Uploaded by User2534

Zadanie - rodzaj pracy

advertisement
dr Olga Smalej, Seminarium –rodzaj pracy
data: 30.04.2020
Imię i nazwisko: Natallia Piuta
Analiza zachowania konsumentów na rynku z uwzględnieniem
kryteriów demograficznych
Tytuł roboczy:
Rodzaj pracy: przeglądowy.
Swój wybór uzasadniam tym, że będzie mi łatwiej korzystać z już istniejących wyników badań. Podoba
mi się więcej poczytać coś na określony temat i później to analizować.
Download