Uploaded by wysocki.info

Temat 2Wskaźniki w sterowaniu zapasami

advertisement
Wskaźniki w sterowaniu zapasami
1. Wskaźnik obrotu zapasami- określa ile razy w ciągu roku następuje obrót zapasami.
𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
WOZ=ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤
Średni stan zapasów=
𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑐𝑧ą𝑡𝑘𝑢 𝑟𝑜𝑘𝑢+𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐 𝑟𝑜𝑘𝑢
2
2. Wskaźnik obrotu zapasami w dniach-określa średni okres zamrożenia zapasów (długość
okresu kiedy zapasy są w magazynie).
ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤
WOZD=
𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
X 360 dni
3. Wskaźnik poziomu kosztów utrzymania zapasów- ukazuje stosunek kosztów utrzymania
zapasów do ich stanu.
𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑢𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤
WPKUZ=
ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤
4. Wskaźnik ilościowy struktury zapasów- określa stosunek ilości danego rodzaju zapasów do
ilości zapasów ogółem.
WSZI=
𝑖𝑙𝑜ść 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑧𝑎𝑗𝑢 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤
𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤 (𝑖𝑙𝑜ść)
5. Wskaźnik wartościowy struktury zapasów- określa stosunku wartości danego rodzaju
zapasów do wartości zapasów ogółem.
WSZW=
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑧𝑎𝑗𝑢 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤
𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤 (𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść)
6. Wskaźnik dynamiki zapasów- określa zmianę ilości zapasów w czasie.
𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤 𝑤 𝑘𝑜ń𝑐𝑢 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑢 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑤𝑐𝑧𝑒𝑔𝑜(𝑖𝑙𝑜ść)𝑥 100%
WDZ=


𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑠ó𝑤 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑐𝑧ą𝑡𝑘𝑢 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑢 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑤𝑐𝑧𝑒𝑔𝑜(𝑖𝑙𝑜ść)
Jeżeli WDZ > 100% - poziom zapasów wzrósł względem początku okresu badawczego.
Jeżeli WDZ < 100% - poziom zapasów zmalał od początku okresu badawczego.
Download