 180° ▪ 0° ▪ 90° ▪ 180°
▪ równik ▪ równoleżniki ▪ południki
Szerokość geograficzna to kąt zawarty między płaszczyzną __________________________________ a promieniem
ziemskim przechodzącym przez dany punkt. Wartości szerokości geograficznej mieszczą się w przedziale
od ________________ do ________________ i wskazują kierunki ________________ i ________________.
Szerokość geograficzną odczytujemy na mapie lub na globusie dzięki _____________________________________.
2. Wpisz we właściwych miejscach wartości południków i równoleżników (co 10°) tak, aby ilustracje
przedstawiały fragmenty siatek kartograficznych sporządzonych dla różnych półkul.
0–4 p.
3. Odczytaj współrzędne geograficzne miast zaznaczonych na mapie i wpisz je w odpowiednich miejscach
tabeli.
0–3 p.
Szerokość geograficzna
Miasto
wartość
w stopniach
literowe
oznaczenie
kierunku
Długość geograficzna
wartość
w stopniach
literowe
oznaczenie
kierunku
Kraków
Amsterdam
Reykjavík
4. Na mapie z zadania 3 zaznacz i podpisz miasta, których współrzędne geograficzne podano poniżej.
0–2 p.
Dublin: 53°N, 6°W
Moskwa: 56°N, 38°E
5. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa,
lub literę F, jeśli jest fałszywa.
0–3 p.
1.
Długość geograficzna punktu A wynosi 120ºN
P
F
2.
Szerokość geograficzna punktu B wynosi 23º26'S.
P
F
3.
Punkty B i E mają taką samą długość geograficzną.
P
F
4.
Szerokość geograficzna punktu C jest mniejsza niż szerokość geograficzna punktu B.
P
F
5.
Punkt D ma najmniejsze wartości długości geograficznej i szerokości geograficznej
spośród punktów zaznaczonych na mapie.
P
F
6. Zakreskuj na rysunku część Ziemi znajdującą się jednocześnie na półkuli południowej oraz na półkuli
zachodniej. Zapisz współrzędne geograficzne punktu A.
0–2 p.
Współrzędne geograficzne punktu A wynoszą:
a) szerokość geograficzna – _____________________
b) długość geograficzna – _______________________
7. Odczytaj i zapisz współrzędne geograficzne punktów zaznaczonych na rysunkach.
9
0–4 p.
A. ______________________________________________________
C. ______________________________________________________
B. ______________________________________________________
D. ______________________________________________________
8. Wyrzucanie ogromnych ilości odpadów, głównie plastikowych, doprowadziło do powstania na Oceanie
Spokojnym Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci, której powierzchnia kilkakrotnie przekracza powierzchnię
Polski. Wykorzystaj mapę i oblicz rozciągłość południkową tego obiektu.
0–2 p.
Obliczenia:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Podaj dwa przykłady zastosowania odbiorników GPS.
0–1 p.
1. __________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Download