Uploaded by User2597

ZDALNA PK nr-2 ZŻCZ(1 K + 1k) — ROLA BIAŁEK 1

advertisement
Data....................................
Praca klasowa nr 2 z ZŻCZ – Rola białek w żywieniu człowieka (1K i 1 K)
_________________________________________________________________________ 30 pkt
1. Międzynarodowa nazwa białek to:
a)prolaminy
b) protaminy
c)
proteiny
2. Ile aminokwasów występuje w organizmie człowieka?
a) około 28
b) około 8
c) około 18
3. Aminokwasy te muszą być dostarczane z pożywieniem ,gdyż nie mogą być wytwarzane w
organizmie lub ich synteza jest zbyt niska. Są to aminokwasy:
a) egzogenne
b) endogenne
c) względnie egzogenne
4. Aminokwasy te mogą być wytwarzane w organizmie człowieka. Jest ich 6. Są to aminokwasy:
a) egzogenne
c) względnie
b) endogenne
egzogenne
5. Połączenie 100 lub większej liczby aminokwasów to:
a) trójpeptyd
b) oligopeptyd
6. aminokwas + aminokwas
=
c) polipeptyd
.....................................................................
7.Zaznacz czy to prawda, czy fałsz: Połączenie kilku (od 4 do 10) aminokwasów to polipeptyd.
Prawda
Fałsz
8. Aby było utworzone białko musi połączyć się przynajmniej:
a) 60 aminokwasów
b) 80 aminokwasów
c) 100 aminokwasów
9. Białka proste zbudowane są wyłącznie z ......aminokwasów................................………..
10. Kolagen, elastyna i keratyna to białka należące do:
a) histonów
b) prolamin
c) skleroprotein
11. Połączenie aminokwasów z resztą kwasu fosforowego to białka złożone o nazwie:
a) fosfoproteidy
b) metaloproteidy
c) chromoproteidy
12. Hemoglobina jest białkiem złożonym należącym do:
a) lipoproteidów
b) glikoproteidów
c) chromoproteidów
13. W zależności od spełnianych w organizmie funkcji białka można podzielić na:
- .......................................proste............................. i ..................złorzone............................................
14. Włosy , paznokcie i skóra zbudowane są z :
a) miozymy
b) elastyny
c) keratyny
15. Zaznacz czy to prawda czy fałsz: Białka funkcjonalne odgrywają ważną rolę w krzepnięciu
krwi i w procesie widzenia.
Prawda
Fałsz
16. Białko ma zdolność do tworzenia piany, która powstaje w
wyniku......................zdyspergowania pęcharzów powietrza w fazie ciekłej..........................
................................................................................................................................................................
17. Zaznacz czy to prawda czy fałsz: Piana z białek jest mało stabilna i nie można jej piec.
Fałsz
Prawda
18. Ubijane białko zwiększa swoją objętość:
a) 5- 8 krotnie
b) 4- 5 krotnie
c) 3- 4 krotnie
19. Białka mają zdolność do rozpuszczania się w wodzie. Pod jej wpłuwem rozpuszczają się ,
tworząc roztwór................koloidowy............................................, który po obniżeniu temperatury
zastyga, tworząc ..........................galaretę..................................., czyli elastczną masę o żelowej
konsystencji.
20. Zaznacz jakie właściwości białek wykorzystuje się przy produkcji majonezu :
a) spulchniające
b) emulgujące
c) wiążące
21. Żeby uzyskać jak najlepszy majonez , należy:
-utrzymać temperaturę 25-20 stopni , na początku bardzo powoli wlewać olej naczynie
okrągłe z węższym dnem , ucierać z dużą szybkością obrotów zawsze w tym samym kierunku,
mechanicznie
.............................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................
-..............................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................
22. Białka wykorzystuje się również do produkcji wywarów mięsnych i warzywnych do ich:
b) spulchniania
a) klarowania
c) zagęszczania
23. Do białek pełnowartościowych należą białka pochodzenia......................................................, w
szczególniości białka: - .........................., - ............................................ , - ....................................
24. Zaznacz czy to prawda, czy fałsz: Białka niepełnowartościowe to białka o dużej wartości
odzywczej.
Prawda
Fałsz
25. Do białek niepełnowartościowych należą białka pochodzenia.......................................................
Do tej grupy białek należą przede wszystkim białka produktów ....................................................... i
suchych..................................................................................................................
26. Soja, mleko w proszku, sery żółte, groch, fasola charakteryzują się:
a) średnią zawartością białka b) dużą zawartością białka
c) bardzo dużą zawartością białka
27. Ziemniaki, owoce , warzywa, mleko, napoje mleczne charakteryzują się:
a) małą zawartością białka b) średnią zawartością białka
c) dużą zawartością białka
28. W przeciętnej diecie głównym źródłem białka są:
- …mięso…………………………………………………………….
- …produkty zbożowe…………………………………………………………….
- …mleko…………………………………………………………….
- …ziemniaki…………………………………………………………….
29. Jedną z najczęstszych alergii białkowych jest celiakia, zwana chorobą trzewną. Polega ona na
uczuleniu organizmu na gluten, białko produktów zbożowych. Zboża zawierające gluten to:
a) pszenica, żyto, owies, jęczmień b) ryż, kukurydza, gryka, proso c) obie odpowiedzi są
poprawne
30. Zaznacz czy to prawda, czy fałsz: Skutkiem niedoboru białka w diecie jest niedokrwistość i
spadek odporności na infekcje:
Prawda
Fałsz
Download