Uploaded by madlenka7210

Bibliografia

advertisement
Aleksandra Krężel:
1. Janicka U., Wpływ cyfrowych mediów na mózg, “Wszechświat” 2015 nr 7.
2. Żydek-Bednarczuk U., Nasz mózg w relacji z maszyną, “Filo-Sofija” 2017 nr 39.
Dominika Sepielak
1. Gottschalk, F. (2019). Impacts of technology use on children: Exploring literature on
the brain, cognition and well-being, OECD Education Working Papers, 195(3), 1- 45.
https://doi.org/10.1787/8296464e-en
2. Chojak, M. (2018). Mózg „dzieci sieci” w świetle neurobiologii i neuropedagogiki.
Edukacja - Technika – Informatyka, 1(23), 121-128.
Aleksandra Baksalara:
1. Lewczuk D.(2015), W jaki sposób telewizja i Internet kształtuje mózg? Aktualny
problem wychowawczy u dzieci, Studia kulturowo-edukacyjne, tom X, nr.1, s.53-68
2. Sokołowska, D. (2019). Pedagogiczne wyzwania w kontekście przesunięcia
socjalizacyjnego i wpływu nowych technologii na zmiany w mózgu młodego człowieka.
Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 37(1).
Natalia Kosińska:


Kowaluk-Romanek, M. (2019), Cyfrowe dzieciństwo. Nowe technologie a rozwój
dziecka, “Edukacja-Technika- Informatyka”, nr 1/27
Laskowska, D. (2019), Nowe technologie mają negatywny wpływ na rozwój dziecka,
https://holistic.news/kiedy-dziecko-moze-zaczac-korzystac-z-nowych-technologii,
(dostęp online: 02.12.2021)
Natalia Burnus
1. Janecka A., Bakalorz-Pyka A. Wpływ wysokich technologii na rozwój dzieci
http://www.pppozimek.pl/files/Wp-yw-wysokich-technologii-na-rozwoj-dzieci.pdf
2. Elżbieta
Ślusarczyk,
Technologie
a
mózg
dziecka
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/Technologie%20a%20m%C3%B3zg%20dz
iecka.pdf
Justyna Gomolla:
1. Nieroba E., Nowe technologie – nowy obraz dzieciństwa. Formy aktywności
współczesnego dziecka w wieku przedszkolnym, „Edukacja -Technika – Informatyka”
nr 2/16/2016, Wydawnictwo UR 2016.
2. Cieszyńska-Rożek J. Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w
wieku niemowlęcym i poniemowlęcym,
https://centrummetodykrakowskiej.pl/blog/wplyw-technologii-na-dzieci/ [dostęp
online: 02.12.2021].
Martyna Krowiak
1.Cieszyńska-Rożek J. Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku
niemowlęcym i poniemowlęcym,
2. Stroińska E., Zakrzewski L. Technologia informacyjna wśród dzieci młodszych – szanse
czy zagrożenia?
https://wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/23-2009/si-23-109.pdf
Magdalena Iwan
1. Żydek - Bednarczyk U. ,,Nasz mózg w relacji z maszyną”, Uniwersytet Śląski, 2017
2. Janicka U., ,,Wpływ cyfrowych mediów na mózg”, Kraków, 2015
Simona Dreczka
1.
Download