FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Pole magnetyczne

advertisement
FIZYKA dla studentów
POLIGRAFII
Indukcja i drgania
elektromagnetyczne
Indukcja elektromagnetyczna
Indukcja elektromagnetyczna
Indukcja elektromagnetyczna
Prawo Indukcji Faradaya
Reguła Lenza:
Indukowany prąd elektryczny ma taki kierunek, że przeciwstawia
się zmianie strumienia pola magnetycznego, która go wywołuje.
Reguła Lenza
Indukcyjność obwodów
21 jest strumieniem indukcji magnetycznej przez
powierzchnię drugiego obwodu pochodzącym od pola
magnetycznego wytwarzanego przez obwód pierwszy.
Indukcyjność obwodów
dI1
E2   L21 
dt
dI 2
E1   L12 
dt
Współczynnik indukcji wzajemnej
Samoindukcja
Współczynnik samoindukcji
Obwód RL
Przełącznik w położeniu 1:
Przełącznik w położeniu 2:
Obwód RL
W chwili t = 0:
stała czasowa:
Obwód RL
przełącznik przestawiamy
z pozycji 2 do pozycji 1
Obwód RL
Obwód drgający
Obwód drgający
Obwód drgający
I=dq/dt
q
x
2
d x
dx
m 2  b  kx  0
dt
dt
Obwód LC
Dla R = 0:
Obwód LC
Obwód LC
Wstawiamy R = 0 i mnożymy przez I = dq/dt
Wykorzystujemy: d(x2)/dx=2x
Przemiany energii w obwodzie LC
Energia pola elektrycznego
w kondensatorze.
Energia pola
magnetycznego w cewce.
Całkowita energia jest stała.
Obwód RLC
Obwód RLC
Drgania wymuszone
Drgania wymuszone
Amplituda największa gdy mianownik osiągnie minimum.
Częstość rezonansowa:
Obwód prądu zmiennego
Obwód prądu zmiennego
Obwód prądu zmiennego
oporność bierna lub reaktancja
oporność: rzeczywista, indukcyjna
pojemnościowa
Download