ENGLISH POLISH ENGLISH POLISH Substance Substancja Steady

advertisement
ENGLISH
Substance
Liquid state
Solid state
Gas state
Chemical element
Composed of
Atom
Nucleus
To consist
Proton
Neutron
Orbit / orbital
To orbit
Shell
Outermost shell
Electron
POLISH
Substancja
stan ciekły
Stan stały
Stan gazowy (lotny)
Cząsteczka
Złożony z ...
atom
Jądro
zawierać
proton
Neutron
orbita
Orbitować
Powłoka
Zewnętrzna powłoka
Elektron
Valence electrons
Properties
Electric charge
Positive charge
Negative charge
Free electrons
Electric current
Electric voltage
Conductor
Insulator
Current flow
Coated with
Semiconductor
Impurity
To resist
Germanium
Silicon
carbon
Mercury
Generator
To affect
Alternating current
Elektron walencyjny
Właściwości
Ładunek elektryczny
Ładunek dodatni
Ładunek ujemny
Elektrony swobodne
Prąd elektryczny
Napięcie elektryczne
Przewodnik
Izolator
Przepływ prądu
Pokryty
Półprzewodnik
domieszka
Opierać się
German
Krzem
Węgiel
rtęć
Generator
Wpływać
Prąd zmienny
Direct current
Direction
Switch off
Frequency
Advantage
Disadvantage
High voltage
Low current
Prąd stały
kierunek
Wyłączać
Częstotliwość
Zaleta
Wada
Wysokie napięcie
„mały” prąd (mała
wartość)
Ilość, wielkość
Potencjał elektryczny
Mierzyć
Quantity
Electric potential
To measure
ENGLISH
Steady
Power
To perform
appliance
Electric circuit
Power source
Terminal of the source
Device
Load
Closed circuit
Opened circuit
Broken circuit
Switch
Electric motor
Speaker
To interrupt the current
flow
Short circuit
Drop in resistance
Drop in voltage
Broken insulation
To prevent
Fuse
To melt
To liquefy
Turn on
Branch
Burn out
Path
Serial circuit
Parallel circuit
Negative terminal
Positive terminal
Amount
To operate
Socket
Undue
Excessive
Safety device
Heat-sensitive
Broken circuit
Overloading
Overheating
Fault
Power
To perform
appliance
POLISH
Stabilny
moc
Wykonywać
Urządzenie
Obwód elektryczny
Źródło zasilania
Biegun źródła
Urządzenie
Ładunek, obciążenie
Obwód zamknięty
Obwód otwarty
Obwód przerwany
Przełącznik
Silnik elektryczny
Głośnik
Przerywać przepływ
prądu
Zwarcie
Spadek rezystancji
Spadek napięcia
Uszkodzona izolacja
Zapobiegać
Bezpiecznik
Topić się
Topić się
Włączać
Gałąź, odgałęzienie
Przepalać, spalać
Ścieżka
Obwód szeregowy
Obwód równoległy
Biegun ujemny
Biegun dodatni
Ilość
Funkcjonować, działać
Gniazdo elektryczne
nadmierny
Nadmierny
Urządzenie
zabezpieczające
Wrażniwy na ciepło
Przerwany obwód
Przeciążenie
Przegrzanie
awaria
moc
Wykonywać
Urządzenie
Electric circuit
Power source
Terminal of the source
Obwód elektryczny
Źródło zasilania
Biegun źródła
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards