Uploaded by paula25_95

CSR Milka

advertisement
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Mondelez International wraz z Milką od lat wytyczają standardy w zakresie dbałości o
środowisko i współpracy z lokalnymi społecznościami. Strategia społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa skupiona jest na czterech obszarach:
1. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.
2. Zachęcanie konsumentów do sięgania po przekąski w racjonalny sposób.
3. Bezpieczeństwo pracowników i produktów.
4. Współpraca ze społecznościami lokalnymi w zakresie promocji zdrowego stylu życia.
Przedsiębiorstwo co roku publikuje raporty „Impact for Growth Progress”, podsumowujące
dotychczasowe osiągnięcia firmy w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dane z
2017 r. przedstawiają się następująco:

Mondelez realizuje swoje zobowiązania dotyczące redukcji wpływu na środowisko
naturalne - zmniejszenie wagi opakowań, redukcję emisji gazów cieplarnianych i
produkcji odpadów: „Wyeliminowaliśmy ponad 46 tysięcy ton zbędnych opakowań
wypełniając tym samym 2/3 naszych założeń do 2020 roku.”

Przedsiębiorstwo propaguje zdrowy i świadomy tryb życia. Duży nacisk kładziony jest
na edukację konsumentów w zakresie żywienia. W produktach rośnie udział zbóż
pełnoziarnistych: „Nieustannie uatrakcyjniamy profil żywieniowy naszych produktów
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. W ostatnim roku m.in.
o 25% zwiększyliśmy ilość pełnych ziaren w ciastkach, zmniejszyliśmy także ilość
tłuszczów nasyconych o 6% a sód o 5%.

Wprowadzono zróżnicowane wielkościowo porcje. 39% produktów z globalnego
portfolio firmy oferowana jest w indywidualnie pakowanych porcjach, co umożliwia
konsumentom racjonalne spożywanie przekąsek. Jest to wynik, który przekracza
założony cel 25%.

Przedsiębiorstwo angażuje organizacje społeczne, dostawców oraz pracowników, aby
dzięki wspólnym działaniom osiągać pozytywne wyniki w skali lokalnej i globalnej:
„92 000 farmerów z 861 obszarów zostało do tej pory objętych naszym programem
Cocoa Life, wspierającym lokalne społeczności w odpowiedzialnym i nie zagrażającym
środowisku pozyskiwaniu ziarna kakaowca.”

W polskich fabrykach konsekwentnie wdrażane są rozwiązania minimalizujące wpływ
na środowisko naturalne, np. fabryki w Skarbimierzu wszystkie odpady produkcyjne
poddają recyklingowi. We wszystkich fabrykach Mondelez w Polsce udało się znacząco
poprawić poziom bezpieczeństwa.
Prezes zarządu Mondelez International, Irene Rosenfeld podsumowuje działalność CSR
przedsiębiorstwa w następujący sposób: "Kierujemy się przekonaniem, że możemy
jednocześnie rozwijać naszą działalność i działać dla dobra otoczenia i środowiska, w którym
pracujemy. Nasza strategia Well-being to model biznesowy opierający się na twórczym
wykorzystaniu globalnych zasobów firmy. Osiągnęliśmy znaczne sukcesy w zakresie
zminimalizowania naszego wpływu na środowisko naturalne, poprawy wartości odżywczej
naszych produktów i wdrażania najlepszych praktyk pozyskiwania surowców, z zachowaniem
zasad zrównoważonego rolnictwa. Razem z naszymi pracownikami, kontrahentami oraz
dostawcami możemy i staramy się zapewnić długofalowe korzyści naszej firmie i
społeczeństwu.”
Marka Milka jest aktywnie angażowana w akcje CSR Mondelez International. Do przykładów
kampanii społecznych należy akcja „Razem dla Tatr”. Milka we współpracy z Tatrzańskim
Parkiem Narodowym zorganizowała akcję społeczno-edukacyjną, której celem było wsparcie
ochrony symboli tatrzańskiej przyrody. W ramach projektu Milka przekazała 1 mln zł na
działania ochronne dla symboli wybranych w głosowaniu – niedźwiedzia, świstaka i kozicy.
„Powierzchnia Morskiego Oka jest 2500 razy większa od tej reklamy. Pomóż nam je
chronić„- głosiło hasło jednego z billboardów. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na
piękno tatrzańskiej przyrody i zachęcenie do odpowiedzialnej turystyki. Milka została
zwycięzcą konkursu Kampania Społeczna Roku 2010 w kategorii Inicjatywy Społeczne
Firm. Kampania marketingowa została szerzej opisana w części Marketing relacji.
Milka wspiera również inicjatywę Szlachetnej Paczki: „Delikatność, szlachetność i chęć
pomocy innym to wartości bliskie SZLACHETNEJ PACZCE, ale też Milce. Wiemy, że
pomaganie ma większą moc, gdy jest nas więcej i robimy to wspólnie, szczególnie w okresie
świąt, gdy dbamy o losy innych.” W 2015 r. przekazała 0,5mln zł na pracę wolontariuszy i
zachęcała do przygotowywania paczek dla rodzin oraz zakupu produktów Milka na Święta, z
których część sprzedaży szła na pomoc dla potrzebujących rodzin. Marka we wszystkich
materiałach komunikacyjnych przypominała, że pomaganie ma szczególną moc, gdy robi się
to razem i zachęcała do naśladowania.
Źródła: http://kampaniespoleczne.pl/raport-spoleczny-mondelez-international/,
http://kampaniespoleczne.pl/milka-razem-dla-tatr/, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/najmilszy-gest-naswieta-pomaganie-kupujac-milke-wspierasz-szlachetna-paczke/md4p8t
Download