Pierwszy, który zmierzył obwód Ziemi.

advertisement
ERATOSTHENES
Pierwszy, który
zmierzył obwód
Ziemi.
Kto to w ogóle był?
• Eratosthenes urodzony 276 p.n.e. w Cyrenie,–
grecki matematyk, astronom, filozof, geograf i
poeta. Zmarł w wyniku zagłodzenia się na
śmierć w wieku 82 lat, gdyż nie mógł się
pogodzić z utratą wzroku.
Stworzył…
Geographica – trzytomowe dzieło zawierające
podstawy geografii matematycznej i geografii fizycznej
Catasterismi – dzieło astronomiczne
Był również badaczem twórczości Homera – ustalił datę
zdobycia Troi na rok 1184 p.n.e.
Podał sposób znajdowania liczb pierwszych – sito
Eratostenesa.
ORAZ…
1.Wyznaczył obwód Ziemi oraz
oszacował odległość od Słońca
i Księżyca do Ziemi.
2.Twierdził, że, płynąc na zachód od Gibraltaru, można
dotrzeć do Indii.
3.Jako pierwszy zaproponował wprowadzenie roku
przestępnego, czyli wydłużonego o jeden dodatkowy
dzień w kalendarzu.
METODA ERATOSTHENESA
Eratostenes porównał długość cieni rzucanych w południe, w czasie letniego przesilenia,
pomiędzy Syene i Aleksandrią. Założył przy tym, że Słońce jest tak odległe, że promienie
światła w obu miejscach są praktycznie równoległe. W tym okresie promienie słoneczne
w Syene oświetlały dno głębokiej studni, padały więc pionowo (Słońce było w zenicie),
podczas gdy w tym samym czasie w Aleksandrii (leżącej według Eratostenesa na tym
samym południku, co nie jest prawdą, ale popełniany błąd jest niewielki) padały one
pod kątem 7,2 stopnia (co stanowi 7,2/360 czyli 1/50 część kąta pełnego).Od
podróżników karawan wiedział także, że odległość pomiędzy tymi miastami wynosi ok.
800 km.
Obwód Ziemi powinien być więc 50 razy
większy, czyli wynosić ok. 40 000 km
.
WYZNACZENIE OBWODU ZIEMI KORZYSTAJĄC Z
DOBRODZIEJSTW TECHNIKI czyli z GoogleEarth
Punkt A - szerokość geograficzna: 50*21’28.60”N ; długość geograficzna: 18*55’46.30”E
Punkt B - szerokość geograficzna: 50*21’26.52”N ; długość geograficzna: 18*55’46.30”E
PRZED MIERZENIEM odległości między
punktami A i B 
OBLICZANIE
Korzystamy ze wzoru:
L
AB
=
360 0 α
Dane:
Kąt α to różnica między szerokościami geograficznymi punktów A i B:
α= 50.357945 - 50.357370=0.000575
Punkt A od punktu B dzieli odległość ok. 64m +/- 0,01m
L- obwód Ziemi, który liczymy
L=
AB
⋅360 0
α
64∗3600
L=
0
0,000575
L=40 069 565,217 m
Promienie słoneczne
α
A
α
Równik
B
PORÓWNANIE WYNIKU
Nasz wynik to:
40 069, 565 km
Może nie idealnie,
ale nic na to nie
poradzimy.
Dziękujemy za uwagę!!
Obwód zmierzyły i prezentację przygotowały:
Natalia Matejko
Natalia Kropska
Klasa: 3J
Download