Indukcja elektromagnetyczna

advertisement
Indukcja elektromagnetyczna
1.
2.
3.
4.
Elektrostatyka i magnetostatyka
Prąd indukcyjny
Indukcja elektromagnetyczna
Indukcyjne pole elektryczne
1.
Pole elektrostatyczne
Źródłem pola elektrycznego
są ładunki elektryczne.
  QV
 E  dA 
 V 
0
Pole elektrostatyczne jest polem zachowawczym.
 
E

d
l

0


2.
Wzbudzanie prądu
Magnes przesuwany w kierunku
nawiniętego drutu (solenoid ) wzbudza prąd elektryczny.
Obwód z prądem przesuwany względem solenoidu
wzbudza prąd przepływający przez solenoid
3.
Czy pole magnetyczne powoduje
przepływ prądu
Magnes i obwód pozostają w
spoczynku
4. Indukcja elektromagnetyczna
(prawo Faraday’a)
1. Kiedy w zamkniętym obwodzie powstaje prąd elektryczny?
Wtedy gdy ulega zmianie strumień pola magnetycznego
obejmowany przez ten obwód.
2. Jakie mogą być przyczyny zmiany strumienia magnetycznego?
a) Względny ruch źródła pola magnetycznego oraz obwodu
b) Zmiana pola magnetycznego
c) Zmiana kształtu obwodu
Zmienny strumień pola magnetycznego
 
d B  B  dA
 
 B   B  dA
S
Zmienny strumień pola magnetycznego
d
d  
 B   B  dA  0
dt
dt S
5.
Prawo indukcji
Prawo (indukcji) Faraday’a:
Siła elektromotoryczna indukcji jest proporcjonalna do
prędkości zmiany strumienia magnetycznego obejmowanego
przez dany obwód
d
   B
dt
Jaki jest kierunek przepływu prądu wywołanego indukcyjnie?
6.
Reguła Lenza – reguła przekory
6.
Reguła Lenza
Kierunek indukcyjnego prądu jest taki, że wywołane pole
magnetyczne przeciwdziała zmianom, które je wywołały.
6.
Reguła Lenza - zastosowania
7.
Indukowane pole elektryczne
Siła elektromotoryczna indukcji wywołuje przepływ prądu, to
znaczy powstanie pola elektrycznego. Pole elektryczne
wykonuje pracę nad ładunkiem, powodując w konsekwencji
przepływ prądu.
 
   E  dl
 
d
 E  dl   dt  B
Indukowane pole elektryczne nie jest polem zachowawczym.
Download