Flite 116-SA - Schneider Electric Energy Poland Sp. z oo

advertisement
Karta katalogowa
2013
Rodzina EASERGY - zarządzanie siecią SN
Flite 116-SA
Radiowy czujnik przepływu prądów
zwarciowych dla linii napowietrznych
PE41017
Aplikacja: szybkie wykrywanie zakłóceń
Lokalizacja zakłóceń na liniach napowietrznych SN przy użyciu wskaźników
optycznych jest czasochłonna (korki w miastach, ukształtowanie terenu, długie linie).
Rozwiązaniem jest zastosowanie radiowych czujników Flite 116-SA. Zwrot kosztów
związanych z ich instalacją szybko się zwraca ze względu na stanowcze skrócenie
przerw w dostawie prądu i zwiększenie jakości usług w sektorze energetycznym..
Zasada działania
Każdy z zainstalowanych na linii SN czujników Flite 116-SA komunikuje się za
pomocą sygnału radiowego z zamontowaną na jednym ze słupów jednostką bazową
G200 RTU, która może zarządzać i komunikować się z 9 czujnikami Flite 116-SA
(3 linie SN) oraz transmitować sygnały do systemu SCADA wykorzystując otwarte
protokoły takie jak DNP3 lub IEC 870-5-101/104.
■■Zdalny monitoring linii napowietrznych
(prądy, zakłócenia, zaniki napięcia itp.)
■■Wykrywanie zarówno zwarć, jak i
przeciążeń
■■Wysoka widoczność czerwonego
światła sygnalizacyjnego 360°
■■Łatwa instalacja (sprężyny zaczepowe)
■■Możliwość zdalnej konfiguracji
Komunikacja z G200 RTU
■■ Częstotliwość: 918 MHz lub inna zależna od lokalnych standardów,
nielicencjonowana. Nadawanie w widmie rozproszonym zapobiega powstawaniu
zakłóceń radiowych.
■■ protokół zabezpieczony: korekcja i powtarzanie ramek informacji
■■ Maksymalna odległość: 100m
■■ Liczba czujników: do 9 Flite 116-SA
Detekcja zakłóceń (wspólna charakterystyka z Flite
110-SA)
PE41016
■■ Adaptacja: Flite 116-SA dostosowuje się do napięcia i częstotliwości sieci SN
■■ Konfiguracja: Flite 116-SA jest zdalnie kofigurowany z jednostki bazowej G200
zainstalowanej na słupie
■■ Typy zakłóceń: Flite 116-SA wykrywa zwarcia doziemne (algorytm di/dt), zwarcia
fazowe i zaniki napięcia
■■ Filtr prądu udarowego: Filtr stosowany jest po załączeniu linii w celu odstrojenia
od prądów udarowych w procesie magnesowania linii
■■ Zakłócenia przejściowe: Flite 116-SA wykrywa zakłócenia przejściowe (zakłócenie
takie ma miejsce, gdy sąsiednie zabezpieczenia zdążą je wyeliminować w
pierwszym cyklu SPZ)
■■ Potwierdzenia: Zakłócenia są potwierdzone poprzez stwierdzenie zaniku napięcia
po zadziałaniu i wyłączeniu linii przez sąsiednie zabezpieczenia
■■ Kasowanie: Trwała sygnalizacja jest automatycznie kasowana po powrocie
napięcia na linii lub po zdefiniowanej zwłoce czasowej
Raportowanie
G200 GF
■■ Bezzwłoczne:
□□ transmisja do jednostki bazowej G200 RTU informacji o zakłóceniu (doziemienie,
zwarcie międzyfazowe lub zanik napięcia)
■■ Okresowe:
□□ Ciągły zapis wartości prądów, aktualizacja danych gromadzonych w RTU
(wartości średnie, min, max)
□□ stan linii SN
□□ stan baterii Flite 116-SA
■■ Komunikacja z systemem SCADA:
□□ Transmisja danych
□□ Zdalna zmiana parametrów.
PE55844
Charakterystyka Flite 116-SA
Aplikacja
Napięcie linii przesyłowej
Częstotliwość
Punkt neutralny
Przekrój przewodu
Pomiary
Prąd obciążenia
Detekcja zakłóceń
Próg dI dla dI/dt
Imax
Próg dt dla dI/dt
Prąd udarowy - czas
Czas potwierdzenia zakłócenia
Transmisja radiowa
Zastosowane standardy
Częstotliwość
Okresowa informacja (1 godz.)
PE55563
PE55564
Jednostka G200 z panelem solarnym
Instalacja za pomocą
narzędzia SICAME
Instalacja za pomocą
końcówki typu shotgun
Współpraca z systemem SCADA
Raportowanie zakłóceń
Informacja o gotowości
Kasowanie zakłóceń
Automatycznie po powrocie napięcia
Zwłoka czasowa
Ręcznie
Informacja o zakłóceniu
Lokalny wyświetlacz
Moc światła
Kąt widzenia
Okres świecenia dla zwarć tymczasowych
Okres świecenia dla zwarć trwałych
Standardowy max. czas świecenia
Zasilanie
Czas pracy baterii litowej
Środowisko
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotność
Stopień ochrony
Mechaniczne
Wymiary
Waga
Odporność na wiatr
Normy
Prąd zwarciowy
Wibracje i uderzenia
Odporność elektromagnetyczna
Mgła solna i wilgotność
7 kV do 69 kV (<7kV na życzenie)
50 Hz oraz 60 Hz
Izolowany, kompensowany, uziemiony
5 do 22 mm
0 do 630 A przez 3 s
6-12-25-30-40-60-80 A-Odst.
z możliwością zdalnej zmiany nastaw
100-150-200-250-300-400-500-600-800 A-Odst.
z możliwością zdalnej zmiany nastaw
25 ms dla 60 Hz; 30 ms dla 50 Hz
3-30-70 s-Odst.
Bezpośrednio po zaniku napięcia
FCC/Europa/Australia/Inne
918 MHz
Pomiary: I max; I min; I średni
Stan baterii; obecność napięcia
Bieżące pomiary prądu
Bezzwłocznie plus informacja o kasowaniu
Trwałe na zapytanie z RTU
3-30-70 s-Odst.
2-4-8-16 godz. (nastawa zdalna)
Za pomocą magnesu
Czerwone pulsujące światło
Bardzo wysoka widzialność (40 lumenów)
360°
1 błysk co 3 s (< 2 h) potem 1 błysk co 6 s
12 s (0 do 8h)
400 godz.
> 8 lat z cogodzinną transmisją danych
– 40°C do + 70°C
– 40°C do + 85°C
< 95%
IP 54 IK 7
130 mm x 130 mm
540 g
Do 150 km/h
25 kA/170 ms (ANSI 495)
IEC 68-2-6 oraz 68-2-29
IEC 801-3 oraz FCC Part 15
IEC 68-2-11 oraz 68-2-30
Urządzenie
Flite 116-SA
Narzędzie do instalacji z adapterem SICAME
Narzędzie do instalacji z adapterem BOWTHORP
12-metrowy drążek teleskopowy (izolacja 20 kV)
Nr zamów.
Flite 116-SA
59953
59954
59955
Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych
58-160 Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27
Tel. 74 854 84 10
Fax 74 854 86 98
[email protected]
www.schneider-energy.pl
2013 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są
prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne,
zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm.
Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym
prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura
jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań
są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako
gotowych rozwiązań projektowych.
2013-07
Download