Uploaded by User826

Rachunek za wynajem

advertisement
/KOM
Sprzedawca
Tarnowo Podgórne, data 2.09.2019
Imię i nazwisko
Ul.
Kod pocztowy, miasto
RACHUNEK
Nabywca:
NIP :
Ul.
Forma płatności:
Numer konta
Numer rachunku: ……11/2019……………………………………………………….
L.p
Nazwa
towaru/
usługi
Adres
miasto
Daty
od
1
Wartość
do
zł
gr
Download